Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб’єктів, побудована
Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види незалежно від форми власності та
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється державою, недержавними органами управління економікою та
Основними нормативними документами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні: Господарський та Митний кодекси.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників
Облік зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в національній валюті України. Для цього всі кошти в іноземних валютах
Зовнішньоекономічний  договір (контракт) – це матеріально оформлена домовленість двох або більше суб’єктів
388.05K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

1. Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.

2. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб’єктів, побудована

Зовнішньоекономічна діяльність - це
діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних
суб’єктів, побудована на відносинах між
ними, що має місце як на території
України, так і за її межами.

3. Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види незалежно від форми власності та

інших
ознак після державної
реєстрації як учасників
зовнішньоекономічної
діяльності в Комітеті
зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі
України.

4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється державою, недержавними органами управління економікою та

самими суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності.

5. Основними нормативними документами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні: Господарський та Митний кодекси.

Спеціальним законом, у якому більш детально
викладено умови та порядок здійснення
зовнішньоекономічної діяльності
Закон України “Про зовнішньоекономічну
діяльність”

6. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників

статей
фінансової звітності господарських
одиниць за межами України у
грошовій одиниці України визначає
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 21 “Вплив
змін валютних курсів”

7.

Завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
Методологічного
характеру
пов’язані з використанням національного Плану рахунків
бухгалтерського обліку та правильним відображенням на
рахунках операцій зовнішньоекономічної діяльності
Методичного
характеру
пов’язані із систематизацією інформації за об’єктами о
бліку зовнішньоекономічної діяльності
Організаційного
характеру
пов’язані з раціоналізацією бухгалтерського обліку
зовнішньоекономічної діяльності, що пов’язана з чітким
розподілом функціональних обов’язків серед працівників
бухгалтерії
Технічного
забезпечення
пов’язані
з
раціональним
веденням
обліку
зовнішньоекономічної
діяльності
за
допомогою
комп’ютерної, копіювальної техніки тощо при наявності
матеріальних можливостей

8. Облік зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в національній валюті України. Для цього всі кошти в іноземних валютах

перераховують в еквівалент грошової одиниці
України за курсом Національного банку
України на дату здійснення операції. У
регістрах бухгалтерського обліку усі записи
операцій в іноземних валютах відображають
паралельно і у національній валюті. Суб’єкти
ЗЕД відображають цю діяльність та її
результати у своїй річній фінансовій
звітності.

9.

10. Зовнішньоекономічний  договір (контракт) – це матеріально оформлена домовленість двох або більше суб’єктів

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це
матеріально оформлена домовленість двох або більше
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх
іноземних партнерів з метою встановлення, зміни або
припинення прав і обов’язків у зовнішньоекономічної
діяльності.
English     Русский Правила