Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ректор – професор Лянной Юрій Олегович 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Як стати студентом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка?
Строки вступної компанії
Скільки заяв? Що таке пріоритет?
Подання письмових/електронних заяв
Електронний вступ
Розрахунок конкурсного балу вступника
Додаткові бали
Обсяги прийому (денна форма навчання)
Усю необхідну інформацію можна знайти на сайті університету в меню «Приймальна комісія» за адресою: http:// sspu.sumy.ua або зателефонувати за номе
4.57M
Категория: ОбразованиеОбразование

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

1.

2.

3. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка –
сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV
рівнів
акредитації,
що
є
одним
із
найбільших
науково-методичних
і
культурних центрів Сумської області та
Слобожанщини.
У 2004 р. університет став лауреатом
рейтингу
вищих
навчальних
закладів
України «Софія Київська».
Усі спеціальності педагогічного напряму
подвійні,
що
дає
змогу
випускнику
викладати кілька дисциплін і надає йому
значну перевагу на ринку праці.

4. Ректор – професор Лянной Юрій Олегович 

Ректор –
професор
Лянной Юрій Олегович

5. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

У складі університету функціонують два інститути, п’ять факультетів, тридцять вісім
кафедр. Навчально-виховний процес в СумДПУ здійснюється силами 465 викладачів,
серед яких 42 доктори наук та професорів, 254 кандидати наук, доценти, 1 академік,
11 заслужених працівників освіти, народної освіти, фізичної культури і спорту України,
11 заслужених тренерів України, 7 заслужених діячів мистецтв, майстрів народної
творчості, художників, лікарів, журналістів України.

6. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх
структурних підрозділах СумДПУ сприяє створення належної
матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та
споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких
розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3
гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотеку; 5 музеїв; стадіон;
ботанічний сад та навчальну базу в урочищі Вакалівщина.
В університеті функціонують 12 сучасних комп'ютерних класів,
50 лекційних мультимедійних аудиторій, редакційно-видавничий
відділ, інформаційно-обчислювальний центр.

7. Як стати студентом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка?

Вибір
майбутньої
професії
Підготовка
до ЗНО
Реєстрація
на ЗНО
Складання
ЗНО
Омріяний
вступ до ВНЗ.
Ви - СТУДЕНТ!

8.

Напрям підготовки
раніше
Спеціальність
за новим переліком
Конкурсні предмети
Коефіцієнт
вагомості
Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології
Соціальна педагогіка
Дошкільна освіта
Початкова освіта
231 Соціальна
робота
012 Дошкільна освіта Українська мова і література
Біологія
Історія України
013 Початкова освіта
Корекційна освіта
016 Спеціальна
(олігофренопедагогіка) освіта
Практична психологія
Українська мова і література
Біологія
Історія України
або Іноземна мова
0.2
0.45
0.2
0.2
0.45
0.2
Українська мова і література
Біологія
Історія України
або Іноземна мова
0.45
Українська мова і література
0.2
0.2
0.2

9.

Напрям
підготовки
раніше
Спеціальність за новим
переліком
Конкурсні
предмети (творчі конкурси)
Коефіцієнт
вагомості
Навчально-науковий Інститут фізичної культури
Фізичне
виховання
014 Середня освіта (фізичне
виховання)
Українська мова і література
Біологія
Творчий конкурс
0.2
0.4
0.25
227 Фізична
реабілітація
Українська мова і література
Біологія
Фізика або Хімія або Іноземна мова або
Історія України або Математика
0.2
0.45
0.2
017 Фізична культура
Українська мова і література
Біологія
Творчий конкурс
0.2
0.4
0.25
Українська мова і література
Біологія
Історія України
або Іноземна мова
0.45
0.2
0.2
014 Середня освіта
(здоров'я людини)
Здоров’я
людини
Спорт
і спорт
Корекційна
освіта
(логопедія)
Туризм
016 Спеціальна освіта
242 Туризм
Українська мова і література
Географія
Історія України
або Іноземна мова
0.2
0.45
0.2

10.

Напрям підготовки
раніше
Спеціальність за
новим переліком
Конкурсні предмети
Факультет іноземної та слов’янської філології
Українська мова 014 Середня освіта Українська мова і література
(Українська мова і
Іноземна мова
і література
література)
Історія України
Коефіцієнт
вагомості
0.45
0.2
0.2
Російська мова 014 Середня освіта
(Російська мова)
Англійська мова 014 Середня освіта
(Англійська мова)
Німецька мова
014 Середня освіта
(Німецька мова)
Французька
мова
014 Середня освіта
(Французька мова)
Українська мова і література
0.2
Іноземна мова
0.45
Історія України
0.2

11.

Напрям підготовки
раніше
Спеціальність за
новим переліком
Конкурсні предмети Коефіцієнт
вагомості
Історичний факультет
Історія
Філософія
014 Середня освіта
(Історія)
014 Середня освіта
(Філософія)
Українська мова
і література
0.2
Історія України
0.45
Іноземна мова або
Географія
0.2

12.

Напрям
підготовки
раніше
Спеціальність за
новим переліком
Конкурсні предмети
Коефіцієнт
вагомості
Природничо-географічний факультет
Біологія
014 Середня освіта
(Біологія)
091 Біологія
014 Середня освіта
(Географія)
Географія
Хімія
103 Науки про
Землю
014 Середня освіта
(Хімія)
Українська мова і література
Біологія
Історія України або Хімія або
Іноземна мова або
Математика
0.2
0.45
0.2
Українська мова і література
Географія
Історія України або Іноземна
мова або Математика або
Фізика або Біологія
0.2
0.45
0.2
Українська мова і література*
Хімія
Історія України або Іноземна
мова або Математика або
Біологія
0.2
0.45
0.2

13.

Напрям
підготовки
Спеціальність за новим
переліком
Конкурсні предмети
(творчі конкурси)
Коефіцієнт
вагомості
Факультет мистецтв
Музичне
мистецтво
Образотворче
мистецтво
Хореографія
014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
025 Музичне мистецтво
Українська мова і
література
0.2
014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
Історія України або
Іноземна мова
0.2
023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
014 Середня освіта
(Хореографія)
024 Хореографія
Творчий конкурс
0.25/
0.45

14.

Напрям
підготовки
раніше
Спеціальність за
новим переліком
Конкурсні предмети Коефіцієнт
вагомості
Фізико-математичний факультет
Математика
014 Середня освіта
(Математика)
Українська мова і
література
Фізика
Інформатика
014 Середня освіта
(Фізика)
014 Середня освіта
(Інформатика)
Математика
Історія України або
Іноземна мова або
Фізика або Хімія
0.2
0.45
0.2

15.

Реєстрація на ЗНО-2016
• Подання
реєстраційних
документів
01 лютого 04 березня 2016 р.
до 18 березня
2016р.
• Внесення
змін
реєстраційних даних
до
15

16.

Реєстрація на ЗНО-2016
1. Ознайомитися із переліком предметів, необхідних для вступу
(визначається Правилами прийому до ВНЗ)
2. Підготувати документи:
копію документа, що посвідчує
особу (паспорт або свідоцтво про
народження);
дві однакові фотокартки розміром
3х4 із зображенням, що відповідає
досягнутому віку
Згідно з оригіналом
підпис Дата
3. Сформувати та оформити
реєстраційну картку (відповідна
програма на сайті УЦОЯО)
4. Надати до школи комплект
реєстраційних документів
16

17.

Особливості ЗНО-2016
Для проходження ЗНО
можна обрати не
більше чотирьох
предметів
Визначення результатів
за системою
порогового балу
«склав/не склав»
Відсутні тести
поглибленого рівня
складності
Результат ЗНО з двох
предметів зараховується
як результат ДПА для
всіх випускників старшої
школи ЗНЗ
17

18.

Математика
11.05.216
Українська
мова і
література
05.05.2016
Історія
України
13.05.2016
Російська
мова
03.06.2015
Хімія
17.06.2016
Предмети
ЗНО-2016
Географія
15.06.2016
Іспанська
мова
06.06.2016
Англійська
мова
07.06.2016
Фізика
13.06.2016
Біологія
10.06.2016
Французька
мова
09.06.2016
Німецька
мова
08.06.2016

19.

У день тестування необхідно:

20. Строки вступної компанії

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Денна форма навчання
11 липня 2016 р.
о 18.00 годині 27 липня 2016 р.
Закінчення прийому документів від абітурієнтів, які вступатимуть
на основі вступних екзаменів, творчих конкурсів, співбесід
о 18.00 годині 20 липня 2016 р.
Проведення співбесід, творчих конкурсів, вступних екзаменів
з 21 липня до 28 липня 2016 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного
замовлення
Вибір вступниками місця навчання
Терміни зарахування вступників
о 12.00 годині 01 серпня 2016р.
За держзамовленням – до 05 серпня 2016 р.
За кошти фіз. та юр. осіб – до 12 серпня 2016 р.
за державним замовленням –
06 серпня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб
12 серпня 2016р.

21. Скільки заяв? Що таке пріоритет?

15 заяв на 5 напрямів підготовки де передбачено державне
замовлення.
Необмежено на контракт.
Пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником
черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш
пріоритетної заяви), за якою визначається вибір
спеціальності (освітньої програми) і вищого навчального
закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої
освіти за кошти державного бюджету на основі його
конкурсного балу.

22. Подання письмових/електронних заяв

• На денну форму навчання, приймаються заяви про
вступ тільки в електронній формі.
• Абітурієнти матимуть можливість подати до п’ятнадцяти
заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено
прийом за державні кошти. Подання заяв в електронній
формі на освітні програми, на яких не передбачається
прийому за державні кошти, обмежуватись не буде.
• Усі інші категорії вступників зможуть подавати
заяви тільки в паперовій формі. Вони подаватимуть
заяви не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів
України та не більше ніж три заяви у кожному з них.

23. Електронний вступ

Зареєструватись на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua
Після реєстрації абітурієнт отримає логін та пароль для доступу
до особистого електронного кабінету.
В особистому електронному кабінеті вступнику необхідно
внести дані про себе та обрати вищий навчальний заклад та
напрями підготовки для вступу.
Подана вступником електронна заява буде відразу відображена
у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний
заклад.

24. Розрахунок конкурсного балу вступника

Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат та середнього балу атестату,
помножених на вагові коефіцієнти.
Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці:
0,2 + 0,5 + 0,2 + 0,1 = 1 або 0,2 + 0,25 + 0,45 + 0,1 = 1

25. Додаткові бали

До конкурсного бала додатково надаються бали за особливі успіхи або за
успішне закінчення підготовчих курсів СумДПУ імені А.С. Макаренка
(для вступу на природничо-математичні спеціальності).
Величина додаткового бала за особливі успіхи призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України або за успішне закінчення
підготовчих курсів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150
аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців (для вступу
на природничо-математичні спеціальності) визначається величиною
вагового коефіцієнту 0,05 від максимального конкурсного балу вступника.
Величина додаткового бала може становити від
English     Русский Правила