10.70M
Категория: ОбразованиеОбразование

Кафедра менеджменту і логістики

1.

2.

Кафедра менеджменту і логістики є структурним
підрозділом Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка, навчально-виховний
процес в якому відповідає вимогам сучасної європейської
освіти. Ці традиції сьогодні прагне продовжувати й
розвивати нинішній високопрофесійний склад кафедри на
чолі з відомим в Україні вченим і практиком з питань
економіки та управління, головою Полтавської обласної
ради 6 скликання, доктором економічних наук,
професором, заслуженим економістом України
Гришком Володимиром Васильовичем.

3.

4.

Кафедра менеджменту і логістики
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка має потужну
матеріальну базу та науковий потенціал і значні
досягнення у цій сфері.
Творчі і наукові зв’язки кафедри все більше
орієнтуються на підприємства Полтавського
регіону, що дозволяє суттєво розширити
можливості практичної підготовки студентів та
працевлаштування талановитих випускників.

5.

6.

Високий науковий авторитет кафедри менеджменту і
логістики підтверджується тим, що на протязі останніх
чотирьох років вона проводить ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади зі спеціальності «Менеджмент»

7.

Результатом спільної
наукової діяльності
викладачів і студентів є
отримання призових місць
на предметних
Всеукраїнських олімпіадах і
конкурсах студентських
наукових робіт на
обласному і національному
рівнях.

8.

Кафедра менеджменту і
логістики постійно працює над
розширенням географії
міжнародного співробітництва з
метою пошуку нових
можливостей свого розвитку у
міжнародному освітньому
процесі. Яскравим
підтвердженням цього факту є
підвищення рівня академічної
мобільності студентів, читання
лекцій іноземними вченими у
ПолтНТУ в рамках програм
академічних обмінів та стійкий
інтерес викладачів до
міжнародних грантових проектів.

9.

10.

Найбільш активні і
цілеспрямовані студенти, які
виявляють здатність до
аналітичного мислення, науководослідницької роботи, мають
можливість реалізувати себе у
наукових гуртках «Менеджмент» і
«Кадрова агенція», які вже багато
років поспіль діють при кафедрі
менеджменту і логістики
ПолтНТУ.

11.

12.

Однак студентське життя – це не
лише лекції, екзамени і наукові
конференції, але й творчість, спорт,
активна участь у житті університету,
тобто всі ті цікаві події і незабутні
враження, згадка про які буде
зігрівати серця студентів ПолтНТУ
через багато років після закінчення
навчання у рідній альма-матер.

13.

14.

Серед наших студентів
є чимало талановитих
особистостей, які
вміють створити
справжнє свято.

15.

Студенти завжди виступають
за здоровий спосіб життя, беруть
активну участь у спортивних
змаганнях не лише
університетського, але й
обласного рівнів.

16.

17.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
підприємства виробничої та невиробничої сфери; організації; державні
установи; страхові компанії; консалтингові організації, інноваційні структури;
торговельні підприємства; підприємства готельно-ресторанного бізнесу;
фінансово-кредитні установи.
Основні посади: менеджер з питань регіонального розвитку; менеджер із
комунікаційних технологій; менеджер з маркетингу; менеджер з постачання;
менеджер із збуту; менеджер з адміністративної діяльності; менеджер з
логістики; менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер з
реклами; менеджер з персоналу; менеджер з природокористування;
енергоменеджер; менеджер з туризму; менеджер у торгівлі; менеджер у
готельному господарстві; менеджер ресторану, кафе; менеджер із грошового
посередництва; менеджер зі страхування; менеджер із фінансового
посередництва; менеджер систем якості.

18.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
підприємства виробничої та невиробничої сфери; організації; державні установи;
банки; страхові компанії; консультаційні центри; консалтингові організації,
інноваційні структури; центральні, державні і регіональні органи управління;
торговельні підприємства; підприємства готельно-ресторанного бізнесу;
фінансово-кредитні установи.
Основні посади: генеральний менеджер; начальник відділу, керівник фінансових,
бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівник малого
підприємства; керівник: інноваційних проектів та програм з інноваційної
діяльності, з комерціалізації інтелектуальної власності; менеджер інвестиційних
проектів; керівник проектів і програм у сфері матеріального виробництва;
директор підприємства; консультант з ефективності підприємництва, з організації
виробництва; науковий співробітник; менеджер з природокористування;
енергоменеджер; менеджер з туризму; менеджер в торгівлі; менеджер у
готельному-ресторанному господарстві; менеджер зі страхування; менеджер із
фінансового посередництва; менеджер із комунікаційних технологій; менеджер з
питань регіонального розвитку; менеджер з маркетингу; менеджер з постачання;
менеджер зі збуту; менеджер з логістики; менеджер із зв’язків з громадськістю;
менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер з реклами; менеджер з
персоналу; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер систем
якості.

19.

Кафедра менеджменту і логістики ПолтНТУ регулярно проводить Дні
відкритих дверей для своїх абітурієнтів. Якщо Ви бажаєте, щоб ми
провели для Вас ознайомчу екскурсію по університету, або завітали до
Вашої школи і зустрілися з випускниками та їхніми батьками, будь
ласка, надішліть заявку на електронну адресу:
[email protected]
Довідки за телефонами:
(05322) 7-38-67 – приймальна комісія Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
(050) 132-50-43 – контактна особа від кафедри менеджменту і
логістики (Зось-Кіор Микола Валерійович)
English     Русский Правила