Презентація на тему “ віровчення і культ православної церкви ”
Зміст
Вступ
Символ віри
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Сім святих таїнств
Християнська молитва
Християнська молитва
Християнська молитва
іконовшанування
іконовшанування
висновок
Список використаної літератури
0.99M
Категория: РелигияРелигия

Віровчення і культ православної церкви. Лекція 2.3.1

1. Презентація на тему “ віровчення і культ православної церкви ”

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НА ТЕМУ
“ ВІРОВЧЕННЯ І КУЛЬТ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ ”
Студентки 34 групи ФІМ
Федорової Анни Олександрівни

2. Зміст

ЗМІСТ
Вступ
1. Символ віри
2. Сім святих таїнств
3. Християнська молитва
4. Іконовшанування
Висновок
Список використаної літератури

3. Вступ

ВСТУП
Православ'я є одним з основних відгалужень у
християнстві, що офіційно оформилося на
території Візантії після розколу церкви в 1054 р.
на Східну та Західну. Має мільйони
послідовників, переважно в країнах Східної
Європи, Близького Сходу. Отриманий у IV ст.
статус державної релігії узалежнив його від
імператорської влади, зробив ревним
прихильником традиційних догматики і культу

4. Символ віри

СИМВОЛ ВІРИ
Символ Віри для вигоди поділено на 12 частин, або членів; читається він
так:
1.
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі,
всього видимого й невидимого.
2.
І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від
Отця рожденого перше всіх віків: Світла від Світла, Бога істинного від
Бога істинного, рожденого, несотвореного, Одноістотного з Отцем,
через Якого все сталося.
3.
Він для нас, людей, і для нашого спасіння з небес зійшов і тіло
прийняв од Духа Святого й Марії Діви, і став людиною.
4.
І розп’ятий був за нас при Понтійському Пилаті, і страждав, і був
похований.
5.
І воскрес у третій день, як було написано.
6.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
І знову прийде у славі судити живих і
мертвих, і царству Його не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа Животворчого, що
від Отця походить, що з Отцем і Сином
рівнопоклоняємий і рівнославимий, що
говорив через Пророків.
Во Єдину, Святу, Соборну й Апостольську
Церкву.
Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих.
І
життя
будучого
віку.
Амінь.

6.

З цього Символу Віри ми бачимо, що він містить
у собі науку: 1)
спочатку про Бога взагалі і, зосібна, про Першу
Особу Святої Трійці, про
Бога Отця (1-й член); 2) потім – про Другу
Особу, Сина Божого, Ісуса Христа
(члени: 2, 3, 4, 5, 6 і 7-й); 3) далі про Третю
Особу, Духа Святого (8-й член); 4)
про Церкву Христову й її установи – таїнства
(члени 9 і 10-й) і 5) про
прийдешнє життя людей (члени 11 і 12-й).

7. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
В основу культу християнства покладено сім святих
таїнств, які визначають повноту й досконалість
благодаті Божої.
Таїнство – обрядова дія в християнстві, через яку, за
вченням церкви, віруючому передається Божа
благодать.
Здійснення таїнства є реальною подією поєднання
небесного і земного світів, запорукою прилучення
віруючого до божественного.
Ортодоксальна християнська традиція (православ’я,
католицизм) визнає сім таїнств, кожне з яких має
догматичний смисл, започаткований ще Ісусом
Христом

8. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
1.
Хрещення – символізує прийняття людини в
лоно християнства, зняття з неї вродженого
гріха і відкриття таким чином їй шляху до
спасіння

9. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
2.
Миропомазання – символізує освячення і
зміцнення духовних сил християнина на
шляху до спасіння

10. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
3.
Сповідь (покаяння) – звіт віруючого про
порушення заповідей Божих

11. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
4.
Євхаристія (причастя) – символізує єдність
Бога з людьми; полягає в частуванні віруючих
хлібом і вином, які, за вченням церкви, при
здійсненні обряду таємниче перетворюються
на «тіло і кров Господні»

12. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
5.
Священство – за християнським вченням, це
повноваження і сила, які Бог надає чоловікам
і які необхідні для виконання спасительних
обрядів Євангелія

13. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
6.
Шлюб – зводиться до того, що майбутнє подружжя, обіцяючи
перед вівтарем бути вірним один одному, отримує через
священнослужителів благодать однодушності «до
благословенного народження і християнського
виховання дітей»

14. Сім святих таїнств

СІМ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
Єлеосвячення (соборування) – символізує
зцілення людини від душевних і тілесних хвороб й
одночасно є засобом відпущення нерозкаяних
гріхів.
7.

15. Християнська молитва

ХРИСТИЯНСЬКА МОЛИТВА

16. Християнська молитва

ХРИСТИЯНСЬКА МОЛИТВА
Християнська молитва зазвичай звернена до БогаОтця через Ісуса Христа під керівництвом
Святого Духа. Вона троїста за формою. І це не
випадковість. Форма молитви випливає з природи
Божого одкровення, найвищим виявом якого є
життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа. В
основу християнської молитви покладено
розуміння того, що Ісус усунув перешкоди, що
відділяли Бога від людей, оскільки своєю смертю
на хресті він спокутував і здолав відчуження,
породжене їхніми гріхами.

17. Християнська молитва

ХРИСТИЯНСЬКА МОЛИТВА
Молитва – не просто спосіб переконати Бога зробити
шось для людей.
Скоріше це спосіб приєднання до його промислу. Тому
в Біблії молились Авраам і Давид, Ілля й Іона. Часто
молився Ісус і вчив цьому своїх учнів. Він звертав
особливу увагу на довірливість, щирість і
лаконічність молитви. Центральною молитвою
християнського культу є Господня молитва («Отче
наш»), яка читається в християнських церквах
регулярно. Вона визнається
усіма християнськими течіями.

18. іконовшанування

ІКОНОВШАНУВАННЯ

19. іконовшанування

ІКОНОВШАНУВАННЯ
Починаючи з VIII ст., в християнстві офіційно
визнано іконовшанування. Православне та
католицьке богослов’я, обґрунтовуючи цю
традицію, зазначають, що ікона допомагає
віруючому зосередитися, спрямовує
його увагу до предмета молитовного
розмірковування, а тому невіддільна від
молитовної діяльності.

20. висновок

ВИСНОВОК
На відміну від католицизму, православ'я не має єдиного церковного
центру. Якщо католицька церква є інтернаціональною щодо
тлумачення канонів, обрядів і свят, то в православ'ї домінують
національні особливості: кожна з церков виробляє свою традицію,
має свої свята. Наприклад, для української церкви Покрова є
великим святом, у російському церковному календарі нічим
особливим не вирізняється, в грузинському - його немає взагалі.
В основі православного віровчення - Святе Письмо (Біблія), Святий
Переказ (рішення вселенських і помісних соборів V-VIII ст., праці
отців церкви), Символ віри (визнання триєдиності Бека,
боговтілення, спокутної жертви Ісуса Христа, загробного
ушанування, також визнання церкви як посередника між Богом і
людьми).
Відвідування храмів, молитва, дотримання постів, таїнств для
православних віруючих мають особливе значення. Особлива роль
належить культу святих, церковним святам, ушануванню ікон.
Православ'я визнає хрещення, причастя, миропомазання, сповідь,
шлюб, священство, єлеосвячення і богослужіння. Заперечує
католицькі догмати про філіокве, чистилище, про непогрішимість
Папи Римського та ін.

21. Список використаної літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дулуман Є. К. Релігія як соціально-історичний
феномен. — К., 1994.
2. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство:
Підручник. – К.: Наукова думка, 1995.
3. Лобовик Б. А. Религия как социальное явление. —
К., 1982.
Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор,
1997.
Релігієзнавство / За ред. Рибачука. – К.: Освіта,
1997.
Релігієзнавство / За ред. Бублика. – К.: Юрінком
Інтер, 1998.
English     Русский Правила