Правове регулювання та його механізм
1. Поняття і предмет правового регулювання; 2. Методи, способи і типи правового регулювання; 3. Стадії правового регулювання;
Правове регулювання - це цілеспрямований вплив права на суспільні відносини і поведінку осіб метою їх впорядвання за допомогою
- Вони мають найвагоміше для суспільства значення. - Мають однорідний, типовий вираз. - Виникають в суспільстві у зв'язку з
2. Методи, способи і типи правового регулювання.
Способи правового регулювання — це специфічні прийоми регу­лювання суспільних відносин, які визначаються характером припису,
Тип правового регулювання - це особливий порядок правового регулювання, що виражається в певному поєднанні способів для
3. Стадії правового регулювання.
4. Механізм правового регулювання та його структура.
Дякую за увагу!
826.43K
Категория: ПравоПраво

Правове регулювання та його механізм

1. Правове регулювання та його механізм

2. 1. Поняття і предмет правового регулювання; 2. Методи, способи і типи правового регулювання; 3. Стадії правового регулювання;

План:
1. Поняття і предмет правового
регулювання;
2. Методи, способи і типи правового
регулювання;
3. Стадії правового регулювання;
4. Механізм правового регулювання та
його структура.

3. Правове регулювання - це цілеспрямований вплив права на суспільні відносини і поведінку осіб метою їх впорядвання за допомогою

1. Поняття і предмет правового регулювання.
Правове регулювання - це цілеспрямований вплив
права на суспільні відносини і поведінку осіб метою їх
впорядвання за допомогою системи спеціальних
юридичних засобів.
Правове регулювання - це упорядкування суспільних
відносин здійснюване державою за допомогою права і
сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення,
охорона і розвиток.

4. - Вони мають найвагоміше для суспільства значення. - Мають однорідний, типовий вираз. - Виникають в суспільстві у зв'язку з

Предмет правового регулювання — це сукупність
якісно однорідних суспільних відносин, врегульованих
нормами права.
Предмет правового регулювання — це суспільні
відносини, на які звернено правове регулювання.
Ознаки:
- Вони мають найвагоміше для суспільства значення.
- Мають однорідний, типовий вираз.
- Виникають в суспільстві у зв'язку з проявом
цілеспрямованої свідомо вольової діяльності людей і
набувають стійкого, сталого характеру.
- Повинні бути придатними для регулювання
нормами права.

5. 2. Методи, способи і типи правового регулювання.

Методи правового регулювання — це способи,
засоби і прийоми, за допомогою яких правове
регулювання здійснюється.
Виділяють два основних методи правового
регулювання:
Централізоване регулювання - (метод
субординації або імперативний метод.
Децентралізоване регулювання - (метод
координації або диспозитивний метод).

6. Способи правового регулювання — це специфічні прийоми регу­лювання суспільних відносин, які визначаються характером припису,

Способи правового регулювання — це
специфічні прийоми регулювання суспільних
відносин, які визначаються характером припису,
зафіксованим в нормі права, та засобами впливу на
поведінку осіб.
В теорії права прийнято виділяти три основних
способи правового регулювання.
1. Дозволяння
2. Зобов'язування (веління)
3. Заборона

7. Тип правового регулювання - це особливий порядок правового регулювання, що виражається в певному поєднанні способів для

задоволення
інтересів суб'єкта права.
Види типів правового регулювання:
• Загальнодозвільний .
• Загальнозабороняючий.

8. 3. Стадії правового регулювання.

• Правова регламентація суспільних відносин
(правотворчість)
• Виникнення суб’єктивних прав і юридичних
обов’язків
• Реалізація (фактичне використання)
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

9. 4. Механізм правового регулювання та його структура.

Механізм правового регулювання - це взята в
сукупності система правових засобів, за допомогою яких
здійснюється правове регулювання суспільних відносин.
До елементів механізму правового регулювання
належать:
• Юридичні норми;
• Нормативно-правові акти;
• Акти офіційного тлумачення;
• Юридичні факти;
• Правовідносини;
• Акти правореалізації;
• Правосвідомість та режим законності та правопорядку.

10.

Стадії правового
регулювання
Елементи механізму
правового регулювання
Правотворчість
Норма права, закріплена в
нормативно-правовому акті
Юридичні факти, оперативновиконавчі правозастосовні акти
Правові відносини, суб’єктивні
права та юридичні обов’язки
Настання умов, передбачених
нормою права
Установлення юридичного
зв’язку між уповноваженими та
зобов’язаними суб’єктами конкретизація прав і обов'язків,
передбачених нормою права
Втілення суб'єктивних прав та
юридичних обов'язків
Факультативна стадія
Акти правореалізації
(використання – дотримання, –
виконання)
Правоохоронний
правозастосовчий акт
English     Русский Правила