Вступна кампанія 2016
Будівельний факультет
Факультет комп’ю-теризованих техно-логій машинобуду-вання і дизайну
Факультет електронних технологій
Факультет інформаційних технологій і систем
Факультет харчових технологій та сфери обслуговування
Факультет економіки та управління
Лінгвістичний факультет
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фінансування підготовки фахівців
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
УВАГА!!!
ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2.64M
Категория: ОбразованиеОбразование

Черкаський державний технологічний університет. Будівельний факультет

1. Вступна кампанія 2016

Черкаський державний технологічний
університет

2. Будівельний факультет


Будівництво та цивільна інженерія
хімічні технології та інженерія
Геодезія та землеустрій
Екологія

3. Факультет комп’ю-теризованих техно-логій машинобуду-вання і дизайну

Факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну
Дизайн
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Теплоенергетика
Видавництво та поліграфія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

4. Факультет електронних технологій

• Кібербезпека
• Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
• Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка
• Мікро- та наносистемна техніка
• Телекомунікації та радіотехніка

5. Факультет інформаційних технологій і систем

• Системний аналіз
• Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
• Комп’ютерна інженерія
• Інженерія програмного забезпечення
• Кібербезпека
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

6. Факультет харчових технологій та сфери обслуговування

• Харчові технології
• Готельно-ресторанна справа
• Туризм

7. Факультет економіки та управління


Економіка
Маркетинг
Менеджмент
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа і
страхування
• Підприємництво, торгівля і біржова
діяльність

8. Лінгвістичний факультет

• Філологія (англійська мова)
• Філологія (німецька мова)

9. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10. Фінансування підготовки фахівців

• за рахунок державного бюджету;
• за рахунок державних цільових
пільгових довгострокових
кредитів;
• за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.

11.

СТУПЕНЕВА ОСВІТА
БАКАЛАВР
СПЕЦІАЛІСТ
БАЗОВА
ВИЩА
ОСВІТА
ПОВНА
ВИЩА
ОСВІТА
Вступ на базі
повної загальної
середньої освіти
Вступ на базі
ОКР бакалавр
МАГІСТР
ПОВНА
ВИЩА
ОСВІТА
Вступ на базі
ОКР бакалавр,
спеціаліст

12. ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

• Вибір оптимального набору предметів
1
2
3
4
5
6
• ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
• ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ
• ПОДАННЯ ЗАЯВИ (в паперовій або в електронній формі) ТА ДОКУМЕНТІВ
• СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (для окремих категорій вступників),
ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ (напрям підготовки – дизайн)
• КОНКУРСНИЙ ВІДБІР (3 ХВИЛІ) НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ
• ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
• КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ

13. УВАГА!!!

Вступник може подати заяву в паперовій або в
електронній формі не більше ніж до П’ЯТИ вищих
навчальних закладів України та не більше ніж на
три напрями (спеціальності) у кожному з них
Копії документів без
пред’явлення ОРИГІНАЛІВ
НЕ розглядаються

14.

Пільгові категорії вступників, що
мають право вступу поза конкурсом
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років.
Інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років.
Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних
органів, які загинули під час виконання службових
обов’язків.
Учасники бойових дій.
Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право.
Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які
загинули внаслідок аварії на «Шахті імені О. Ф. Засядька».
English     Русский Правила