ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ (за матеріалами ТзОВ «ЕПІЦЕНТР К» м. Стри
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
3.54M
Категория: МаркетингМаркетинг

Товарознавчі аспекти дослідження вітчизняного ринку керамічної плитки. ТзОВ «ЕПІЦЕНТР К», м. Стрий

1. ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ (за матеріалами ТзОВ «ЕПІЦЕНТР К» м. Стри

ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
«ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
(за матеріалами ТзОВ «ЕПІЦЕНТР К»
м. Стрий)»
Студента групи ЗТКД-11 Данчевського Дмитра Ярославовича
Науковий керівник: к.т.н., доц. Луців Н.В.

2.

Мета роботи - дослідження та аналіз сучасного
ринку керамічної плитки в Україні.
Об’єкт дослідження - ринок керамічної плитки
в Україні.
Предмет дослідження - асортимент та якість
керамічної плитки.
База дослідження - ТзОВ «Епіцентр К».

3. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

виявити тенденції в розвитку вітчизняного ринку керамічної плитки;
дослідити особливості поведінки споживачів на ринку керамічної плитки;
охарактеризувати властивості керамічної плитки;
проаналізувати основні чинники, що впливають на формування споживних властивостей,
асортименту та якості керамічної плитки;
навести класифікацію, групову характеристику асортименту та вимоги до якості керамічної
плитки;
навести загальну характеристику господарської діяльності ТзОВ «Епіцентр К», на базі
якого здійснювалися дослідження асортименту і якості керамічної плитки;
проаналізувати асортимент і якість керамічної плитки, що реалізується гіпермаркетом
«Епіцентр» (м. Стрий);
описати процес організації торгівлі керамічною плиткою в гіпермаркеті «Епіцентр» (м.
Стрий);
вивчити порядок контролю якості керамічної плитки в умовах торговельного підприємства
та здійснити експертну оцінку якості окремих зразків керамічної плитки.

4.

Данчевський Д.Я. Виробництво керамічної плитки в Україні /
Д.Я. Данчевський, Р.А. Борецька // Формування механізмів
управління якістю та підвищення конкурентоспроможності
підприємств: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених,
м. Дніпропетровськ, 25 березня 2016р. - С. 64-66.
Луців Н.В. Товарознавче експертне дослідження керамічної
плитки / Н.В. Луців, Д.Я. Данчевський // Актуальні проблеми
теорії і практики експертизи товарів: матеріали IІI
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м.
Полтава, 16 - 18 березня 2016р. – С. 350 - 353.

5.

70
60
60.5
51.9
50
млн. м2
40
30
41.3 44.3
20.6 22.1
62.2
57.3
50.5
44.9
28.6
20
10
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015
Роки
Виробництво керамічної плитки в Україні, млн. м 2

6.

500000
455815
450000
371518
400000 374600
457503
405823
367002
348039
350000
290231
300000
229020
250000
200000
Імпорт
Експорт
141974
150000
100000
50000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Зовнішня торгівля керамічною плиткою в Україні
в 2011 – 2015 роках, т

7.

450000
Плитки керамічні
глазуровані (код
УКТЗЕД 6908)
Плитки керамічні
неглазуровані (код
УКТЗЕД 6907)
400000
350000
300000
250000
200000
339425
353056
306502
150000
195905
100000
50000
0
124724
35175
2011
41537
2012
52767
2013
33115
2014
17250
2015
Структура імпорту керамічної
плитки в Україну в 2011 – 2015
роках, т
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
270756
263545
222083
250213
189615
149435
2011
185059
2012
193958
116789
2013
2014
Обсяги експорту керамічної плитки з
України в 2011 – 2015 роках, т
100616
2015

8.

Важливість техніко-експлуатаційних характеристик
для споживачів керамічної плитки

9.

Основні технічні та експлуатаційні властивості
керамічної плитки:
зносостійкість;
водопоглинання;
морозостійкість;
стійкість до забруднення;
хімічна стійкість;
опір ковзанню;
межа міцності;
поверхнева твердість;
формат;
зовнішній вигляд.

10.

Вибір сировини для основи
Приготування суміші
Вибір сировини для основи
Формування
Приготування глазурі
Сушіння
Випалювання
Нанесення глазурі
Випалювання
Неглазурована
плитка
(керамограніт)
Випалювання
Глазурована
плитка
одинарного
випалювання
Нанесення глазурі
Повторне випалювання
Глазурована
плитка
подвійного
випалювання
Схема виробництва керамічної плитки

11.

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА
За сировиною та
технологією
виготовлення
Бікоттура
Монокоттура
Монопороза
Котто
Клінкер
Керамограніт
Коттофорте
Майоліка
Фаянс тощо
За
призначенням
Фасадна
Для
внутріннього
оздоблення
Для стін
Для
підлоги
За способом
формування
Пресована
Екструзійна
За наявністю
глазурі
Глазурована
Неглазурована
Лита
За
формою
Квадратна
Прямокутна
Фасонна
За типом
поверхні
Матова
Полірована
Напівполірована
За станом
поверхні
Гладка
З рифленою
поверхнею
Класифікація керамічної плитки
Оброблена
воском тощо

12.

Основні економічні показники фінансово-господарської діяльності
ТзОВ «Епіцентр К» в 2013 – 2015 роках
Показники
Обсяг реалізованих товарів, тис. грн.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
2013р.
2014р.
2526500 2034525
-32365
-107003
Абсолютне
Відносне
відхилення
відхилення
2015р.
2015р. від
2015р. у % до
2013р. 2014р. 2013р. 2014р.
71515
2911957 220774
107,3 128,3
6
13253
25529
57894
2
Середньорічна вартість основних
1286830 1296850 1385452
засобів, тис. грн.
Середньооблікова чисельність
4189
4198
4221
працівників, осіб
Фонд оплати праці працівників, тис.
181632 169209 226105
грн.
Фондовіддача, грн.
1,96
1,57
2,10
Фондомісткість, грн.
0,51
0,64
0,48
Фондоозброєність, тис. грн.
307,2
308,9
328,2
Продуктивність праці, тис. грн.
603,1
484,6
689,9
Рентабельність, %
0,88
98622
88602
107,7
106,8
32
23
100,8
100,6
44473
56896
124,5
133,6
0,14
-0,03
21
86,8
-
0,53
-0,16
19,3
205,3
-
107,1
94,1
106,8
114,4
-
133,8
75,0
106,3
142,4
-

13.

Структура асортименту керамічної плитки в гіпермаркеті «Епіцентр»
(м. Стрий) в 2014 – 2015 роках
2014 рік
Вид керамічної
плитки
2015 рік
Співвідношення
2015р./2014р., %
сума,
тис. грн.
питома
вага, %
сума,
тис. грн.
питома
вага, %
Плитка для кухні
1717
22,0
2376
21,7
138,4
Плитка для ванної
3179
40,7
4029
36,8
126,7
Плитка для підлоги
1357
17,4
2246
20,5
165,5
Керамограніт
1221
15,6
1857
17,0
152,1
Фасадна плитка
338
4,3
432
4,0
127,8
Всього
7812
100
10940
100
140,0

14.

Структура асортименту керамічної плитки для кухні за торговими
марками в гіпермаркеті «Епіцентр» (м. Стрий) в 2014 – 2015 роках
2014 рік
2015 рік
Співвідношення
2015р./2014р., %
Торгова марка
сума, тис.
грн.
питома вага,
%
сума,
тис. грн.
питома
вага, %
Golden Tile
Атем
Interсerama
Cersanit
Карпатська
кераміка
Equipe
268,7
154,2
389,4
525,5
15,6
9,0
22,7
30,6
290,8
175,8
587,1
700,2
12,2
7,4
24,7
29,5
108,2
114,0
150,8
133,2
211,5
12,4
395,7
16,6
187,1
167,7
9,7
226,4
9,6
135,0
Всього
1717
100
2376
100
138,4

15.

Структура асортименту керамічної плитки для ванної за торговими марками
в гіпермаркеті «Епіцентр» (м. Стрий) в 2014 – 2015 роках
2014 рік
2015 рік
Співвідношення
2015р./2014р., %
Торгова марка
сума, тис.
грн.
питома
вага, %
сума, тис.
грн.
питома
вага, %
Golden Tile
Атем
Interсerama
Cersanit
Карпатська
кераміка
Opoczno
Kale
Керамин
Argentа
MYR Cerámica
Всього
756
118
734
506
23,8
3,7
23,1
15,9
969
127
811
604
24,1
3,2
20,1
15,0
128,2
107,6
110,5
119,4
172
5,4
274
6,8
159,3
208
25
95
315
250
3179
6,5
0,8
3,0
9,9
7,9
100
377
38
82
395
352
4029
9,4
0,9
2,0
9,8
8,7
100
181,3
152,0
86,3
125,4
140,8
126,7

16.

Структура асортименту керамічної плитки для підлоги за торговими марками в
гіпермаркеті «Епіцентр» (м. Стрий) в 2014 – 2015 роках
2014 рік
2015 рік
Співвідношення
2015р./2014р., %
Торгова марка
сума, тис.
грн.
питома
вага, %
сума, тис.
грн.
питома
вага, %
Golden Tile
217
16,0
396
17,6
182,5
Атем
334
24,6
498
22,2
149,1
Interсerama
361
26,6
539
24,0
149,3
Cersanit
224
16,5
391
17,4
174,6
Allore
107
7,9
215
9,6
200,9
Zeus Ceramica
114
8,4
207
9,2
181,6
Всього
1357
100
2246
100
165,5

17.

Викладка керамічної плитки в гіпермаркеті «Епіцентр» (м. Стрий)

18.

Досліджувані зразки керамічної плитки
Зразок № 1 - Плитка для стін для ванної «Onix Opalo» (ТМ «Argento», Іспанія);
Зразок № 2 - Плитка для стін для ванної «Moon blanco» (ТМ «Myr Ceramica», Іспанія);
Зразок № 3 - Плитка для стін для кухні «Metro Emperador» (ТМ «Equipe», Іспанія);
Зразок № 4 - Плитка для стін для кухні «Imola» (ТМ «Атем», Україна);
Зразок № 5 - Плитка для підлоги «Cotto» (ТМ «Intercerama», Україна).

19.

Характеристика органолептичних та розмірних показників якості
досліджуваних зразків керамічної плитки
Показник
Зовнішній вигляд
Характеристика зразків
1
2
3
4
5
Черепок –
Черепок –
Черепок –
Черепок –
Черепок –
червоний,
червоний, глазур білий, глазур –
червоний,
білий, глазур
глазур –
– глянцева, біла,
глянцева,
глазур –
– матова,
глянцева,
краї плитки
світломатова,
коричнева
світло-бежева
скошені
коричнева,
темно-бежева
краї скошені
Номінальні розміри 600х250х10 мм
Фактична довжина,
600,3 мм
Фактична ширина
250 мм
Фактична товщина
10,4 мм
Величина рифлення
на монтажній
0,5 мм
поверхні
Кривизна лицевої
0,2 мм
поверхні
Косокутність
0,1 мм
600х200х9,5 мм
600 мм
200,3 мм
9,7 мм
0,8 мм
300х75х6,5 мм 100х100х7 мм 350х350х8 мм
300,2 мм
101 мм
351,3 мм
75,4 мм
100,2 мм
350,8 мм
6,4мм
7,1 мм
8,2 мм
Рифлення
відсутнє,
0,2 мм
0,9 мм
плитка об'ємна
0,1 мм
0,3 мм
0,5 мм
0,4 мм
-
-
0,3 мм
0,2 мм

20.

Характеристика
плитки
Показник
1
Плитка для
стін для
ванної «Onix
Opalo»
«Argento,
Іспанія
Найменування
виробу,
призначення
Виробник
Водопоглинання,
%
Стійкість до
утворення плям
Термічна
стійкість глазурі
Хімічна стійкість
глазурі
Морозостійкість
*
-
показник
фізико-хімічних
не
показників
зразків
керамічної
Характеристика зразків
2
3
4
Плитка для Плитка для
Плитка
стін для
стін для
для стін
ванної «Moon кухні «Metro для кухні
blanco»
Emperador»
«Imola»
«Myr
«Equipe»,
«Атем»,
Ceramic»,
Іспанія
Україна
Іспанія
5
Плитка
для
підлоги
«Cotto»
«Intercerama»,
Україна
15,8
14,9
15,7
6,7
3,7
стійка
стійка
стійка
нестійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
стійка
*
*
*
*
25 циклів

21. РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕ
К
О
М
ЕН
ДА
ЦІ
Ї
На державному рівні
продовжувати роботу з гармонізації національних
стандартів на керамічну плитку з європейськими
стандартами;
посилити контроль за якістю та безпечністю
керамічної плитки, що реалізується на
вітчизняному ринку.

22. РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕ
К
О
М
ЕН
ДА
ЦІ
Ї
На рівні підприємств-виробників
покращувати якість і конкурентоспроможність
продукції, що випускається;
розширювати асортимент керамічної плитки за
рахунок використання нових дизайнів та оздоблень,
що відповідають світовим модним тенденціям;
шукати нові ринки збуту і збільшувати обсяги
експорту своєї продукції за кордон.

23. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Р
Е
К
О
М
Е
Н
Д
А
ЦІ
Ї
На рівні ТзОВ «Епіцентр К»:
розробляти і втілювати в життя заходи щодо збільшення
рентабельності та прибутковості;
постійно вивчати попит населення і на його основі надавати
перевагу товарам, які найбільше користуються попитом;
оптимізувати асортимент керамічної плитки за рахунок відмови
від різновидів плитки наявних торгових марок, що користуються
низьким попитом і залучення до асортименту виробів нових
торгових марок та нових сучасних дизайнів;
вести чіткий контроль за виконанням термінів поставки товарів;
активізувати рекламу підприємства та продукції, що реалізується
на ньому.

24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

English     Русский Правила