Кримінальне право. Поняття злочину
План:
Загальна характеристика кримінального права
Поняття злочину
Склад злочину
Види злочинів
Стадії скоєння злочину
Співучасть у злочині
Тести
Використана література:
550.06K
Категория: ПравоПраво

Кримінальне право. Поняття злочину

1. Кримінальне право. Поняття злочину

Жовтоводське педагогічне училище ДВНЗ
“Криворізький національний університет”
Підготувала студентка 11-Д групи
Шило Анастасія

2. План:

Загальна характеристика кримінального права
Поняття злочину
Склад злочину
Види злочинів
Стадія скоєння злочину
Співучасть у злочині

3. Загальна характеристика кримінального права

4. Поняття злочину

5. Склад злочину

6. Види злочинів

Залежно від форми вини злочини можна поділити на умисні та необережні;
залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності – на закінчені та
незакінчені; за родовим об’єктом – проти особи, у сфері економіки, основ
національної безпеки, здоров’я особи, військової служби, суспільної безпеки та
громадського порядку; за мотивами здійснення – корисні, вчинені з мотивів
помсти, хуліганства.
Кримінальний кодекс України визначає злочинними та караними три стадії
вчинення злочину:
- готування до злочину
- замах на злочин
- закінчений злочин

7. Стадії скоєння злочину

Стадії вчинення злочину – це передбачені законом суспільно небезпечні етапи
його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації злочинного
наміру

8. Співучасть у злочині

Співучасть у злочині – це умисна спільна участь кількох суб’єктів у вчиненні
умисного злочину
ОЗНАКИ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ
Об’єктивні
Суб’єктивні

9. Тести

Яку функцію не виконує кримінальне право?(представницьку)
Яке поняття характеризується як суспільно небезпечне винне діяння, вчинене
суб’єктом цього діяння?(злочин)
Яка ознака злочину пов’язана з наявністю в діях особи умислу або
необережності?(винність)
Яка з перелічених ознак об’єктивної сторони злочину є основною?(
Особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь сприяла
вчиненню злочину – це…(пособник)

10. Використана література:

Гавриш С.Б.
Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень
стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко.
- К. : Генеза, 2010. – 416 с. : іл.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!!!
English     Русский Правила