Парадак слоў у сказе. Лагічны націск. Інтанаванне сказаў
Дом-сланечнік
Парадак слоў – гэта
Парадак слоў мае
Заданне: параўнайце сказы. Што адбылося пры змене парадка слоў?
Парадак слоў можа быць
Прамы парадак слоў
Прамы парадак слоў
Прамы парадак слоў
Прамы парадак слоў
Фізкультхвілінка для вачэй
Інтанацыя
Паўзы – часовае спыненне гучання, з дапамогай якога адбываецца чляненне фразы.
Мелодыка – павышэнне і паніжэнне голасу.
Лагічны націск – павышэнне голасу на значным слове ці словазлучэнні ў межах простага сказа.
Дзякую за ўвагу!!!
1.03M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Парадак слоў у сказе. Лагічны націск. Інтанаванне сказаў

1. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск. Інтанаванне сказаў

2. Дом-сланечнік

3. Парадак слоў – гэта

узаемнае размяшчэнне членаў
сказа, якое мае сінтаксічнае
значэнне і выконвае пэўную
стылістычную ролю.

4. Парадак слоў мае

Сінтаксічнае
значэнне з месцам члена
сказа звязана яго
сінтаксічная роля.
Стылістычную
ролю –
члены сказа, якія
стаяць на
нязвыклым месцы,
атрымліваюць
дадатковае
сэнсавае адценне.

5. Заданне: параўнайце сказы. Што адбылося пры змене парадка слоў?

Я толькі прыйшла ў школу.
Толькі я прыйшла ў школу.
Быць адказным нялёгка.
Нялёгка быць адказным.

6. Парадак слоў можа быць

выкарыстоўваецца
пераважна ў
навуковым і
афіцынасправавым стылях
ужываецца ў стылі
мастацкай
літаратуры

7. Прамы парадак слоў

Дзейнік і выказнік
апавяд. сказы дзейн.
выказн.:
Настаўніца зайшла ў клас першай.
пыт., пабудж. выказн. дзейн.:
Няхай жыве, як сонца, вечная паэзія! (Я.
Брыль).
Прамы парадак слоў

8. Прамы парадак слоў

Дапаўненне
дапаўн.
Вецер узнімае лісцяны шолах (М.
Лынькоў).

9. Прамы парадак слоў

Азначэнне
азнач.
Лёгкі вецер злёгку хістае галіны. (М.
Лынькоў).
│дзеепрым. звар.│
Між імён, │праслаўленых на свет│, былі
імёны нашых блізкіх і знаёмых (П.
Глебка).

10. Прамы парадак слоў

Акалічнасць
акалічн. выказн.:
У лесе было ціха.
выказн. акалічн.
Лес маўчыць глуха, зацята, знямела (Я.
Колас).

11. Фізкультхвілінка для вачэй

1) Арэлі
2) Вушкі слоніка
3) Гадзіннік
4) Верх – ніз, лева - права

12. Інтанацыя

Элементы інтанацыі:
Паўзы;
Лагічны націск;
Мелодыка;
Тон;
тэмп;
Тэмбр.

13. Паўзы – часовае спыненне гучання, з дапамогай якога адбываецца чляненне фразы.

Кароткая паўза Доўгая паўза –
Жыццё даецца , каб жыццё тварыць .
Каб светла-залатую яго ніць
Віць і далей - любоўю, справай дзейнай
Ды словам , што ад справы неаддзелена
А. Вярцінскі
часовае спыненне гучання, з дапамогай
якога адбываецца чляненне фразы.

14. Мелодыка – павышэнне і паніжэнне голасу.

Слову жывому – на глебу ўрадлівую,
Мёртваму слову – на камень, на жвір,
Шчыраму сэрцу – долю шчаслівую,
Чэрстваму сэрцу – балота і вір.

15. Лагічны націск – павышэнне голасу на значным слове ці словазлучэнні ў межах простага сказа.

Лагічны націск
Тралейбус абагнаў аўтобус.
Тралейбус абагнаў аўтобус.
English     Русский Правила