1.56M
Категория: ИнформатикаИнформатика

"Бой сергіту" сұрактары

1.

2.

монитор
тышқан
принтер
клавиатура
сканер
м
о
д
е
м
модем
дыбыс
колонкалары
UPS

3.

монитор

4.

монитор

5.

тышқан

6.

тышқан

7.

жүйелік блок

8.

жүйелік блок

9.

модем

10.

модем

11.

принтер

12.

принтер

13.

сканер

14.

сканер

15.

дыбыс колонкалары

16.

дыбыс колонкалары

17.

UPS

18.

UPS

19.

Мақсаты:

20.

While (оқылуы: уаил, аударылуы: әзірше)
Do (оқылуы: ду, аударылуы: орындау)
Жазылу пішімі:
WHILE <қайталану шарты> DO <цикл тұлғасы>
<қайталану шарты>-логикалық өрнек
<цикл тұлғасы>-қайталанатын операторлар.
Орындалуы:
WHILE <шарт> DO
BEGIN
<1-оператор>;
<2-оператор>;
…..
<n-оператор>;
END.

21.

1-мысал. S=1+1,5+2+2,5+...+5 қосындысын табу.
Яғни n санының
бастапқы мәні 1, шарты n<=5, қадамы 0,5 болса
Программасында төмендегіше жерлерге осы
мәндерді орналастырамыз.
program f1; uses crt;
var n,s:integer;
begin clrscr;
n:=1;
s:=0;
while n<=5 do
begin
s:=s+n;
n:=n+0,5;
end;
writeln(s);
readln;
End.

22.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар: 4,5,6
Компьютердегі
тәжірибелік
жұмыс.
3.7 тақырып:
Қайталау операторы.
А деңгей
№1 тапсырма, 102 бет.

23.

Бекіту сұрақтары:
1. Қандай алгоритмдер циклдік деп
аталады?
2. While қай кезде орындалмайды?
3. While циклдік операторының
жалпы түрі?

24.

§16 тақырып: While..do.. операторы.
Компьютердегі
тәжірибелік
жұмыс.
3.7 тақырып: Қайталау
операторы.
В,С деңгей
№1 тапсырма, 102 бет.
English     Русский Правила