2.03M

Геополітичні напрями та концепції. Від класичної до сучасної геополітики

1.

ГЕОПОЛІТИЧНІ НАПРЯМИ ТА
КОНЦЕПЦІЇ: ВІД КЛАСИЧНОЇ ДО
СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

2.

Політична карта світу

3.

Цивілізаційна карта світу

4.

ГЕОПОЛІТИКА
Синтез уявлень про «географічне» та
«політичне»
Перші уявлення сформувалися наприкінці
ХІХ — початку ХХ століття

5.

Фрідріх Ратцель
вивчав політику
держав,
орієнтуючись на
географічне
розташування

6.

Рудольф Челлен
ввів поняття
«геополітика»
«наука про
державу як
географічний
організм, втілений
у просторі»

7.

Основоположники
Карл Хаусхофер — створив Мюнхенську
школу
Хелфорд Маккіндер — автор концепції
«хартленда», або «серцевинної теорії»
Відаль де ла Бланш — засновник
французсбкої школи, творець концепції
«поссібілізму»

8.

Два підходи до розуміння
поняття «геополітика»
Вузький
Передбачає розгляд
суперечок держав з
приводу територій
або залежність
зовнішньої політики
держав від
географічних
факторів
Широкий
Сукупність фізичних,
соціальних, моральних,
матеріальних,
інформаційних ресурсів
держави, що складають
потенціал, наявність і
використання якого
дозволяє їй досягати
власних цілей на
міжнародній арені

9.

Ф. Ратцель. Основні принципи та
закони:
1. Людство єдине і його окремі етнічні та соціальні сегменти
підкоряються загальній логіці розвитку.
2. Держава є живе тіло, яке тягнеться по поверхні землі і відрізняє
себе від інших тіл, які розташовуються таким же чином.
3. Держава - багатовимірне екологічне середовище, в якому
відбувається оформлення народу, нації. Держава - організм,
прив'язаний до певної частини поверхні землі, а його
характеристики розвиваються з характеристик народу і грунту.
Найбільш важливими характеристиками є розміри, місце
розташування та межі. Сукупність усіх характеристик складають
країну (das Land). Якщо народ відчуває себе на своїй території
природно, він постійно буде відтворювати одні і ті ж
характеристики, які, походячи з грунту, будуть вписані в нього.

10.

4. Держава може розширюватися і звужуватися в залежності від
внутрішніх і зовнішніх факторів. Воно росте просторово, якщо у
нього є внутрішні сили, ресурси, енергії і якщо йому вдається
подолати опір держав, розташованих поруч. Воно стискається,
якщо втрачає життєві сили або поступається тиску більш могутніх
сусідніх політичних утворень. Перебуваючи в одній і тій же
антропогеографічній сфері, всі держави приречені на те, щоб
розвиватися через цикли злиття і поглинань, розширень і звужень.
5. Експансія - біологічна потреба, а не результат раціональновольової діяльності політичних еліт.
6. Держави адаптуються до ландшафту, використовуючи його
переваги і можливості, що відкриваються і намагаючись подолати
закладені в ньому обмеження, так само, як це роблять рослини та
тварини.

11.

П'єр Галлуа
«Геополітика.
Джерела
могутності» (1990)
Параметри
геополітики: суша +
море + повітряний
простір + космічний
простір

12.

Ю.В. Тіхонравов
Основою геополітики є
«відносини духу та
природи, а без
національної ідеї не
можлива національна
ідеологія, а без неї
наможлива
національна стратегія,
яка є ківнтесенцією
геополітики»

13.

Л. Івашов та І. Кєфєлі
Класина геополітика перетворила на
«глобальну геополітику»
До початку ХХ ст. актори МВ — великі
держави (сухопутні та морські)
На сучасному етапі актори МВ — локальні
цивілізації та геоцивілізації

14.

К. Грей. Геополітика:
Міжнародна політична могутність та
географічний фактор
Охоплює «високу політику» безпеки та
міжнародного порядку, вплив просторових
відносин на зростання та занепад силових
центрів
Забезпечує внутрішнє та зовнішнє
перетворення країни в ефективну та
результативну гегемонію та контроль над
простором

15.

Школи геополітики
Континентальноєвропейська
Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Хаусхофер
Ф. Науманн
Англоамериканська
А. Мехен
Х. Маккіндер
Н. Спайкмен

16.

Домашнє завдання
Проаналізувати (висловити власну думку!)
геополітичне становище України відповідно
до основних принципів та законів
геополітики, які були сформульовані Ф.
Ратцелем
До 1 сторінки / 2000 знаків
До 1 травня
[email protected]
English     Русский Правила