ТЕМА: ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
Сучасна практика великих компаній , що здійснюють продаж величезних обсягів продукції на зовнішньому ринку, свідчить про
Виділяють два принципово відмінні типи стратегій щодо цінового рівня:
При встановленні цін на принципово нові, «піонерні» товари, захищені патентом, ці дві альтернативні стратегії проявляються
Використання стратегії «зняття вершків» має такі наслідки:
Встановленню ціни «проникнення» сприяють такі умови:
ВИДИ ЦІН
Експортер в основному визначає ціну одним з 3-х методів:
Крім зазначених методів установлення цін на товар, у міжнародній торговельній практиці використовуються й інші методи, серед
Найпоширенішим інструментом протекціоністської політики є тариф або мито
В Україні застосовують такі види мита.
Застосування експортного мита на окремі групи товарів в Україні.
Застосування імпортного мита на окремі групи товарів в Україні.
73.33K
Категория: ФинансыФинансы

Цінова політика підприємства та ціноутворення в системі міжнародного маркетингу

1. ТЕМА: ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

2. Сучасна практика великих компаній , що здійснюють продаж величезних обсягів продукції на зовнішньому ринку, свідчить про

використання ними у своєму господарському житті
чотирьох основних стратегій. Це:
• орієнтація на низькі витрати;
• унікальність характеристик товарів , що
виробляються;
• змішана стратегія (об'еднання двох
підходів);
• стратегія пристосувань до цінової стратегії
сильної в іноваційному плані фірми.

3. Виділяють два принципово відмінні типи стратегій щодо цінового рівня:

• СТРАТЕГІЯ ВИСОКИХ ЦІН
• СТРАТЕГІЯ НИЗЬКИХ ЦІН

4. При встановленні цін на принципово нові, «піонерні» товари, захищені патентом, ці дві альтернативні стратегії проявляються

найяскравіше і мають свої
назви:
• СТРАТЕГІЯ «ЗНЯТТЯ ВЕРШКІВ»
• СТРАТЕГІЯ «ПРОНИКНЕННЯ»

5. Використання стратегії «зняття вершків» має такі наслідки:

• допомагає компенсувати значні витрати на науководослідні розробки «піонерних» товарів і
впровадження їх у виробництво, а також витрати на
рекламу при виведенні новинок на ринок;
• перша група споживачів нового товару (сегмент із
високим рівнем доходів) менш чутлива до високої
ціни, ніж подальші сегменти;
• висока початкова ціна створює образ високої якості
товару;
• збільшення початкової ціни найчастіше викликає
опір ринку, тоді як поступове зниження ціни
сприймається доброзичливо.

6. Встановленню ціни «проникнення» сприяють такі умови:

• ринок характеризується високою ціновою
еластичністю попиту;
• збільшення обсягів збуту сприяє зниженню
витрат на виробництво і реалізацію
продукції;
• низька ціна не приваблює потенційних
конкурентів.

7. ВИДИ ЦІН


ДОВІДКОВІ ЦІНИ
БІРЖОВІ КОТИРОВКИ
ЦІНИ АУКЦІОНІВ
ЦІНИ ТОВАРІВ
ЦІНИ ФАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЦІНИ-ПРОПОЗИЦІЇ ВЕЛИКИХ ФІРМ

8. Експортер в основному визначає ціну одним з 3-х методів:

• На базі витрат виробництва.
• Виходячи з рівня попиту.
• Орієнтуючись на рівень цін конкурентів.

9. Крім зазначених методів установлення цін на товар, у міжнародній торговельній практиці використовуються й інші методи, серед

яких
необхідно виділити такі:
• установлення цін на основі закритих торгів
• установлення цін на основі відчутної цінності товару
• установлення єдиної ціни з включеними у неї
витратами на доставляння
• установлення зональних цін
• установлення цін відповідно до базисного пункту
• установлення ціни ФОБ у місці виробництва товару

10. Найпоширенішим інструментом протекціоністської політики є тариф або мито

• Вартісний тариф – це податок, представлений
у вигляді відсотка від вартості товару.
Наприклад, вартісний тариф розміром в 10%
від ціни імпортованого автомобіля в 3000
доларів становитиме 300 доларів.
• Специфічне мито – це податок, який стягується
у відповідності з фізичною величиною імпорту.
Так, податок за кожну тонну імпортованої
пшениці є специфічним митом

11. В Україні застосовують такі види мита.

• Адвалорне – нараховується у відсотках до митної вартості товарів та
інших предметів, які обкладаються митом.
• Специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі на
одиницю товарів, або інших предметів, які обкладаються митом.
• Комбіноване – поєднує обидва види мита наведеного вище .
• Експортне – нараховується на товари та інші об’єкти при їх ввезені на
територію України.
• Імпортне - нараховується на товари та інші об’єкти при їх вивезенні за
територію України.
• Спеціальне – застосовується, як засіб захисту українських виробників
при ввезенні на митну територію України товарів, що завдасть шкоди,
або створює загрозу для існування національному виробнику.
• Антидемпінгове – застосовується при ввезенні на територію України
товарів, які є об’єктом демпінгу
• Компенсаційне – застосовується у разі ввезення на територію України
товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту.

12. Застосування експортного мита на окремі групи товарів в Україні.

• в Україні експортне мито встановлюється
тільки на живу худобу та на деякі види
олійних культур. Так, на перше січня 2001 р.
ставка експортного мита на велику рогату
худобу вагою не більше як 350 кг становила
75 %, а на насіння соняшнику — 23 % до
їхньої митної вартості.

13. Застосування імпортного мита на окремі групи товарів в Україні.

• в Україні в 2016р. для сигарет із фільтром
специфічна ставка зросла з 227,33 до 318,26
грн. за 1000 штук, тоді як адвалорна ставка
акцизного податку залишилася на рівні
12%. Мінімальне акцизне податкове
зобов’язання зросло з 304,11 до до 425,75
грн. за 1000 штук.
English     Русский Правила