413.50K
Категория: ПравоПраво

Planificarea fiscală internaţională. Evaziune fiscală prin intermediul Companiilor Offshore

1.

Planificarea fiscală internaţională
Evaziune fiscală prin intermediul
Companiilor Offshore
1
03/23/08

2.

Introducere - Agenda
1. Paradisul fiscal – instrument al evaziunii
fiscale internaţionale
2. Modalităţi de folosire a paradisurilor fiscale
3. Compania Offshore ca instrument al
planificării fiscale internaţionale
2
03/23/08

3.

Paradisul fiscal
Paradisurile fiscale sunt "centre financiare
care oferă condiţii de impozitare mai favorabile“
- Nicolae Hoanţă - "Evaziunea fiscală"
Paradisul fiscal - "orice ţară care este
considerată ca atare şi care se vrea astfel, sau
orice teritoriu în care persoanele fizice sau
societăţile au impresia de a fi impuse mai puţin
decât altundeva“
- Carmen Corduneanu - "Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor"
3
03/23/08

4.

Facilităţile fiscale
Avantaje fiscale
Avantaje conexe privind
scutire de impozit
secretul operaţiunilor
aplicarea unor cote de
impozitare extrem de reduse
privind contabilitatea (în unele
ţări nu este necesară ţinerea
contabilităţii, plătindu-se doar
o taxă, ex. Bahamas, Belize)
privind conducerea sau
acţionarii (care îşi pot păstra
anonimatul)
4
03/23/08

5.

Principalele caracteristici ale
paradisurilor fiscale
1) Impozite scăzute sau chiar inexistente asupra veniturilor
atât pentru persoane fizice cât şi juridice
2) Protecţia prin lege a operaţiunilor financiare sau comerciale
şi refuzul de a coopera cu fiscurile străine - un paradis
financiar propice spălării banilor proveniţi din orice trafic.
3) Dispun de acorduri fiscale în vederea evitării dublei
impuneri a veniturilor cu ţările industrializate.
4) Aceste entităţi pentru a asigura un regim fiscal privilegiat
îşi adaptează permanent legislaţia fiscală în concordanţă
cu evoluţia acesteia în plan internaţional.
5) Dezvoltarea unui sistem bancar lipsit de reglementări
restrictive şi constrângeri, care asigură rapiditatea
operaţiunilor înăuntrul şi-n afara graniţelor.
5
03/23/08

6.

Clasificarea Paradisurilor fiscale
Clasificare
Paradisuri
fiscale
principale
Caracteristici
Exemple
1. Ţări care nu aplică nici un fel de
impunere asupra veniturilor şi
creşterii de capital "zero havens“,
pentru persoanele fizice.
Bahamas, Bahrein, Bermude,
Insula Cayman, Nauru, SaintVincent, Turks şi Caicos,
Vanautu, Principatul Monaco
2. Ţări în care impozitul pe venit sau
beneficiu este stabilit pe o bază
teritorială. Aceste paradisuri sunt
cunoscute sub denumirea "no-tax-onforeign-income tax havens“.
Costa Rica, Hong-Kong, Liberia,
Filipine, Marea Britanie pentru
societăţile rezidente
3. Ţări în care cotele de impunere sunt
foarte scăzute “low-tax havens”.
Cotele sunt scăzute deoarece sunt
astfel stabilite de state ca urmare a
aplicării unor reduceri de cote,
datorate acordurilor fiscale privind
evitarea dublei impuneri cu multe ţări
în care fiscalitatea este ridicată.
Cipru, Insulele Virgine Britanice,
Liechtenstein, Elveţia, Jersey,
Insula Man, Irlanda
4. Ţări care oferă avantaje specifice
societăţilor de tip holding, socităţilor
offshore. Reduceri parţiale de impozit
pe profit mai oferă
Luxemburg, Singapore, Ţările de
Jos, Antigua, Barbados, Grenada,
Belize, Jamaica
6
03/23/08

7.

Clasificarea Paradisurilor fiscale
Clasificare
Caracteristici
Exemple
1. Ţări mici - caracterizate printr-o
suprafaţă mică şi o populaţie redusă
numeric, fără a îndeplini toate
caracteristicile paradisurilor fiscale
principale, aceste ţări:
-fie
Paradisuri
fiscale
secundare
că nu aplică nici un fel de
impunere fiscală;
- fie că anumite venituri realizate
de persoanele fizice sau societăţi nu
sunt impuse;
-fie că acordă exonerări pentru
activităţile desfăşurate de anumite
societăţi;
-fie cotele sunt mult mai reduse.
2. Ţări industrializate: pot deveni un
punct de atracţie pentru activităţile
desfăşurate de unele societăţi.
Vatican, Republica Malteză,
Polinezia Franceză, Insulele
Tonga, Insulele Maurice, Haiti,
Insulele Virgine, Jamaica,
Taiwan, Insulele Norfolk, Insula
Christmas etc.
SUA, Franţa, Italia, Belgia,
Austria
7
03/23/08

8.

Clasificarea Paradisurilor fiscale
Clasificare
În funcţie de
sistemul de
impunere al
acestora
Caracteristici
Exemple
1. Ţări în care veniturile realizate în
străinătate sunt scutite total de impozit
pe profit, în acest caz se plăteşte o
taxă anuală fixă.
Insulele Virgine Britanice,
Bahamas, Belize
2. Ţări în care baza de impozitare nu
este profitul, ci valoarea capitalului
social.
Liechtenstein
3. Impozitarea în sistem liniar:
indiferent de valoarea profitului
realizat se impune un venit fix.
8
03/23/08

9.

Clasificarea Paradisurilor fiscale
Clasificare
După
specificul
propriu
Pe zone
geografice
Caracteristici
Exemple
1. ţări specializate pe industria de
shipping (sau industria maritimă)
Panama, Gibraltar, Malta,
Liberia
2. Ţări specializate pe industria
financiar-bancară
Bahamas, Cayman, Luxemburg
3. Ţări specializate pe managementul
valorilor mobiliare, imobiliare,
financiare
Monaco, Insula Man, HongKong
1. Ţări care îşi fac foarte mare reclamă
pe piaţa SUA, Canada
ţări din bazinul Caraibe
2. Ţări care încearcă să recruteze cât
mai mulţi clienţi din Marea Britanie
Insulele Canalului Mânecii,
Insula Man
9
03/23/08

10.

Evaziunea fiscală licită
versus
evaziunea fiscală ilicită
Fraudă fiscală – caracteristică contribuabilului care încalcă intenţionat prevederile fiscale
ale ţării de rezidenţă. Folosindu-se de discreţia paradisurile fiscale şi de dificultăţile
logistice întâmpinate peste graniţe de anchetatorii fiscali, ascund tranzacţiile impozabile
de către Fisc în aceste oaze fiscale, sperând că inspectorii nu vor descoperi adevărul.
Evaziune fiscală legală – vizează un contribuabil care, în mod inteligent, utilizează toate
inadvertenţele şi breşele existente în sistemul fiscal naţional pentru a micşora în mod
legal obligaţiile sale fiscale.
10
03/23/08

11.

Clasificarea tranzacţiilor care se fac
în zonele offshore
1. Tranzacţii fără impact fiscal - tranzacţii care nu au nici un
impact asupra impozitului plătit în statul de rezidenţă.
2. Tranzacţii cu impact fiscal
3. Operaţiuni de planificare fiscală agresivă
4. Fraude şi evaziuni fiscale
11
03/23/08

12.

Formele de manifestare a
evaziunii fiscale
Forme de manifestare a
evaziunii fiscale
Evaziune fiscală legală
(realizată la adăpostul legii)
Evaziune fiscală
frauduloasă (ilicită)
tradiţională
juridică
contabilă
prin evaluare
12
03/23/08

13.

Factori care determină alegerea unui
paradis fiscal
Factori
Caracteristici
1. Statutul juridic: indiferent dacă e vorba de un stat sau de o entitate
teritorială, care face parte dintr-un stat, acesta trebuie să aibă un statut
bine precizat.
2. Consensul politic: trebuie evitate ţările în care poate avea loc o
schimbare bruscă a legislaţiei faţă de capitalul străin.
Generali
3. Situaţia geografică: dimensiunea distanţelor influenţează costul
operaţiunilor şi eficienţa afacerilor.
4. Stabilitatea politică şi economică: trebuie evitate ţările unde există
riscul naţionalizărilor şi exproprierilor, datorită unui climat politic
instabil.
5. Structura socială: în alegerea unui paradis fiscal trebuie să se ţină cont
de structura juridică, bancară, hotelieră şi de calitatea vieţii din zona
respectivă.
6. Moneda şi controlul schimburilor: transferul liber al capitalurilor şi al
profiturilor în devize convertibile influenţează rezultatele obţinute.
7. Regimul fiscal: alături de facilităţile fiscale acordate, prezintă
importanţă.
13
03/23/08

14.

Factori care determină alegerea unui
paradis fiscal
Factori
Caracteristici
1. Domiciliul sau rezidenţa persoanei fizice şi influenţa schimbării
acesteia, deoarece în lume între interpretarea juridică şi cea fiscală a
conceptelor de rezidenţă şi domiciliu nu există o standardizare, statele
stabilesc impunerea veniturilor persoanei fizice fie în funcţie de domiciliu
sau rezidenţă, fie în funcţie de naţionalitate.
2. Sediul societăţilor şi transferul acestora. De asemenea trebuie evaluate
riscurile pe care le comportă schimbarea sediului unei societăţi.
Particulari
3. Transferul capitalurilor. Presupune analiza modului de reglementare a
schimburilor în ţara de plecare.
4. Accesibilitatea paradisului.
5. Asigurarea secretului operaţiunilor. Este un factor important în
alegerea unui paradis fiscal. În general, paradisurile fiscale nu publică
informaţii cu privire la societate.
6. Utilizarea de reprezentanţi.
7. Existenţa acordurilor fiscale.
14
03/23/08

15.

Factori care determină alegerea unui
paradis fiscal
Factori
Caracteristici
Specifici
Ţin de particularităţile extrem de diverse a regimurilor juridice,
sistemelor fiscale şi avantajelor acordate de guverne. Ansamblul
factorilor analizaţi este extrem de divers, contribuind la creşterea
complexităţii analizei riscurilor care interesează pe investitori
conducând în final la cea mai bună decizie. Luarea deciziei
privind alegerea unui paradis fiscal, necesită analiza şi separarea
riscurilor pe zone şi obiective stabilite.
15
03/23/08

16.

Paradise fiscale
Antilele Olandeze
Bahamas
Cipru
Insulele Britanice
Virgine
Elveţia
16
03/23/08

17.

Antilele Olandeze
Tip
Descriere
Geografic
Antilele Olandeze sunt alcătuite din două grupuri de insule situate în
Marea Caraibe (Insulele Leeward: Curacao, Bonaire; Indulele Windward:
St. Martin, St. Eustatius, Saba).
Suprafaţă
960 km2
Populaţia
218.000 (în 2004), cu o rată a creşterii de 0,9%
Moneda naţională
PIB/cap de locuitor
florinul, cu paritate 1 USD = 1,79 Naf
Tipuri de companii
Societăţi cu răspundere limitată, Parteneriate, Societăţile în comandită,
Fundaţiile, Companiile holding
Taxarea
Tratate - evitarea
dublei impuneri
11.400 USD
Toate veniturile societăţilor rezidente sunt supuse impozitării. Rata
impozitului pe profit: 30% pentru toate societăţile neexceptate, 15%
suprataxă municipală.
Cu Norvegia (a intrat în vigoare în 1990): impozitele reţinute la sursă
asupra dividendelor generate de societăţile norvegiene este diminuat cu
15% şi 25%.
Cu Olanda (a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2002): reţinerea la sursă a
unei
taxe asupra dividendelor de 10 %.
Cu SUA: în aprilie 2003 au semnat un acord privind schimbul de
informaţii referitoare la impozitare.
17
03/23/08

18.

Bahamas
Tip
Descriere
Geografic
Situat la mai puţin de 80 km sud-est de Florida, arhipelagul Bahamas se
compune din aproape 700 de insule, din care în jur de 30 sunt populate.
Cele mai mari insule sunt New Providence şi Grand Bahamas, iar dintre
cele mai mici Andros, Eleuthera şi Greate Abaco.
Suprafaţă
13.880 km2
Populaţia
340.000
Moneda naţională
PIB/cap de locuitor
dolarul bahamian
Tipuri de companii
Societăţi limitate, Companii publice, Sucursale, Societăţi în comandită,
Trusturi.
Taxarea
Tratate - evitarea
dublei impuneri
23.000 USD
În cazul firmelor rezidente se plăteşte anual o taxă pentru licenţă (procent
aplicat la venitul brut) de 0,25% (profit brut până la 25.000 USD) sau de
1% (profit brut peste 100.000 USD).
Nu există din moment ce nu există impozitare sau taxare directă.
18
03/23/08

19.

Cipru
Tip
Descriere
Geografic
A treia ca mărime în Marea Mediterană, Insule Cipru a fost în antichitate
casa Afroditei, zeiţa dragostei. Cipru este o destinaţie preferată de turişti
(aproape 300 de zile însorite pe an).
Populaţia
750.000
Moneda naţională
PIB/cap de locuitor
lira cipriotă (1 CYP = aprox. 1,7 EUR sau 2,18 USD)
Tipuri de companii
Companii exceptate, Companii limitate prin garanţii, Societăţile în
comandită, Fundaţiile, Companiile cu unic partener, Trusturi.
Taxarea
Tratate - evitarea
dublei impuneri
15.000 USD
Regimul fiscal al sectorului offshore din Cipru a suferit modificări odată
cu intrarea ţării în UE şi încheierea unor acorduri cu OECD. Companiile
offshore, sucursalele companiilor străine datorează un impozit pe profit de
4,25%.
27 de tratate de evitare a dublei impuneri cu ţări în special din Europa:
Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Republica Cehă,
Danemarca, Egipt, Germania, Finlanda, Franşa, Grecia, Ungaria, India,
Irlanda, Italia, Japonia, Kuweit, Malta, Mauritius, Norvegia, Polonia,
România, Rusia, Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Suedia, Siria,
Thailanda, Ucraina, Marea Britanie, SUA, Serbia şi Muntenegru.
19
03/23/08

20.

Elveţia
Tip
Descriere
Geografic
Este situată în centrul rutelor transalpine, un sfert din suprafaţa sa fiind
acoperită de munţi, lacuri şi stânci.
Suprafaţă
41.290 km2
Populaţia
7.300.000
Moneda naţională
francul elveţian (1 USD = 1,23 CHF)
Tipuri de companii
Societăţi pe acţiuni, Societăţi domiciliate, Societăţile auxiliare, Societăţi
holding, Societăţi de servicii, Societăţi mixte, Sucursale.
Taxarea
Impozitul pe profit se aplică la nivel federal, cantonal şi municipal.
Nivelul general al acestuia este de 3,63% aplicat profitului impozabil, plus
o taxă calculată pe baza unei formule ce include profiturile comerciale ce
depăşesc patrimoniul net. La nivel de canton taxa variază între 17% şi
35%.
Tratate - evitarea
dublei impuneri
Elveţia a semnat tratate pentru evitarea dublei impuneri cu 52 de state,
printre care: Austria, Bulgaria, Canada, China, Danemarca, Egipt, Franţa,
Germania, Ungaria, Italia, Japonia, Luxemburg, Olanda, Polonia,
Singapore, Sri Lanka, Marea Britanie, SUA.
20
03/23/08

21.

Insulele Britanice Virgine
Tip
Descriere
Geografic
British Virgin Islands sunt un grup de 36 de insule amplasate în Marea
Caraibelor, dintre acestea numai 16 fiind locuite.
Suprafaţă
153 km2
Populaţia
22.180
Nivelul veniturilor insulelor
cca. 200.000.000 USD
Moneda naţională
USD (din 1962)
Tipuri de companii
Companii locale, Companii limitate prin garanţii, Societăţi pentru afaceri
internaţionale, Societăţi în comandită, Trusturi.
Taxarea
Companiile limitate nerezidente sunt exceptate de la plata taxelor sau
impozitelor pentru veniturile obţinute în afara jurisdicţiei, iar pentru cele
obţinute în IBV trebuie plătit un impozit pe profit de 15%. Companiile
limitate rezidente al căror profit este obţinut în proporţie de 90% din
activităţi în afara insulelor achită 1% din profitul brut.
Tratate - evitarea
dublei impuneri
A încheiat tratate de evitare a dublei impuneri cu Marea Britanie, Japonia,
Elveţia, ultimele două fiind, în realitate, tratate încheiate cu Marea
Britanie şi cu aplicabilitate în IBV ca teritoriu al coroanei.
21
03/23/08

22.

Companii Offshore
" Offshore" (termen englez), explicat în
noţiuni economice - "activitate desfăşurată în
exterior, efectuată în afara legilor ţării din
care provine investitorul".
Altfel spus, o zonă offshore reprezintă spaţiul restrâns pe teritoriul unui
stat, de obicei în cadrul unui port, aeroport, unde taxele vamale asupra
mărfurilor intrate şi destinate reexporturilor sunt suspendate şi se
autorizează realizarea unor operaţiuni comerciale, industrial-bancare şi
de asigurare.
22
03/23/08

23.

Scopul…
… pentru care se decide înfiinţarea unei companii offshore
este
în principal minimizarea taxării şi reducerea poverii fiscale,
dar prin intermediul unei companii offshore se realizează şi un
management mai performant al riscului cât şi o importantă
reducere a costurilor. Companiile offshore pe lângă regimul de
impozitare lejer beneficiază şi de mult dorita şi apreciata
confidenţialitate în faţa unui control valutar, având protecţie
împotriva intervenţiei guvernamentale şi a schimbărilor
politice exterioare.
23
03/23/08

24.

Schemele Offshore…
… constau în stabilirea şi domicilierea unei entităţi juridice
(corporaţie, holding, fundaţie) prin intermediul căreia se
derulează afaceri cu alte entităţi domiciliate în afara statului
respectiv. Aceste entităţi sunt denumite generic "firme offshore“
şi oferă scutire de la plata impozitelor pe profit, pe creşterile de
capital, pe dividende, pe dobânzi, etc.
24
03/23/08

25.

Planificarea fiscală internaţională
Clasificare
Caracteristici
Naţională
Se raportează la legislaţia fiscală existentă în statul de
rezidenţă al contribuabilului.
Se bazează, în esenţă, pe următoarele două elemente:
Internaţională
a) utilizarea paradisurilor fiscale;
b) utilizarea tratatelor de evitare a dublei impuneri.
25
03/23/08

26.

Tipologia companiilor Offshore
Nicolae Hoanţă în cartea “Evaziunea fiscală” delimitează
3 tipuri de societăţi instalate în ţările de refugiu fiscal
(instrumentele de realizare a fraudei internaţionale):
1. Societăţi holding
2. Societăţi de bază
3. Societăţi fictive
26
03/23/08

27.

Tipologia companiilor Offshore
Tip
Caracteristici
Exemple
Societăţi holding
Sunt acele societăţi care deţin un
portofoliu de participaţie fără a
exercita ele însele o activitate de
afaceri. Ele sunt înregistrate în
paradisuri fiscale sau în ţări
dezvoltate care le oferă regimuri
fiscale privilegiate, permiţând
“constituirea de sanctuare
financiare la adăpostul oricărei
impozitări”.
Liechtenstein, Luxemburg,
Elveţia, Monaco, Hong
Kong, Singapore, Bermude.
27
03/23/08

28.

Tipologia companiilor Offshore
Tip
Caracteristici
Societăţi de bază
("base companies")
Nici acestea nu au o activitate
proprie, fiind înregistrate în
ţări cu presiune fiscală
redusă, unde gestionează
trezoreria grupului care le-a
creat, concentrând şi
administrând beneficiile
comerciale şi financiare
realizate în alte ţări cu
fiscalitate ridicată de către
filialele şi întreprinderile din
grupul fondator.
Exemple
28
03/23/08

29.

Tipologia companiilor Offshore
Tip
Societăţi fictive
("sham companies")
Caracteristici
Exemple
Nu au baza în ţările de refugiu,
ci se rezumă la o simplă "cutie
de scrisori" existentă
vremelnic pe lângă o bancă,
avocat sau contabil având un
dublu scop:
a) să stabilească în ţările de
refugiu profiturile realizate
cu ocazia anumitor operaţiuni;
b) să facă mai dificil controlul
fiscal asupra contabilităţii
întreprinderii din grup.
29
03/23/08

30.

Domeniile de utilizare a
companiilor offshore
Domeniu
Caracteristici
Comerţ
internaţional
Prin înfiinţarea unei companii offshore de import-export
într-un paradis fiscal este posibilă reducerea impozitării
profitului. Compania offshore are rol de intermediar
între compania producătoare şi client.
Investiţii
Companiile offshore de investiţii se pot folosi pentru
realizarea unor investiţii care vor produce profituri mari.
Astfel, aceste profituri vor fi puse la adăpost de
impozitele mari.
30
03/23/08

31.

Domeniile de utilizare a
companiilor offshore
Domeniu
Caracteristici
Tranzacţii
imobiliare
Dacă o companie offshore este proprietara unui
imobil, la înstrăinarea acestuia se pot economisi
importante sume din taxe. De aceea, este de preferat
ca cei care au proprietăţi să le deţină prin intermediul
unei companii offshore.
Servicii profesionale
Prin plata contravalorii unor servicii de consultanţă se
pot transfera în conturile firmei offshore sume
importante fără să se plătească impozit pe profit.
31
03/23/08

32.

Domeniile de utilizare a
companiilor offshore
Domeniu
Caracteristici
Operaţiuni bursiere
Dacă operaţiunile la bursă se efectuează prin intermediul
unei companii offshore, atunci profitul realizat nu este
supus impozitării.
Operaţiuni de lohn
Compania offshore este mijlocul cel mai răspândit prin
care se reduce impozitul pe profit realizat în urma
executării contractului de lohn.
Proprietate
intelectuală
O companie offshore poate cumpăra sau poate fi
mandatată pentru dreptul de a folosi un patent, drepturi
de autor, licenţă, know-how de la sau de către deţinătorii
originali cu drept de sublicenţă.
32
03/23/08

33.

Domeniile de utilizare a
companiilor offshore
Domeniu
Caracteristici
Recrutare de
personal
Companiile offshore pot fi folosite de către patroni cu
scopul de a reduce impozitul pe salariile angajaţilor.
Operaţiuni bancare
O bancă offshore poate fi utilizată şi pentru finanţarea
operaţiunilor internaţionale efectuate de fondatorii băncii
respective, în scopul evitării problemelor legate de
limitări valutare (Anguilla, Antilele Olandeze, Bahamas,
Bahrein, Barbados, Insulele Cayman, Costa Rica,
Emiratele Arabe Unite, Guernsey, Hong Kong, Liban,
Luxemburg, Insula Man, Panama, Saint Vincent,
Seychelles, Singapore).
33
03/23/08

34.

Operaţiuni, scheme şi mecanisme
offshore
Printre formele de evitarea a plăţii impozitelor se află şi aranjamentele
financiare, precum împrumutul între firme, care plasează venitul brut (de
impozitat) în jurisdicţia cu taxele cele mai mici.
Metodele convenţionale a fraudei fiscale internaţionale constau în special
în două tehnici:
1. Transferul profiturilor către o ţară cu impozite reduse, prin
manipularea preţurilor tranzacţiilor;
2. Nerepatrierea veniturilor încasate în străinătate, prin manipularea
remuneraţiilor.
34
03/23/08

35.

Tehnica transferurilor profiturilor
Pune una din cele mai clasice probleme ale dreptului fiscal internaţional.
Problema manipulării preţurilor de transfer apare între relaţiile dintre
Societăţile mamă şi filialele acesteia, membrii unui grup având în
realitate, o autonomie foarte limitată în raport cu societatea-mamă care-i
conduce.
Tranzacţiile comerciale care au loc între diferitele societăţi de grup, dau
loc la preţuri fixate nu atât în funcţie de adevărul economic (preţul
pieţei) cât de o stratagemă fiscală utilizând portiţele şi breşele oferite de
diferitele legislaţii fiscale.
35
03/23/08

36.

Tehnica transferurilor profiturilor
Prin transfer se înţelege, în sens larg, orice ieşire de valori constatată în
conturile unei întreprinderi care corespunde unei intrări de aceeaşi
valoare în conturile unei alte întreprinderi.
Pentru ca administraţia fiscală să poată stabili prezumţia de transfer
indirect de beneficii în străinătate trebuiesc reunite două condiţii:
1. Existenţa simultană de legături de dependenţă între societăţi;
2. Existenţa unui avantaj anormal.
Frauda fiscală are loc prin majorarea preţurilor de
cumpărare sau micşorarea preţurilor de vânzare.
36
03/23/08

37.

Situaţia de caz – Vînzare directă
O companie petrolieră din România, pentru simplificare o denumim „A”
exportă produse petroliere unei societăţi din Austria „B”.
Cost total de producţie
$200.000
Preţ de vînzare
$300.000
Profit brut
$100.000
Impozit pe profit datorat
Rezultat Net
16%x100.000=$16.000
300.000-200.000-16.000
= $84.000
37
03/23/08

38.

Situaţia de caz – Vînzare indirectă
Vânzarea prin intermediul unei filiale offshore din Cipru, care
refacturează marfa firmei din Austria, înregistrând un cost suplimentar
de refacturare de 1.000$
Cost total de producţie
Preţ de vînzare către Cipru
Profit brut
Impozit pe profit datorat în România
Cost de refacturare pentru revânzare
Preţ de revânzare
Profit brut înregistrat de filiala - Cipru
Impozit datorat în Cipru
Total impozit - la nivelul grupului
Economie de impozit
Rezultat Net – la nivel de grup
$200.000
$210.000
$10.000
$1.600
$1.000
$300.000
300.000-210.000-1.000=$89.000
10%x$89.000=$8.900
$1.600+$8.900=$10.500
$16.000-$10.500=$5.500
300.000-201.000-10.500 =
$88.500
38
03/23/08

39.

Metoda manipulării remuneraţiilor
serviciilor în străinătate…
… constă în nerepatrierea veniturilor încasate.
Evaziunea, dacă nu frauda, este adesea permisă prin
societăţile de bază sau societăţile fictive care
primesc remuneraţiile, pentru serviciile datorate
unui contribuabil dintr-o ţară puternic fiscalizată.
39
03/23/08

40.

Concluzii
Evaziunea fiscală internaţională este deci o formă a evaziunii fiscale. Alături de regimurile
fiscale privilegiate oferite, paradisurile fiscale reprezintă una dintre modalităţile de
realizare a "fugii fiscale internaţionale".
Importanţa lumii offshore - faptul că cele mai mari bănci internaţionale au creat filiale
bancare şi sunt prezente în centrele financiare offshore. În acelaşi timp, cele mai mari
fundaţii de investiţii din lume şi companii trust operează şi ele prin filiale offshore.
Extinderea companiilor offshore este şi dezvoltarea accelerată a înaltei tehnologii de
comunicaţie care practic permite în câteva secunde îndepărtarea oricăror bariere fizico –
geografice dintre ţări.
Schemele offshore constau în stabilirea şi domicilierea unei entităţi juridice (corporaţie,
holding, fundaţie) prin intermediul căreia se derulează afaceri cu alte entităţi domiciliate în
afara statului respectiv şi care oferă scutire de la plata impozitelor pe profit, pe creşterile de
capital, pe dividende, pe dobânzi, etc.
Împotriva extinderii paradisurilor fiscale se duce o adevărată luptă promovată în special de
ţările dezvoltate. Atâta timp cât statul bunăstării există (şi se extinde) va fi o presiune tot
mai mare pentru majorarea taxelor. Aşa se explică intensificarea asaltului din ultima vreme
dintre guvernele statelor cu taxe ridicate (inclusiv SUA) şi naţiunile lumii cu o fiscalitate
redusă.
40
03/23/08

41.

Raport prezentat de echipa:
1. , AFB-4, (Slides 1-5)
2. , AFB-4, (Slides 6-9)
3. , AFB-4, (Slides 10-12)
4. , AFB-4, (Slides 13-15)
5. , AFB-4, (Slides 16-21)
6. Ruslan, AFB-4, (Slides 22-29)
7. Miron Viorel, AFB-4, (Slides 30-33)
8. Gîţu Octavian, AFB-3, (Slides 34-40)
41
03/23/08
English     Русский Правила