Постановка завдання, планування проекту
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Працюємо в проекті
Виконання проекту
Виконання проекту
Виконання проекту
Виконання проекту
Виконання проекту
Працюємо в проекті
Проміжні результати
Працюємо в проекті
Проміжні результати
Проміжні результати
Працюємо в проекті
Захист проекту
Запитання та завдання
Виконання навчальних проектів
Практична робота 10
Працюємо за комп’ютером
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
3.09M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Постановка завдання, планування проекту

1. Постановка завдання, планування проекту

5
Урок 31
За новою програмою

2. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Проект — це скоординована діяльність групи людей,
спрямована на досягнення певного результату за
визначений час.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Мета проекту — це те, що ми бажаємо отримати
в результаті його виконання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
Завдання проекту — це дії, які
виконати для досягнення мети проекту.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5
потрібно

5. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
Люди різних
проекти.
© Вивчаємо інформатику
професій
teach-inf.at.ua
планують
та
5
виконують

6. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Самостійна робота над проектом з допомогою вчителя
та однокласників — тривалий та відповідальний процес.
Ідея
проекту
© Вивчаємо інформатику
Прогнозов
аний
результат
teach-inf.at.ua
План
реалізації
проекту
Підготовка
матеріалів
Представл
ення
результату

7. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Перш ніж приступити до роботи над проектом,
потрібно ретельно продумати все від задуму до
отримання очікуваного результату, а також спланувати,
що потрібно зробити та у якій формі. Тому робота над
проектом має складатися з таких етапів:
Організаційний.
Пошуковий.
Практичний.
Подання результатів.
Узагальнюючий.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
Наприклад, розглянемо проект
«Україно моя вишивана».
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

9. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Ідея проекту. Вишивка в Україні — це цілий світ
образів, звичаїв наших предків. У вишивці, як і в
народній
пісні,
відображається
краса
України,
автентичність та глибока душа.
Народне вишивання — живе мистецтво, яке постійно
розвивається. Це багатство, створене протягом віків
тисячами талановитих народних майстрів.
Наше
завдання

не
розгубити його, а передати
наступним поколінням.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Оскільки кожна область України має свої особливості
вишивки:
орнаменти,
кольори,
образи,
ти
з
однокласниками вирішив започаткувати проект Україна
моя вишивана.
Результат
проекту.
Результатом проекту буде карта
України, де для кожної області
зібрані відомості про історію
вишивки, приклади вишивок,
схеми
та
інструкції
для
створення власних.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Виконання проекту

Розділ 5
§ 31

Виконання проекту
Назва
етапу
Організаційний
1
Завдання
Що потрібно зробити?
Результати, інструменти
Як звітувати?
5
1.1. Обговорити ідею Для планування проекту доцільно створити
проекту та скласти
карту знань (результат), Її можна малювати на
план роботи
ватмані чи створити за допомогою програми
Paint на комп'ютері (інструмент).
1.2. Обрати область
України
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Написати та надіслати електронною поштою
лист
вчителю
та
однокласникам
з
повідомленням про свій вибір регіону. Текст
повідомлення може бути таким: Якщо ніхто із
однокласників не заперечує, то я би хотів у
проекті розглядати Житомирську область. Там
проживає моя бабуся (результат). Можна
скористатись поштовим сервером www.ukr.net
або www.gmail.com (інструмент)

12. Виконання проекту

Розділ 5
§ 31

Виконання проекту
Назва
етапу
Пошуковий
2
5
Завдання
Що потрібно зробити?
Результати, інструменти
Як звітувати?
2.1. Знайти в Інтернеті та
зберегти на комп'ютері відомості
про історію та приклади вишивки
обраного регіону, легенди, цікаві
факти, пов'язані із вишивкою;
схеми, приклади виробів та
інструкції зі створення
Закладки на корисні сайти (результат).
Робота із закладками
в браузері,
наприклад, Google Chrome (інструмент).
Фото зразків вишивок обраної області
(результат). Зберегти зображення у папці
Проект у власній структурі папок та
зробити закладку на сайт, з якого взято
фото (інструмент).
Фото
костюмів,
вишиванок
рушників.
Зберегти зображення у папці Проект у
власній структурі папок (результат) та
зробити закладку на сайт, з якого взято
фото (інструмент).
Відео-інструкції (результат). Зберегти файл
у папці Проект у власній структурі папок чи
зробити закладку на сайт (інструмент).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Виконання проекту

Розділ 5
§ 31

Виконання проекту
Назва
етапу
Завдання
Що потрібно зробити?
Пошуковий
2.2. Запитати бабусю або
рідних про вишивки, які є в
родині
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Результати, інструменти
Як звітувати?
5
Фото родинних вишивок (результат).
Сфотографувати
чи
сканувати
з
родинного
альбому
(інструмент).
Зберегти зображення у папці Проект у
власній структурі папок (інструмент).
Спогади рідних у файлі з текстовим
документом (результат). Використання
текстового процесора (інструмент).
Аудіо або відеозапис (результат).
Використання мобільного телефону
(інструмент). Зберегти файл у папці
Проекту власній структури папок

14. Виконання проекту

3
4
Назва
етапу
Практичний

Виконання проекту
Подання
результатів
Розділ 5
§ 31
Завдання
Що потрібно зробити?
Результати, інструменти
Як звітувати?
5
3.1. Вишити серветку за
знайденими інструкціями або
створити схему вишивки
Фото серветки, вишитої на уроках
праці (результат). Зробити фото та
зберегти зображення у папці Проект у
власній структурі папок.
Схема вишивки (результат) створити
засобами
графічного
редактора
(інструмент). Зберегти файл у папці
Проекту власній структурі папок
4.1. Обрати засіб для подання
результатів
Редактор
створення
презентацій,
текстовий процесор (інструмент).
4.2. Об'єднати матеріали та
Інтернет-ресурси
Комп'ютерна презентація або текстовий
документ (результат)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Виконання проекту


5
Виконання проекту
Назва
етапу
Узагальнюю
чий
Розділ 5
§ 31
6
Завдання
Що потрібно зробити?
5.1. Організувати шкільну
виставку Україна моя вишивана
5.2. Презентувати результати
індивідуального проекту
Рефлексія
6.1. Оцінити результат роботи
Результати, інструменти
Як звітувати?
5
План
виставки,
розподіл
обов'язків
(результату);
Кошторис заходу (результат); текстовий
процесор (інструмент).
Презентація
комп'ютерна
(результат);
редактор презентацій (Інструмент)
Заповнені
опитувальники
та
анкети
(результат);
електронна
пошта
6.2. Підвести підсумки
(інструмент).
6.3. Спланувати подальшу роботу Обговорення (Інструмент).
План дій, наприклад, об'єднати результати
індивідуальних проектів — створити карту
(результат).
Редактор
презентацій
(інструменти).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
У процесі реалізації проекту можуть бути одержані
такі проміжні результати:
Зразок вишивки
обраного регіону —
знайдене в
Інтернеті
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Проміжні результати

Розділ 5
§ 31
Проміжні результати
Фото вишитої серветки
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

18. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
Фото експонатів виставки
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

19. Проміжні результати

Розділ 5
§ 31
Проміжні результати
Презентація
(http://svitppt.com.u
a/geografiya/osobliv
osti-vizerunkiv-taornamentiv-narushnikah-riznihregioniv-ukra.html)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

20. Проміжні результати

Розділ 5
§ 31
Проміжні результати
5
Фото костюмів — знайдене в Інтернеті
(http://inspired.com.ua/news/sincere-calendar/)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Працюємо в проекті

Розділ 5
§ 31
Працюємо в проекті
5
Презентація
або
інший
документ,
у
якому
підбиваються підсумки виконання проекту, повинні
містити матеріали про результативність проекту —
досягнення (не досягнення) мети, що ставилася на
початку проекту, та якість реалізації відповідних
завдань.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Захист проекту

Розділ 5
§ 31
Захист проекту
5
Завершальним і дуже важливим етапом роботи над
проектом є його публічний захист, у ході якого відбувається
презентація результатів реалізації проекту. Важливим є не
тільки вміст самої презентації, але й чітке та зрозуміле
подання відомостей про проект:
назва та мета проекту;
засоби, методи й шляхи, що були вибрані для реалізації проекту;
які складнощі та проблеми трапилися учасникам проекту на
шляху його реалізації;
висновки, зроблені за результатами проекту;
чи досягнута мета проекту?
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23. Запитання та завдання

Розділ 5
§ 31
Запитання та завдання
5
Поставте біля кожної команди її порядковий номер в
алгоритмі реалізації проекту.
Здійснити пошук необхідних матеріалів і відомостей
5
Здійснити захист проекту
7
Вибрати засіб подання результатів навчального проекту
4
Вибрати засіб опрацювання даних
3
Розробити план реалізації навчального проекту
2
Опрацювати матеріали (відомості)
6
Визначити мету та завдання проекту
1
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

24. Виконання навчальних проектів

Розділ 5
§ 31
Виконання навчальних проектів
5
Виконання індивідуальних
навчальних проектів
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

25. Практична робота 10

Розділ 5
§ 31
Практична робота 10
5
Пригадайте
як
шукати
необхідні
відомості,
використовуючи різні джерела;
як аналізувати та систематизувати знайдені
відомості;
як
презентувати
результати
проектної
діяльності;
Створіть
структуру папок:
E:\5-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 31
Пам’ятайте
Під час виконання практичних завдань
пам’ятай
про
правила
безпеки
життєдіяльності
при
роботі
з
комп’ютером!
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

26. Працюємо за комп’ютером

Розділ 5
§ 31
Працюємо за комп’ютером
5
Практична робота 10
Постановка завдання,
планування проекту.
Виконання проекту
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

27. Працюємо за комп’ютером

Розділ 5
§ 31
Працюємо за комп’ютером
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

28. Дякую за увагу!

5
Урок 31
За новою програмою
English     Русский Правила