«ЯВИЩЕ ВОЛОНТЕРСТВА У ДИСКУРСІ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля)
Мета роботи:
Завдання:
Опитування
Ставлення до волонтерства
Бажаючі стати волонтерами
Участь у волонтерських заходах
Причини негативного ставлення до волонтерства:
Опитування: «Волонтер – це…»?
Кількісний розподіл асоціацій з позитивними відтінками у значенні
Кількісний розподіл асоціацій з негативними відтінками у значенні
Стереотип волонтера:
ВОЛОНТЕРТВО У ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА
На підставі аналізу матеріалів мас-медіа визначено:
Компаративний аналіз асоціацій респондентів та висловлювань у мас-медіа з позитивним забарвленням у значеннях:
Компаративний аналіз асоціацій респондентів та висловлювань у мас-медіа з негативним забарвленням у значеннях:
Висновки:
Дякую за увагу!
1.43M
Категория: СоциологияСоциология

Явище волонтерства у дискурсі курсантсько-студентської молоді

1. «ЯВИЩЕ ВОЛОНТЕРСТВА У ДИСКУРСІ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля)

«ЯВИЩЕ ВОЛОНТЕРСТВА У ДИСКУРСІ
КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ (на прикладі Черкаського
інституту пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля)»
Шпак Оксана Василівна
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України
Науковий керівник:
І. Ю. Гуріненко,
кандидат педагогічних наук

2.

Волонтерство має неабияке значення для
покращення рівня життя населення, є
запорукою успішного процвітання будьякої країни, а власне самі волонтери –
першопрохідцями, які вказують шлях до
просування.

3. Мета роботи:

дослідити репрезентацію явища
волонтерства у дискурсі
курсантсько-студентської молоді.

4. Завдання:

1) Теоретичний аналіз змісту поняття
волонтер та явища волонтерства;
2) Дослідити та описати ставлення
курсантсько-студентської молоді до
волонтерства в Україні шляхом опитування та
контекст-аналізу;
3) Проаналізувати волонтерство в дискурсі
сучасних мас-медіа.

5.

Волонтерство - це доброчинна
діяльність, яку здійснюють фізичні
особи на засадах неприбуткової
діяльності, без заробітної платні, заради
добробуту та процвітання спільнот і
суспільства, в цілому.

6. Опитування

7. Ставлення до волонтерства

Опитування
5%
2%
Позитивне
Байдуже
93%
Негативне

8. Бажаючі стати волонтерами

19%
Бажаючих
49%
32%
Не охочі
Не визначились

9. Участь у волонтерських заходах

47%
53%
Ніколи не брали
участь
Брали участь

10. Причини негативного ставлення до волонтерства:

- наживання шахраїв під виглядом
волонтерських організацій;
- використання коштів не за
призначенням;
- недотримання принципу
безкорисливості.

11. Опитування: «Волонтер – це…»?

12. Кількісний розподіл асоціацій з позитивними відтінками у значенні

15%
36%
19%
Людина, яка
приносить користь
Людина, яка
допомагає іншим
30%
Добра людина
Доброволець

13. Кількісний розподіл асоціацій з негативними відтінками у значенні

8%
38%
23%
Людина, яка шукає нові
знайомства
Людина, якій немає чого
робити
31%
Не зайнята людина
Одинока людина

14. Стереотип волонтера:

«доброволець, людина, яка має звичку піклуватися
про ближніх людей, допомагаючи їм абсолютно
добровільно і без будь-якої користі»

15. ВОЛОНТЕРТВО У ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА

16. На підставі аналізу матеріалів мас-медіа визначено:

- Домінують повідомлення, які висвітлюють волонтерську
діяльність як допомогу, працю, піклування, та потужний
соціально-суспільний рух;
- До теми волонтерства та волонтерських організацій
прикута увага журналістів, а отже й громадськості.
- У дискурсі сучасних мас-медіа склався такий стереотип
волонтера: піклується добровільно, без вигоди, працює
швидко та ефективно, має вільний час.

17. Компаративний аналіз асоціацій респондентів та висловлювань у мас-медіа з позитивним забарвленням у значеннях:

Активна людина
Працюють швидко та ефективно
Добра людина
Цінне джерело; добровільно
допомагають; піклуються
Безкорислива людина
Не потрібні гроші, та винагорода
Небайдужа особа
Потрібно допомагати, хто як не я
Активна людина
Давайте прагнути об’єднуватись
Багата людина
Якщо є кошти, треба
використовувати їх з користю

18. Компаративний аналіз асоціацій респондентів та висловлювань у мас-медіа з негативним забарвленням у значеннях:

Не зайнята людина
Студенти, які мають багато часу
Людина, якій немає чого робити
Волонтерів ловлять на вивезенні зброї
з зони АТО
Одинока людина
Щоб не бути одному, можна
допомогти
Людина, яка шукає нові знайомства
Я бачу в цьому користь, адже знайду
нових друзів

19. Висновки:

Аналізуючи явище волонтерства на сучасному етапі в
Україні, можемо зробити висновок про те, що волонтерська
діяльність, стала хоч і не масовою, однак має риси
суспільного явища. Для суспільства воно є безумовно
корисним і необхідним, адже допомагає рятувати та
зберігати життя людей, підвищує суспільну свідомість
українців, разом з тим наближуючи їх до іншого, якісно
нового типу мислення та поведінки.

20. Дякую за увагу!

English     Русский Правила