Місце німецької мови в сім’ї індоєвропейських мов
Німецька мова в світі
Приклади порівняння
Особливості голосних та приголосних німецької мови. Алфавіт
Алфавіт
Особливості голосних німецької мови
Особливості приголосних німецікої мови
Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.
Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.
Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.
Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.
164.00K
Категория: Немецкий языкНемецкий язык

Вступний корективний курс німецької мови. Місце німецької мови в сім’ї індоєвропейських мов

1.

Вступний корективний курс
німецької мови
Лекція 1

2. Місце німецької мови в сім’ї індоєвропейських мов

Група германських
мов
Німецька
мова
Англійська
мова
Нідерландська
мова

3. Німецька мова в світі

Німеччина (ФРН)
Австрія
Швейцарія
Люксембург
Ліхтенштейн
Німецька мова є рідною для більш ніж 100
млн. чоловік.

4. Приклади порівняння

Англійська – mother, father, sister, brother.
Німецька – Mutter, Vater, Schwester,
Bruder.
Англійська – old, great, long.
Німецька – alt, groß, lang.
Англійська – find, come, sing.
Німецька – finden, kommen, singen.

5. Особливості голосних та приголосних німецької мови. Алфавіт

Німецький алфавіт складається з 26 букв,
якими позначаються 42 звуки мови.
Є буква, що буває лише маленькою.
Є букви, що мають умлаут (дві крапки
вгорі).
Буквосполучення двох і більше букв дають
один або два звуки.

6. Алфавіт

7. Особливості голосних німецької мови

Фонематична характеристика німецьких голосних
визначається:
а) місцем артикуляції, приналежністю до ряду (голосні
переднього, середнього, заднього ряду);
б) ступенем підйому язика (голосні верхнього, середнього,
низького підйому);
в) якістю (відкриті та закриті голосні),
г) тривалістю (довгі, короткі голосні);
д) стабільністю артикуляції (при цьому розрізняють
монофтонги та дифтонги);
е) ступенем лабіалізації.

8. Особливості приголосних німецікої мови

Фонематична характеристика приголосних
німецької мови визначається:
а) участю голосу (глухі, дзвінкі, сонорні приголосні);
б) способом утворення (змично-вибухові, щільові,
змично-щільові, змично-прохідні);
в) місцем утворення (губо-губні, губо-зубні,
передньо-, середньо-, задньоязичні, язичкові,
фарингальні).

9. Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.

Звук
[α:]
Буква
а, аа, аh
Приклад
sagen, Saat,
Fahne
Stadt, dann,
Tasche
[a]
a
[о:]
[o]
o, oo, oh
o
Sofa, Boot, Ohr
Ort, Sonne,
wollen
[u:]
[u]
u,uh
u
du, Uhr
und, Wunder

10. Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.

Звук
Буква
Приклад
[ø:]
ö,öh
Löwe, Söhne
[ø]
ö
Löffel, Dörte
[y:]
ü, üh, y
Rübe,
Bühne,Lyrik
[y]
ü, y
dünn, sympatisch
[i:]
i,ie, ieh
Lisa, sieben,
sieht
[i]
i
ist, sind

11. Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.

Звук
Буква
Приклад
[ e:]
e, ee, eh
geben, Tee,
gehen
[ є]
e, ä
Bett, März
[ є:]
ä, äh
Bären, nähen
[ ə]
e
finden, sieben,
(ненаголошений verstehen
склад)

12. Правила читання німецької мови Від звука до букви. Голосні.

Звук
Буква
Приклад
[ ai]
ei, ai, ay, ey
ein, Mai, Bayern,
Meyer
[ oi]
eu, äu
neu, Häuser
[ ao]
au
Frau, laut, Haus

13.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила