Лінійні алгоритми
Типи алгоритмів (повторення)
Типи алгоритмів (повторення)
Лінійні алгоритми
Команди групи Рух
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Виконавці в середовищі Скретч
Виконавці в середовищі Скретч
Графічний редактор Scratch
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Лінійні алгоритми
Дайте відповіді на запитання
Розгадайте ребус
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
2.04M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Лінійні алгоритми. 5 клас. Урок 20

1. Лінійні алгоритми

5
Урок 20
За новою програмою

2. Типи алгоритмів (повторення)

Розділ 4
§ 19
Типи алгоритмів (повторення)
5
Опис кожної підзадачі здійснюється з використанням
трьох базових алгоритмічних структур:
Слідування
Розгалуження
Повторення
За їх допомогою можна подати будь-який алгоритм.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Типи алгоритмів (повторення)

Розділ 4
§ 19
Типи алгоритмів (повторення)
5
Структура слідування використовується в лінійних
алгоритмах. Структура слідування графічно подається у
вигляді послідовності кількох вказівок і передбачає, що
для виконання заданої вказівки S необхідно послідовно
виконати деякі дві простіші вказівки W1 і W2, кожна з
яких, у свою чергу може бути також уточнена.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Команди, що можна використовувати для створення
програми
для
виконання
в
середовищі
Скретч,
об'єднано у 8 груп.
Scratch 1.4
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Scratch 2

5. Команди групи Рух

Розділ 4
§ 20
Команди групи Рух
5
За допомогою команд групи Рух створюють події
переміщення виконавця по сцені. Так само, яку кінозалі
можна
знайти
місце
за
купленим
квитком,
розташування виконавця визначається двома числами:
X — позицією в рядку та У - позицією у стовпці. У центрі
сцени X = 0 та Y = 0.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Наприклад, команді
відповідає подія на
сцені: виконавець переміщується по горизонталі на 10
кроків уперед – праворуч від центра. Число 10 –
значення параметра команди.
10 кроків
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

7. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Рухаючись по сцені, виконавець може залишати
«слід» різного кольору й розміру — малювати. Команди
малювання зібрані у групі Олівець. Наприклад, за
допомогою команди
витирають усі малюнки,
створені підчас виконання однієї з команд малювання
або їх сукупності.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Виконавець алгоритму в середовищі Скретч може
також змінювати свій вигляд: колір і відображення. Так
само, як зображають у коміксах, виконавець може
«говорити» чи «думати». Такі команди зібрані у групі
Вигляд. Наприклад, команда
На сцені буде пов'язана з подією, зображеною на
малюнку, яка триватиме дві секунди.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Команди, що забезпечують відтворення звуків і
музики, містяться у групі Звук. Наприклад, виконання
команди
Значення параметра
цієї
команди,
яке,
наприклад,
дорівнює
36,
задає
ударний
інструмент — Великий
барабан 1, а значення
параметра
1

це
кількість ударів.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Команди управління виконанням команд програми
містяться у групі Керувати. Найчастіше серед цих
команд обирають команду
Після натискання відповідної кнопки всі команди
програми виконуватимуться автоматично.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Виконавці в середовищі Скретч

Розділ 4
§ 20
Виконавці в середовищі Скретч
Виконавці
мають
свої
зображення
© Вивчаємо інформатику
у
проекті
образи

teach-inf.at.ua
5

12. Виконавці в середовищі Скретч

Розділ 4
§ 20
Виконавці в середовищі Скретч
5
Їх можна Малювати чи Редагувати. Для цього в
середовище Скретч вбудовано графічний редактор.
Викликати
графічний
редактор
середовища
Скретч
можна
за
допомогою
вказівки
Малювати або Редагувати
вкладки Образи
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Графічний редактор Scratch

Розділ 4
§ 20
Графічний редактор Scratch
5
Полотно
для
малювання
Палітра
кольорів
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Інструменти
малювання

14. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Новий образ виконавця можна завантажити зі
спеціальної
папки,
а
потім
змінити
його.
Для
завантаження нового образу використовують вказівку
Оберіть образ з бібліотеки, за допомогою якої обирають
папку і відповідне зображення у вікні, що відкриється.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
Зміна фону сцени відбувається аналогічно до зміни
образу виконавця.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
5
На
вкладці
Звуки
можна
розмістити
звукові
повідомлення, які може відтворювати виконавець.
Ці
звукові
повідомлення
можна
записати
через
підключений
до
комп'ютера
мікрофон
або
вставити з файлу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Лінійні алгоритми

Розділ 4
§ 20
Лінійні алгоритми
У проекті Скретч можна
використовувати
декілька
виконавців.
Кожен із них виконуватиме
свої дії на сцені за окремою
програмою,
що
складає
людина, яка працює з цим
середовищем.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

18. Дайте відповіді на запитання

Розділ 4
§ 20
Дайте відповіді на запитання
1. Наведіть приклади лінійних алгоритмів.
5
2. Як змінювати вигляд виконавця алгоритму в
навчальному
середовищі
виконання
алгоритмів
Скретч.
3. Як змінювати вигляд фону сценив навчальному
середовищі виконання алгоритмів Скретч.
4. Для чого призначені палітра блоків і область
скриптів вікна програми Скретч?
5. Як скласти алгоритм для Рудого кота?
6. Як виконати алгоритм для Рудого кота?
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Розгадайте ребус

Розділ 4
§ 20
Розгадайте ребус
5
Команда
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

20. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 20
Працюємо за комп’ютером
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

21. Дякую за увагу!

5
Урок 20
За новою програмою
English     Русский Правила