Презентація на тему: “ Архейська ера ”
Хронологічний проміжок
Зміна клімату
Поділ на періоди
Зміна рельєфу
Основне середовище існування
Основні групи організмів
Основні ароморфози
Зниклі організми
877.29K
Категория: ГеографияГеография

Архейська ера

1. Презентація на тему: “ Архейська ера ”

2. Хронологічний проміжок

Найдавніша ера
в геологічній історії З
емлі; нижній
підрозділ докембрі
ю.
Радіометричні
значення для порід
найдавнішого віку
цієї групи
відповідають 35004000 млн. років
тому. Верхня вікова
межа датується
близько 2600–
2800 млн. років
тому

3. Зміна клімату

Архейська ера
характеризується
малою кількістю
води. Температура
її досягала 90
градусів. Азоту в
атмосфері було
мало, близько
десяти-п’ятнадцяти
відсотків. Метану,
кисню і деяких інших
газів практично не
було. Температура
самої атмосфери,
на думку вчених,
досягала позначки
120 градусів

4. Поділ на періоди

Пізній Архей
Ранній Архей

5. Зміна рельєфу

Практично вся площа
була зайнята
вулканами, які
вивергали, у великій
кількості, лаву. Її гарячі
річки утворювали
материки, плоскогір’я,
гори і океанічні
западини. Постійне
активність вулканів і
високі температури
призвели до
формування корисних
копалин – руди, міді,
алюмінію, золота,
будівельного каменю,
радіоактивних металів,
кобальту і заліза

6. Основне середовище існування

Водне
Наземне
Повітряне

7. Основні групи організмів

У цей період широкого
розповсюдження
набули різноманітні
бактерії та
ціанобактерії. Про це
свідчать родовища
вапняку і мармуру порід органічного
походження
В кінці архейської ери
з'явилися перші зелені
водорості - еукаріоти організми з
оформленим ядром.
Підвищилася надійність
зберігання і передачі
генетичної інформації,
оскільки в ядрах клітин
зосередилася майже
вся ДНК.

8. Основні ароморфози

У архейску еру з’явилися
перші фотосинтезуючі
організми –
ціанобактерії і синьозелених водоростей, які
почали виділяти в
атмосферу з океану
Землі вільний кисень
Відбуваються дві
найважливіших
еволюційних події:
з’являються
багатоклітинні і статевий
процес, який різко
підвищив пристосування
до умов зовнішнього
середовища через
створення безлічі
хромосомних
комбінацій.

9. Зниклі організми

В архейську еру еволюції
органічного світу відбулися
чотири великі
ароморфози: з’явились
еукаріоти, виникли
фотосинтез, статевий
процес і багатоклітинні
організми. Поява
еукаріотів пов’язана з
утворенням клітин, які
містять справжнє ядро (з
хромосомами) та
мітохондрії. Тільки такі
клітини здатні ділитися
мітотично, що забезпечує
їх стабільність і передачу
генетичної інформації. Це
стало передумовою
виникнення статевого
процесу.
English     Русский Правила