Роль НБУ у регулюванні грошової маси
Роль Центрального банку у регулюванні грошового ринку
Основні функції НБУ
Способи впливу центрального банку на пропозицію грошей в економіці
Основними інструментами грошово-кредитної політики Національного Банку України є:
Монетарна політика держави
Висновок
130.05K
Категория: ФинансыФинансы

Роль НБУ у регулюванні грошової маси

1. Роль НБУ у регулюванні грошової маси

2.

Грошово-кредитна (монетарна)
політика - вплив держави на грошову масу
та відсоткові ставки. Монетарну політику
проводить центральний банк країни;
Центральний банк — установа, яка відповідає
за монетарну (грошово-кредитну) та валютну
політику держави або спільноти держав. В
Україні це Національний банк.

3.

Центральному банку належить
особлива роль в організації грошовокредитної системи будь-якої країни.
Він створює сприятливі умови для
функціонування цієї системи через
забезпечення макроекономічного
аспекту стабільності цін,
грошей і надійності
банківського сектора.

4. Роль Центрального банку у регулюванні грошового ринку

Регулювання грошово-кредитних
відносин здійснюється за участю
кредитної системи. «Серцем» кредитної
системи України є Національний банк,
який виконує основні функції щодо
грошово-кредитного регулювання,
контролю за діяльністю комерційних
банків, кредитно-грошового
обслуговування уряду, збереження
офіційних золотовалютних резервів
країни.

5. Основні функції НБУ

Згідно із законом України "Про Національний
банк України" НБУ виконує такі функції:
відповідно до розроблених Радою
Національного банку України Основних
засад грошово-кредитної політики визначає
та проводить грошово-кредитну політику;
монопольно здійснює емісію національної
валюти України та організовує її обіг;
виступає кредитором останньої інстанції для
банків та організовує систему
рефінансування;

6.

Національний банк виконує низку інших
функцій — випускає в обіг національну
валюту, зберігає золотовалютні резерви
країни та обов'язкові резерви комерційних
банків, виступає міжбанківським
розрахунковим центром, здійснює касове
обслуговування уряду тощо. Крім того,
центральний банк може бути покупцем і
продавцем на міжнародних грошових
ринках та координувати зарубіжну
діяльність комерційних банків.

7. Способи впливу центрального банку на пропозицію грошей в економіці

Зміна норми резервування (банківських резервів)
Збільшення норми резервування приводить до
зменшення пропозиції грошей і збільшення
відсоткових ставок, і навпаки
Зміна дисконтної ставки (ставки рефінансування)
Підвищення дисконтної ставки знижує
зацікавленість комерційних банків у формуванні
додаткових грошових резервів шляхом отримання
позичок у центральному банку, і навпаки
Здійснення операцій на ринку цінних паперів
Якщо центральний банк купує державні облігації на
відкритому ринку, грошові резерви комерційних
банків зростають, тобто збільшується пропозиція
грошей, і навпаки.

8. Основними інструментами грошово-кредитної політики Національного Банку України є:

Інструменти грошово-кредитного регулювання
Зміна облікової ставки
Зміна норми
обов’язкових резервів
Облікова ставка – це
відсоткова ставка за
позиками, які надає НБ
комбанкам
Норма відсоткових
резервів – це процентне
відношення суми
обов’язкових резервів
до суми депозитів
(вкладів)
Операції на
відкритому ринку
Це операції, які
проводить НБ шляхом
купівлі або продажу
державних цінних
паперів (державних
облігацій)

9. Монетарна політика держави

Стримуюча – політика «дорогих грошей»
• Збільшення норми банківських резервів;
• Підвищення дисконтної ставки;
• Продаж державних цінних паперів;
• Зменшення пропозиції грошей;
• Зниження сукупного попиту, внутрішніх
інвестицій і рівня інфляції.
Стимулююча - політика «дешевих грошей»
• Зменшення норми банківських резервів;
• Зниження дисконтної ставки;
• Купівля державних цінних паперів;
• Збільшення пропозиції грошей;
• Збільшення внутрішніх інвестицій, сукупного
попиту і зниження рівня безробіття.

10. Висновок

Таким чином, Національний банк України
– це орган державного регулювання
економіки, якому надано монопольне
право випуску банкнот, регулювання
грошового обігу, кредиту, валютного
курсу, зберігання золотовалютних
резервів. Національний банк є “банком
банків”, фінансовим агентом уряду при
обслуговуванні державного бюджету і має
вагому роль у регулюванні грошових мас.
English     Русский Правила