Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин
Повторення
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
2.60M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

1. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

8
Урок 37
За новою програмою

2. Повторення

Розділ 6
§ 6.4
Повторення
8
У загальному випадку блок-схеми розгалужень мають
такий вигляд:
Повне розгалуження
false
true
Неповне розгалуження
false
true

3. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
8
Команда повного розгалуження в мові програмування
Object Pascal має такий загальний вигляд:
if<логічний вираз>
Then begin
<послідовність команд 1>
end
Else begin
<послідовність команд 2>
end;
(англ. if - якщо, then - тоді, else - інакше).

4. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
Виконання
цієї
команди
відбувається
обчислюється значення логічного виразу;
8
так:
Якщо це значення true
Якщо це значення false
то виконується
послідовність команд 1 і
після цього виконується
команда, наступна за
розгалуженням
то виконується
послідовність команд 2 і
після цього виконується
команда, наступна за
розгалуженням.

5. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
8
Є в Object Pascal і команда неповного розгалуження:
If <логічний вираз>
Then begin
<послідовність команд >
end;
Виконання цієї команди
відбувається
так:
обчислюється
значення
логічного виразу;
Якщо це значення true
Якщо це значення false
то виконується
послідовність команд і після
цього виконується команда,
наступна за розгалуженням
одразу виконується
команда, наступна за
розгалуженням.

6. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
Розглянемо задачу,
містить розгалуження.
алгоритм
розв'язування
8
якої
Задача 1. Обчислити значення виразу
(а + 2Ь) / (а - Зb), де а, b - дійсні числа.
Оскільки вираз містить дію ділення на вираз, який
може дорівнювати нулю (наприклад, при а = 3 і b = 1),
алгоритм розв'язування цієї задачі повинен містити
розгалуження, у якому буде ураховано два можливих
випадки:
Значення виразу а — 3b
дорівнює 0
Значення виразу а – 3b
не дорівнює 0

7. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
Блок-схема алгоритму
розв'язування задачі 1
8

8. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
8
Якщо записати мовою Object Pascal алгоритм, наведений
на попередній блок-схемі, то він матиме такий вигляд:
а := StrToFloat(Edit1.Text);
Ь := StrToFloat(Edit2.Text);
х := a-3*b;
If x = 0
Then Label1.Caption := 'Вираз
ділення на нуль‘
Else begin
у := a+2*b; z := у/х;
Label1.Caption := FloatToStr(z);
end;
значення
не
має:

9. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
Звертаємо вашу увагу,
що обчислення значення
виразу а – 3b можна
було б не здійснювати в
окремій команді і не
запам'ятовувати
як
значення мінної х, а
здійснити безпосередньо
в команді розгалуження.
8

10. Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6
§ 6.4
Розгалуження в Object Pascal
8
Також
можна
обчислення
значення
виразу
(а + 2b) / (а - Зb) записати не двома командами, а однією.
Тоді цей фрагмент проекту матиме такий вигляд:
а :- StrToFloat(Edit1.Text);
b := StrToFloat(Edit2.Text);
If a-3*b = 0
Then Label1.Caption := 'Вираз значення не має: ділення
на нуль“
Else begin
z := (a+2*b) /(a-3*b);
Label1.Caption := FloatToStr(z);
end;

11. Розгадайте ребус

Розділ 6
§ 6.4
Розгадайте ребус
8
Послідовність

12. Дайте відповіді на запитання

Розділ 6
§ 6.4
Дайте відповіді на запитання
8
1. Який вигляд має команда повного розгалуження в
Object Pascal?
2. Який вигляд має команда неповного розгалуження в
Object Pascal?
3. У
чому
полягають
відмінності
виконання
команд
повного
і
неповного розгалуження
в Object Pascal?

13. Домашнє завдання

Розділ 6
§ 6.4
Домашнє завдання
8
Проаналізувати
§ 6.4, ст. 200-206

14. Працюємо за комп’ютером

Розділ 6
§ 6.4
Працюємо за комп’ютером
8
Сторінка
205-206

15. Дякую за увагу!

8
Урок 37
За новою програмою
English     Русский Правила