719.05K
Категория: ФинансыФинансы

Теоретичні засади діяльності комерційних банків

1.

ТЕМА 14.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ДІЯЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

2.

14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
Групи банківських функцій
Платіжнорозрахункова
Ощаднокапіталотворча
Кредитноінвестиційна
Посередництво
банків при
платежах та
розрахунках
Залучення
тимчасово вільних
ресурсів
суспільства
Тимчасове
вивільнення
грошових
ресурсів
Рис. 14.1. Групи банківських послуг

3.

Принципи діяльності комерційного банку
Робота в межах
реальних ресурсів
Економічна Економічна
Ліквідність Прибутковість Ризиковість
самостійність відповідальність
Рис. 14.2. Принципи діяльності комерційного банку

4.

14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
Операції комерційного банку
Пасивні
Активні
Послуги
Залучення
депозитів
юридичних осіб
Надання кредитів
юридичним особам
Розрахункові
послуги
Залучення вкладів
фізичних осіб
Надання кредитів
фізичним особам
Касові послуги
Отримання
кредитів від банків
Надання кредитів
банкам
Трастові послуги
Випуск цінних
паперів
Вкладення в цінні
папери
Посередницькі,
консультативні та
інші послуги
Формування касових
залишків та резервів
Формування інших
активів
Рис. 14.3. Класифікація операцій комерційного банку

5.

Рис. 14.4. Класифікація комісійних операцій комерційних банків
English     Русский Правила