Дякуємо за увагу!
253.00K
Категория: ПравоПраво

Національне агентство України. Проведення дисциплінарного провадження

1.

Національне агентство України
з питань державної служби
Проведення дисциплінарного
провадження
загальний огляд
АСТАПОВ Андрій Олександрович
Заступник директора Департаменту
нормативно-правової роботи та
юридичного забезпечення
Нацдержслужби

2.

Національне агентство України
з питань державної служби
Сфера
регулювання
підстави
для
притягнення
дисциплінарної відповідальності
до
види дисциплінарних стягнень та загальні
умови їх застосування
обставини, що пом’якшують або обтяжують
дисциплінарну відповідальність
суб’єкти,
уповноважені
ініціювати
дисциплінарні
провадження
та
застосовувати дисциплінарні стягнення
порядок дисциплінарного провадження

3.

Національне агентство України
з питань державної служби
Загальні умови
застосування
стягнень
ЗАУВАЖЕННЯ
недотримання правил внутрішнього
службового розпорядку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО НЕПОВНУ
СЛУЖБОВУ
ВІДПОВІДНІСТЬ
порушення правил етичної
поведінки
невиконання вимог щодо
політичної неупередженості.
ДОГАНА
дії,
що
шкодять
авторитету державної
служби
невиконання
або
неналежне виконання
обов'язків тощо
прогул

4.

Національне агентство України
з питань державної служби
Загальні умови
застосування
стягнень
ЗВІЛЬНЕННЯ
З ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
порушення Присяги
вияв неповаги до державних символів
перевищення службових повноважень
неправомірне використання повноважень
подання недостовірної інформації
неповідомлення про підпорядкованість
поява в нетверезому стані
прийняття рішення, що зашкодило інтересам
держави

5.

Національне агентство України
з питань державної служби
Дисциплінарна
комісія
До складу дисциплінарної комісії
включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби
представники профспілки або представники
державних службовців, обрані на загальних
зборах
Можуть включатися експерти або інші
представники громадських об’єднань.
Повинна бути включена особа, яка має
юридичну освіту та досвід роботи за фахом.

6.

Національне агентство України
з питань державної служби
Розгляд
дисциплінарної
справи
Розгляд дисциплінарної
справи
Формування дисциплінарної
справи
Проведення службового
розслідування
Відсторонення від
виконання обов'язків

7.

Національне агентство України
з питань державної служби
Права
державних
службовців
знайомитись з матеріалами
подавати матеріали і документи
ініціювати
одержання
і
залучення
документів, пояснень інших осіб тощо
надавати пояснення
оскаржувати дії та рішення

8.

Національне агентство України
з питань державної служби
Гарантії для
державних
службовців
стягнення може бути накладено у разі
встановлення факту вчинення проступку та вини
за кожне порушення накладається лише одне
дисциплінарне стягнення
стягнення не може бути застосовано під час
відсутності державного службовця у зв’язку з
тимчасовою
непрацездатністю,
під
час
перебування його у відпустці або у відрядженні
стягнення застосовується не пізніше
місяців з дня виявлення проступку
шести
стягнення не застосовується, якщо минув один
рік після його вчинення

9. Дякуємо за увагу!

Національне агентство України
з питань державної служби
Дякуємо за увагу!
English     Русский Правила