2.03M
Категория: ОбразованиеОбразование

Політика вищого навчального закладу в регіон

1.

«Політика вищого навчального
закладу в регіоні»
Коваленка Ігоря Володимировича
Науковий керівник – Щербакова Юлія Едуардівна

2.

Актуальність теми проявляється в тому, що в ринкових
умовах успішне функціонування ВНЗ визначається їх
готовністю до адаптації в зовнішньому організаційному
середовищі за напрямками діяльності та швидкості їх
проведення, що випереджала би зміни зовнішнього
середовища. Зважаючи на внесок ВНЗ в соціальноекономічний розвиток, постають завдання стабілізації
сфери вищої освіти, які не можуть бути вирішені лише за
рахунок
зміни
університетів.
зовнішніх
умов
функціонування

3.

Об’єкт
Предмет
Мета
• Роль вищих навчальних закладів в
суспільному житті.
• Політика ВНЗ в регіоні
• Узагальнення теоретичних засад та
вироблення практичних рекомендацій
проведення ВУЗами регіональної політики.

4.

Проблему досліджували:
Андрущенко В.П.
Ніколаєнко С.М.
Кремінь В.Г.
Оболенська Т.Є.
Корольова Т.С.

5.

Загальна характеристика політики ВНЗ
- Роль інститутів як науково-дослідних центрів
- Роль інститутів як інноваційних центрів
- Підготовка високопрофесійних кадрів
- Участь в виконанні прикладних досліджень
- Виконання спільних проектів з науково-дослідними інститутами
- Співпраця з малим, середнім та крупним бізнесом
- Співпраця з іншими закладами вищої освіти регіону та країни

6.

7.

Основні проблеми регіональної політики
ПНПУ імені В.Г. Короленка
- Має застарілу матеріально-технічну базу.
- Затримка або ігнорування реформ вищої освіти.
- Відсутність реклами. PR – програм.
- Не реалізована робота з обдарованими студентами.
- Стагнація студентської наукової роботи.
- Відсутні зв’язки з іншими ВНЗ, особливо іноземними, «проблема обміну студентів».
- Слабо розвинені контакти з регіональними органами управління.

8.

Основні рекомендації:
Взаємодія університетської
науки з бізнесом, банками та
регіональними органами влади
Впровадження новітніх
методик викладання
В даному ВНЗ потрібна
децентралізація управління
діяльністю
Проведення маркетингових досліджень
Внутрішній контроль
за якістю освітніх послуг
Відкрити доступ до будь-якої
публічної інформації
Процес об’єднання ВНЗ
на регіональній основі

9.

- Основою для проведення університетом регіональної політики
повинно бути комплексне дослідження ринків освітніх послуг.
- ВНЗ повинен постійно прагнути максимально точно прогнозувати
потреби потенційних споживачів.
- Політика ВНЗ залежить від його частки у попередньому періоді
та потенціалу конкурентоспроможності в даний момент часу.
- Регіональна політика ВНЗ не є цілісною, вона включає в себе
різновекторність діяльності ВНЗ.
- Оскільки головною специфікою ПНПУ імені В.Г. Короленка є
провідний характер освітньої (педагогічної) діяльності, це накладає
на інноваційні зміни у ньому деякі обмеження.
English     Русский Правила