1.Кіріспе: 2.Стратегиялық жоспар 3.Тиімді менеджмент стратегиясы 4.Стратегиялық баламаларды ондеу және талдау 5.Оперативті
Стратегиялық жоспарлау
Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері
АҚШ-ның басқарушы бухгалтерлерінің институты
Старатегиялық басқару есебінің негізгі міндеттері:
Оперативті басқарудың орталықтары, шешім қабылдауды қолдау жүйелері
ФУНКЦИОНАЛДЫ СППР
507.61K
Категория: МенеджментМенеджмент

Стратегиялық жоспар. Тиімді менеджмент стратегиясы. Стратегиялық баламаларды ондеу және талдау

1.

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

2. 1.Кіріспе: 2.Стратегиялық жоспар 3.Тиімді менеджмент стратегиясы 4.Стратегиялық баламаларды ондеу және талдау 5.Оперативті

басқарудың орталықтары, шешім
қабылдауды қолдау жүйелері
6.Пайдаланылған әдебиеттер

3. Стратегиялық жоспарлау

Көп жылдан бері басшылар стратегия сөзін
қолданып келеді. Стратегия гректің – генерал өнері
деген. Стратегия термині осы уақытқа дейін
жарыс,бәсеке мағынасында қолданылып келмеген,
қазіргі кезде бұл атау кәсіпорын қызметінің жалпы
концепциясын білдіреді.

4. Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері

1. Стратегияны көпшілік жағдайда жоғары басшылар
тұжырымдайды, және жасайды, алайда оны жүзеге
асыруға басқарудың барлық деңгейлері көзделеді.
2. Стратегиялық жоспар жеке бір ұйымға ғана емес, бүкіл
корпорация болашағы үшін жасалады.
3. стратегиялық жоспар көлемді зерттеулермен және
нақты деректермен негізделуі тиіс. Қазіргі әлемдегі
бизнесмен тиімді бәсекелесу үшін, фирма сапа,рынок,
бәсеке және басқадай факторлар туралы толып жатқан
ақпаратты ұдайы жинауы, әрі талдауы тиіс

5.

4. Стратегиялық жоспар фирманаң айқындылығын,
дербестілігін білдіреді, мұның өзі олардың белгілі
бір жұмыскерлерді тартуына ықпал етеді.
5. Стратегиялық жоспарды жасағанда,ұзақ уақыт
бойы тұтастығын сақтаумен қоса, қажет болған
жағдайда жетілдіруді және қайта бағыттауды жүзеге
асыратындай икемді болуы тиіс.

6.

Стратегиялық басқару есебі ХХ-ғасырдың 80-жж пайда
болып, бөлек бағыт ретінде қалыптасқанымен, дәл
анықталған концептуалды негізі жоқ. Қазіргі кезде
стратегиялық басқару есебі шетел авторлары тарапынан
кең зерттелуде. Бұл есеп түрінің маңызын түсіндіре келе,
авторлар өз жұмыстарында келесідей анықтамалар берген

7. АҚШ-ның басқарушы бухгалтерлерінің институты

Дж. Иннес
Ұйымға әсер ететін сыртқы факторлармен
байланысты ақпаратқа басымдылық жасалатын
басқару есебінің нысаны
М. Бромвич
Коад
Стратегиялық басқару есебі – бұл жаңадан пайда
бола бастаған сфера, оның нақты шегі әлі
анықталмаған және нені, қалай дамыту керек
екендігі
туралы
пікірлер
толығымен
қалыптаспаған
Купер және Каплан
Симмондз
Стратегиялық
басқару
есебін
ұйымның
стратегиялық
шешімдерін
қабылдауға
көмектесетін
ақпаратты
беру
ретінде
қарастырады. Көбінесе стратегиялық шешімдер
ұзақ мерзімді болып табылады және ұймның
қызметі мен өміріне тікелей әсер етеді.
Стратегиялық басқару есебі – бұл компанияның
өнім
нарықтары
туралы,
бәсекелестердің
шығыстары туралы, шығыс құрылымдары
туралы қаржылық ақпаратты талдау әдісі және
бірнеше
есепті
кезең
ішінде
кәсіпорын
стратегиясы мен бәсекелестер стратегиясын
зерттеу
стратегиялық басқару есебінің әдістері ұйымның
бәсекелестік стратегиясын қолдау үшін әзірленеді
Стратегиялық басқару есебі - өз бизнесін және
бәсекелестер бизнесін талдау әдісі

8.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып,
стратегиялық басқару есебі – бұл ұйымның ішкі
және сыртқы ортасының талдауын жүргізу
мақсатындағы қаржылық және қаржылық емес
ақпараттарды жинақтау, өңдеу, дайындау, өлшеу,
сәйкестендіру және стратегияның жүзеге асыруын
бақылау үрдісі болып табылады

9.

Стратегиялық басқару есебінің мақсаты – қаржылық,
салық және статистикалық есептердің берілгендері
негізінде стратегиялық мақсаттарды анықтау үшін
ұйымның ішкі және сыртқы ортасының жағдайы жөнінде
ақпараттарды қалыптастыру, сонымен қатар, қабылданған
стратегияның жүзеге асырылуын бақылау

10. Старатегиялық басқару есебінің негізгі міндеттері:

Ұйымды басқарушы жоғарғы деңгейдегі
менеджерлердің белгілі бір басқару шешімдерін
қабылдауға маңызды, сонымен қатар, құпия
ақпаратты қалыптастыру;
Ұйымның алдында қойылған стратегиялық
мақсаттар мен міндеттердің орындалу деңгейін
бақылау;

11.

Ішкі және сыртқы ортаны экономикалық талдау,
оның ішінде ұйымның нарықтағы стратегиялық
позициясын, жауапкершілік орталықтарының
қызметінің тиімділігін;
Ұйымның оперативті және стратегиялық қызметінің
байланысын қамтамасыз ету және тағы басқа.

12.

Стартегиялық басқару есебінің әдіс-тәсілдері ұйым
басшыларын стратегиялық мақсаттар мен
міндеттердің орындалуына бағытталған басқару
шешімдерін қабылдауға қажетті шынайы ақпаратпен
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

13.

Стратегиялық басқару есебін ұйымдастыру әдістемесі
ұйымның стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне
байланысты болып табылады. Стратегиялық басқару
есебінің әдістеріне және жүйесіне келесілер жатады:
«Стандарт-кост», «Директ-кост», «JIT», «АВС», «ФСА»,
«балансталған көрсеткіштер жүйесі», «экономикалық
қосылған құн».

14.

Стратегиялық басқару есебін ұйымдастыру және жетілдіру
– күрделі ішкі үрдіс. Дегенмен, экономикалық ортаның
дамуы бұл есеп түрінің енгізілуін қажет етеді. Нарықтық
қатынастардың жетілдірілуі ұйым басшыларын ұйым
қызметінің әр түрлі мәселелері бойынша шешім
қабылдауды және олар бойынша тәуекелдер мен
жауапкершілікті қабылдауды мәжбүрлейді.

15.

Осылайша, бұл бағыт менеджменттің барлық тармағын
қамтитын күрделі жүйе. Бірақ, стратегиялық басқару
есебінің әдістерін тәжірибеге енгізу ұйым дамуының
стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін орындауға
мүмкіндік береді.

16. Оперативті басқарудың орталықтары, шешім қабылдауды қолдау жүйелері

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері немесе (Системы
поддержки принятия решений) – ол бизнесте және
кәсіпкерлікте ұйымдық жоспар шешімдерін қабылдау
процесіне үлкен көлемде ақпаратты жинау және талдау
жолымен әсер ететін компьютерлік жүйе. Интерактитік
жүйелер басшыларға пайдалы мәліметтен түпдеректерден, оны
талдауға, сонымен қатар белгілі міндеттерді шешуде бизнесүлгілерді анаықтауда жағдай жасайды. СППР арқасында ашық
ақпараттық активтерді бақылап отыруға болады, сату
көлемдерінің салыстырмалы мәнін алу, жаңа технологияны
гипотезалық енгізуі негізінде ұйым табысын болжау, сонымен
қатар барлық мүмкін болатын шешімдерді қарап шығу

17. ФУНКЦИОНАЛДЫ СППР

Құрылымдық жағынан анағұрлым қарапайым болып
келеді. Олар глобалды мақсаттарды алдына
қоймайтын және ақпараттық технологиялардың
дамуы жоғары емес деңгейі бар ұйымдарда көп
тараған. Функционалдв СППР айрықша белгісі
ретінде операционды жүйелерде таралған
мәліметтер талдауы танылады

18.

Осындай СППР артықшылығы бір платформаны
қолдау тұтастығы және мәліметтерді арнайы жүйеге
міндетті енгізуді талап етпейтін оперативтілік.
Кемшіліктері: жүйе арқасында шешілетін сұрақтар
шеңберінің тарылуы, тазалау кезеңінен өтпейінен
мәліметтер сапасының төмендеуі, оның жұмысты
потенциалды тоқтау мүмкіндігіне қатысты
операциондық жүйеге жүктеменің артуы.
English     Русский Правила