Гроші, банківська система та грошово–кредитна політика
ЗМІСТ
1.Гроші. Види та функції грошей.* Грошові агрегати.
Грошові агрегати
Грошові агрегати
Грошові агрегати
2. Пропозиція грошей.
Система часткового резервування
Система часткового резервування
Система часткового резервування
Чи можуть комерційні банки створювати гроші?
Як банки створюють гроші?
На скільки приростуть депозити в банківській системі?
Кредитна мультиплікація
Вправа.
ТЕСТ
Б. Модель пропозиції грошей.
Модель пропозиції грошей.
Модель пропозиції грошей.
3. Попит на гроші. Рівновага на грошовому ринку.
Попит на гроші
1.Трансакційний (операційний) попит на гроші
Трансакційний (операційний) попит на гроші
2.Попит на гроші як на актив
Попит на гроші як на актив
Попит на гроші як на актив
Сукупний попит на гроші
Сукупний попит на гроші
Сукупний попит на гроші
Рівновага на грошовому ринку
3. Грошово-кредитна політика.
Види грошово–кредитної політики
Жорстка грошово–кредитна політика
Види грошово–кредитної політики
Інструменти грошово–кредитної політики.
Стримувальна грошово–кредитна політика (політика дорогих грошей)
Як це зробити на практиці?
Інструменти грошово–кредитної політики.
Інструменти грошово–кредитної політики.
Інструменти грошово–кредитної політики.
Питання для Голови НБУ:
Передатний механізм кредитно–грошової політики
Вплив кредитно–грошової політики на економічну систему
600.50K
Категория: ФинансыФинансы

Гроші, банківська система та грошово–кредитна політика. Тема 7

1. Гроші, банківська система та грошово–кредитна політика

• Це навіть добре, що люди не
розуміють принципи роботи
банківської системи. В іншому випадку
вже завтра була б революція.
Генрі Форд

2. ЗМІСТ

Гроші. Види та функції грошей.
Грошові агрегати.*
Пропозиція грошей.
А.Мультиплікативне розширення
депозитів.
Б. Модель пропозиції грошей.
Попит на гроші. Рівновага на
грошовому ринку.
Грошово–кредитна політика.

3. 1.Гроші. Види та функції грошей.* Грошові агрегати.

Грошова маса – сукупність
загальноприйнятих засобів платежу,
що випущені банківською системою і
обертаються в економіці.
Вся грошова маса поділяється на певні
групи (агрегати) за ознакою
ліквідності.
Ліквідність – здатність фінансового
активу бути безумовним і нічим не
обмеженим засобом платежу.

4. Грошові агрегати

М1= С + D,
де: С – готівка, гроші поза банками.
D – трансакційні депозити (кошти
на розрахункових рахунках, на
рахунках до запитання)
М1 – гроші як засіб обігу, пропозиція
грошей в вузькому розумінні.

5. Грошові агрегати

М2= М1+ Dс,
де, Dс – строкові депозити, валютні
заощадження та інші фінансові
активи, при перетворенні яких в
М1 виникають збитки, пов’язані зі
втратою доходу.
М2– пропозиція грошей в широкому
розумінні

6. Грошові агрегати

М3= М2+ Ктр.,
Ктр.–
кошти за трастовими
операціями банків та інші фінансові
активи, при перетворені яких на М1
виникають збитки, пов'язані з :
а) втратою доходу на фінансові активи
б) зменшення ринкової ціни цих
активів

7. 2. Пропозиція грошей.

А. Мультиплікативне розширення
депозитів
МS= С + D,
С – готівка (гроші центрального банку)
D – депозити до запитання (гроші
комерційних банків)

8. Система часткового резервування

Норма обов’язкового резервування (r) –
встановлені законом вимоги до рівня
резервів проти зобов’язань комерційного
банку за внесками.
r=R / D
r
D
R
– норма обов’язкового резервування
– сума залучених депозитів
– обов’язкові резерви

9. Система часткового резервування

Надлишковий резерв – величина,
на яку загальні резерви (TR)
комерційного банку перевищують
його обов’язкові резерви:
E = TR - R

10. Система часткового резервування

Сума коштів, які внесені на
банківські рахунки і не віддані як
кредити – загальні резерви (TR)
TR = R + E

11. Чи можуть комерційні банки створювати гроші?

12. Як банки створюють гроші?

Банки
D (грн.)
R (r=10%) E (грн.)
А
100,0
10,0
Б
90,0
9,0
В
81,0
8,1
Г
72,9

..................
90,0
81,0
72,9

....

13. На скільки приростуть депозити в банківській системі?

Чим вища норма обов'язкового
резервування, тим меншим буде
приріст депозитів.
Максимальне розширення депозитів:
∆D = mE
m – простий депозитний мультиплікатор
m=1/r

14. Кредитна мультиплікація

Процес емісії платіжних засобів у
межах системи комерційних банків
називається кредитною
мультиплікацією,
або мультиплікативним
створенням депозитів.
Google.com.ua
грошова піраміда
: money as debt -

15. Вправа.

Обчислимо наш приклад.
Визначте максимальну величину
приросту депозитів, якщо D=100грн., а
r=10%.
Е=100–10 грн. =90 грн.
∆D=mE=1/0,1 х 90 грн. =900 грн.

16. ТЕСТ

Комерційний банк може
випускати безготівкові гроші в
межах:
а) грошей національного банку
б) свого касового залишку
в) свого надлишкового резерву
г) свого обов’язкового резерву

17. Б. Модель пропозиції грошей.

Змінні моделі
Грошова база
B=C+TR
Коефіцієнт депонування грошей
cr=C/D
Норма фактичного резервування
rr=ТR / D

18. Модель пропозиції грошей.

MS=C+D.
C=crD; TR=rrD.
MS=crD+D=D(1+cr); D=MS/(1+cr).
B=crD+rrD=D(cr+rr); D=B/cr+rr.
MS/(1+cr)=B/cr+rr, тоді
MS= B(1+cr)/cr+rr ,
m= 1+cr/cr+rr .
m – мультиплікатор грошової бази.

19. Модель пропозиції грошей.

Центральний банк змінює
пропозицію грошей, перш за все,
через зміну грошової бази
Зміна пропозиції грошей викликана:
А. змінами у грошовій базі (В),
Б. мультиплікативним розширенням
(скороченням) депозитів (m)
∆MS= ∆B m

20. 3. Попит на гроші. Рівновага на грошовому ринку.

Попит на гроші визначається тим,
яку частку портфеля своїх активів
економічний агент прагне тримати у
ліквідній формі.
Портфель активів складається з:
А. Облігацій
Б. Грошей

21. Попит на гроші

Трансакційний (операційний) попит
на гроші – попит на гроші для
обслуговування всіх видів угод в економіці.
Спекулятивний попит на гроші
(попит на гроші як на актив) –
кількість грошей, яку економічні агенти
прагнуть зберігати у формі заощаджень.

22. 1.Трансакційний (операційний) попит на гроші

Обсяг реального випуску
Рівень цін
MV=PQ; MV=Y;
MD=(M/P)d=kY, k=1/v
d
(M/P) =kY

23. Трансакційний (операційний) попит на гроші

При зростанні реального ВВП
і
(M/P)1dt
(M/P)2dt
M/P

24. 2.Попит на гроші як на актив

Номінальна відсоткова ставка –
альтернативна вартість зберігання
грошей в готівковій формі.
d
(M/P) =L(i)
Підвищення відсоткової ставки(і)
зменшує попит на готівкові гроші.

25. Попит на гроші як на актив

і
(M/P)d=L(i)
M/P

26. Попит на гроші як на актив

З урахуванням очікуваної інфляції,
функція попиту на гроші як на
актив:
d
e
(M/P) =L(r,π )
Реальний попит на гроші зростає якщо:
– падає реальна відсоткова ставка
– нижчий очікуваний темп інфляції

27. Сукупний попит на гроші

Сукупний попит на гроші – сума
трансакційного та спекулятивного
попиту на гроші.
d
e
(M/P) =L(r,π ,Y)

28. Сукупний попит на гроші

“Крива переваги ліквідності”
і
(M/P)d=L(i,Y)
r0
kY
Пастка ліквідності*
M/P

29. Сукупний попит на гроші

Проста лінійна функція реального попиту
на гроші:
d
(M/P) =kY
- hi ,
де:
h– коефіцієнт чутливості попиту на гроші до
відсоткової ставки
k – коефіцієнт чутливості попиту на гроші до
доходу

30. Рівновага на грошовому ринку

Модель грошового ринку
і
i*
(M/P)s
(M/P)d=L(i,Y)
M/P

31. 3. Грошово-кредитна політика.

Грошово–кредитна політика –
політика державного регулювання
економіки центральним банком, яка
здійснюється шляхом зміни
пропозиції грошей в економіці.
Цілі грошово–кредитної політики:
– кінцеві (економічний ріст, повна зайнятість,
стабільність цін, платіжний баланс)
– проміжні
(процентна ставка, грошова маса,
валютний курс)

32. Види грошово–кредитної політики

Жорстка грошово–кредитна
політика
Гнучка грошово–кредитна політика*
Проміжний тип грошово–кредитної
політики*

33. Жорстка грошово–кредитна політика

Спрямована на фіксацію або підтримку
стабільного обсягу грошової маси.
і
(M/P)s
і2
і1
(M/P)d=L(i,Y)
M/P

34. Види грошово–кредитної політики

Стримувальна грошово–кредитна
політика (політика дорогих грошей)
– політика, спрямована на
зменшення пропозиції грошей в
економіці
Стимулювальна грошово–кредитна
політика (політика дешевих грошей)
– політика, спрямована на
збільшення пропозиції грошей в
економіці.

35. Інструменти грошово–кредитної політики.

Інструменти прямого впливу
(ліміти кредитування, пряме
регулювання відсоткової ставки та ін.)
Інструменти непрямого впливу
(заходи центрального банку пов’язані
з розвитком грошового ринку)

36. Стримувальна грошово–кредитна політика (політика дорогих грошей)

і
(M/P)s
(M/P)d=L(i,Y)
M↓+ i ↑ + I↓+ Y↓
M/P

37. Як це зробити на практиці?

Як зменшити масу грошей в
економіці?

38. Інструменти грошово–кредитної політики.

Резервні вимоги – політика
мінімальних обов’язкових банківських
резервів.
Зменшення резервних вимог (r)

↑E+↑m → ↑M
∆M=m ∆E

39. Інструменти грошово–кредитної політики.

Операції на відкритому ринку –
купівля (продаж) центральним банком
державних цінних паперів та продаж
їх комерційним банкам.
Продаж ДЦП → ↓TR → Мультиплікативне
зменшення пропозиції грошей ↓M .
∆M=m ∆TR

40. Інструменти грошово–кредитної політики.

Облікова відсоткова ставка – це
ставка відсотку, під яку центральний
банк кредитує комерційні банки.
Зменшення облікової ставки →
↑B+↑TR → ↑M
∆M=m ∆B

41. Питання для Голови НБУ:

Чому Центральний банк, як
основний інструмент ГКП,
застосовує операції на
відкритому ринку, а не зміну
резервних вимог або облікової
ставки?

42. Передатний механізм кредитно–грошової політики

Передатний механізм кредитно–
грошової політики
Механізми грошової трансмісії
А) Кейнсіанський передатний
механізм:
M ↑ + i ↓+ I ↑ + Y ↑
Б) Монетаристський передатний
механізм :
M ↑ + AD ↑ + PY ↑ + P ↑

43. Вплив кредитно–грошової політики на економічну систему

Ефект відсоткових ставок
(кейнсіанський передатний механізм)
Ефект валютного курсу –
M ↑ + i ↓ + K↓ + e ↓+ Ex ↑ + Y ↑
Ефект багатства
M ↑ + i ↓ + курс ЦП↑ + W↑+ C↑ + Y↑
M ↑ + i ↓ + курс ЦП↑ + MC↑+ I↑ + Y↑

44.

“Згідно із загальним визнанням,
контроль над грошима може стати
могутнім засобом контролю над
економікою… Сила, що закладена в ньому,
виявилася у славнозвісному ленінському
афоризмі про те, що для руйнування
суспільства треба підірвати грошовий
обіг.”
Мілтон Фрідмен
English     Русский Правила