Вартість та оптимізація структури капіталу на ДП Чернігівська мехколона
Фактори що впливають на вартість капіталу
Класифікація ризиків що впливають на вартість капіталу
Класифікація підприємницьких ризиків
Аналіз показників ефективності діяльності за 2012-2014 рр.
Аналіз показників ринкової стійкості за 2012-2014 рр.
Аналіз динаміки фінансового кредиту в 2013-2014рр.
Динаміка показників ліквідності та платоспроможності
Аналіз ліквідності за 2012-2014рр.
Аналіз показників основних засобів
Капітал підприємства за 2012 -2014рр. 1. Власний капітал 2. Інші види капіталу на підприємстві
Оцінка капіталу підприємства«Чернігівської мехколони»за 2012-2014 рр.
Плюси та мінуси в капіталі підприємства
374.25K
Категория: ФинансыФинансы

Вартість та оптимізація структури капіталу на ДП Чернігівська мехколона

1. Вартість та оптимізація структури капіталу на ДП Чернігівська мехколона

Пастернак Катерина Анатоліївна
МФК-101

2.

Капітал — одна з фундаментальних
економічних категорій, сутність якої
наукова думка з'ясовує протягом багатьох
століть. Термін "капітал" походить від
латинського "сарitalis", що означає
"основний, головний". У найперших
роботах економістів капітал розглядався як
основне багатство, основне майно. За
мірою розвитку економічної думки це
первісне абстрактне та узагальнене
поняття капіталу наповнювалось
конкретним змістом, що відповідав панівній
парадигмі економічного аналізу розвитку
суспільства

3. Фактори що впливають на вартість капіталу

4. Класифікація ризиків що впливають на вартість капіталу

5. Класифікація підприємницьких ризиків

6. Аналіз показників ефективності діяльності за 2012-2014 рр.


з\п
1
Коефіцієнт
Період
2
3
1
Оборотність активів
.
2
.
4
2012
2013
2014
Лінійне
Базове
0,22
0,23
0,27
0,0
0,0
1345,25
-211,3
-273,1
Середня тривалість
одного обороту
Абсолютне
відхилення
1618,33
активів, днів
1556,5
2
Середній термін
5 оплати
.
кредиторської
-
14996,9
7149,3
1851,6
-5297,6
0,05
0,05
0,06
0,0
0,0
0,08
0,08
0,06
0,0
0,0
0,27
0,28
0,26
0,0
0,0
13145,3
заборгованості
6 Рентабельність
.
активів
7 Рентабельність
.
власного капіталу
8 Рентабельність
.
продукції
Аналіз показників ефективності діяльності за 2012-
2014 рр
.

7. Аналіз показників ринкової стійкості за 2012-2014 рр.


Коефіцієнт
Період
Абсолютне
з\п
відхилення
2013 2014 Лінійне
Базове
фінансової 0,6
0,64
0,60
0,04
0,0
фінансової 0,40
0,36
0,10
-0,06
-0,3
фінансового 0,65
0,56
0,11
-0,4
-0,5
2012
1 Коефіцієнт
.
незалежності
2 Коефіцієнт
.
залежності
3 Плече
.
важеля
Аналіз показників ринкової
стійкості за 2012-2014 рр.

8. Аналіз динаміки фінансового кредиту в 2013-2014рр.

Вид кредиту
1
Довгострокові
кредити
банків
Короткострокові кредити
банків
Загальна сума кредитів
На
На
поч.року року
кін
Відхилення
абсол
ютне
Відхилення
відносне, %
2
3
4
5
38
38
0
0
200
162
-38
-19
238
200
-38
-16
Аналіз динаміки фінансового
кредиту в 2013-2014рр.

9. Динаміка показників ліквідності та платоспроможності

Назва показника
1
1.
Величина
оборотних
коштів
2013
р.
р.
2
3
4
6269,4
5225,3
21883,5
0,03
0,06
0,05
>0,2
0,875
0,572
0,970
>1
1,354
1,765
1,134
>2
0,510
0,592
0,078
Збільшення
0,670
0,633
0,795
-
0,143
0,109
0,040
-
4,916
3,959
18,93
>0,5
2014 р.
власних
(робочий,
функціонуючий капітал)
2.
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
3.
Коефіцієнт
швидкої
(проміжної) ліквідності
4.
Коефіцієнт
(загальної)
Рекомендоване
2012
значення
5
>0,
збільшення
поточної
ліквідності
(покриття)
5.
Коефіцієнт
маневрування
власних оборотних коштів
6. Частка оборотних коштів в
активах
7. Частка запасів в поточних
активах
8. Частка власних оборотних
коштів у покритті запасів
Динаміка показників ліквідності
та платоспроможності

10. Аналіз ліквідності за 2012-2014рр.


з\п
1
Коефіцієнт
Період
2
3
1 Коефіцієнт
.
ліквідності
2 Коефіцієнт
.
загальної
ліквідності
3 Коефіцієнт
.
абсолютної
ліквідності
миттєвої
Абсолютне
відхилення
4
2012 2013 2014 Лінійне
Базове
0,00
0,01
0,06
0,1
0,1
0,03
0,07
0,29
0,2
0,3
0,01
0,02
0,10
0,1
0,1
Аналіз ліквідності за 20122014рр.

11. Аналіз показників основних засобів


з\п
1
Коефіцієнт
Період
2
3
1 Частка основного капітал у
власному
.
2
.
Коефіцієнт модернізації
3 Коефіцієнт
.
вартості майна
реальної
Абсолютне
відхилення
4
2012 2013 2014 Лінійне
Базове
1,63
1,52
1,08
-0,4
-0,6
0,86
0,92
0,03
-0,9
-0,8
0,01
0,02
0,99
1,0
1,0
Аналіз показників основних
засобів

12. Капітал підприємства за 2012 -2014рр. 1. Власний капітал 2. Інші види капіталу на підприємстві

1; 3064;
45%
2; 3738;
55%
Капітал підприємства за 2012 -2014рр.
1. Власний капітал
2. Інші види капіталу на підприємстві
1
2

13. Оцінка капіталу підприємства«Чернігівської мехколони»за 2012-2014 рр.

Назва
Формула підрахунку
Величина
капіталу
тис.грн
1
2
3
2012 рік
Власний капітал
Підсумок
розділу
1,
3939
Підсумок розділу 2 та 3,
3365
пасиву балансу
Зобов»язання
пасиву балансу
2014 рік
Власний капітал
Підсумок
розділу
1,
1764
пасиву балансу
Зобов»язання
Підсумок розділу2 та 3,
4270
Оцінка капіталу підприємства«Чернігівської
мехколони»за 2012-2014 рр.

14. Плюси та мінуси в капіталі підприємства

Плюси
Мінуси
Проблеми
1
2
3
Зміни в законодавстві. Отримання
Збільшення ціни на
Основними проблемами капіталу данного
кредиту на податкові зобов’язання.
послуги.Зміна попиту,
підприємства
Наявність
грошових
коштів
покриття
власних
забов'язань
підприємства.
залишкової
засобів
на
Збільшення
вартості
основних
зниження доходів, поява нових
конкурентів.
Неплатаспроможність покупців.
є
досить
стрімке
його
зменшення значне збільшення забовязань ,
що зменшує майже до мінімуму і так не
великий прибуток
Інфляція,цінова політика,
конкуренція. Загальна ситуація
в країні. Зниження якості,
неефективна політика
управління запасами .Зниження
ціни ресурсів,збільшення
обсягів запасів. Державне
регулювання, коливання
валютного курсу. Державне
регулювання, банківська
політика.
Плюси та мінуси в капіталі підприємства

15.

Напрямки підвищення вартості
капіталу
Удосконалення управління
основним капіталом
Удосконалення управління
оборотним капіталом
Обрані заходи
Ефективність від запроваджених заходів
Диференціація
виробництва,
що
дозволяє використовувати основні
засоби, які наразі не беруть участь у
виробництві.
Оновлення і модернізація основних
засобів
Розвиток існуючої політики управління
оборотними коштами,
Лімітування
обсягів
найбільш
ризикованих
операцій
та
проектів,орієнтація на
вкладання
коштів в менш ризиковані оборотні
активи (зокрема ті, що задіяні у
виробничому
процесі,
тобто
у
сировину тощо)
Пошук резервів економії витрат, у тому
числі
за
рахунок
оптимізації
чисельності
працюючих
на
підприємстві)
Удосконалення
управління
дебіторською заборгованістю
Запровадження
гнучкої
політики на підприємстві
Удосконалення управління власним Створення резервів
і позиковим капіталом
резервного капіталу
і
цінової
розширення
Удосконалення
управління
кредиторською заборгованістю
English     Русский Правила