Udział mniejszości w wyborach samorządowych i parlamentarnych od 1990-2015r.
3.35M
Категория: ПравоПраво

Udział mniejszości w wyborach samorządowych i parlamentarnych od 1990-2015

1. Udział mniejszości w wyborach samorządowych i parlamentarnych od 1990-2015r.

2.

Mniejszości narodowe i etniczne w
Polsce – grupy społeczne zamieszkujące
Polskę identyfikujące się z innym
narodem niż polski.

3.

4.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań z 2011
roku umożliwił deklarację podwójnej tożsamości
narodowe-etnicznej przez obywateli polskich. W efekcie,
871 tysięcy osób zdecydowało się ją wyrazić. Trochę
mniej, bo 834 tys. osób posiada polską oraz inną
tożsamość narodowo-etniczną. 554 tys. deklaruje
wyłącznie niepolską (w większości śląską lub kaszubską)
tożsamość, z czego 38 tys. identyfikuje się z dwiema
niepolskimi narodowościami.

5.

W 2011 r. określono mniejszą niż w poprzednim spisie liczbę osób
deklarujących przynależność niemiecką – w sumie 109 tys. osób (dla
porównania: 150 tys. osób w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r.),
z czego 26 tys. osób zadeklarowało narodowość niemiecką jako
jedyną, a 52 tys. osób – podwójną, niemiecką i polską. Mniejsze grupy
w spisie deklarują przynależność ukraińską (48 tys. osób) i białoruską
(47 tys. osób). Kolejne z grup przekroczające 10 tys. osób, to: mniejszość
romska (16 tys. osób), rosyjska (13 tys. osób) i amerykańska (11 tys.
osób), zaś łemkowska i angielska oscylują wokół
10 tys. osób.

6.

Dla porównania, w narodowym
spisie powszechnym z 2002
roku ponad 96% ankietowanych
zadeklarowało narodowość polską.
1,23% (471,5 tysięcy osób) –
przynależność do innej
narodowości, natomiast 2,03%
ludności (774,9 tys. osób) nie
określiło swej narodowości. Co
ciekawe, pojawiały się zarzuty
zaniżania liczby osób deklarujących
inną narodowość niż polska. Spis w
2002 r. przeprowadzony był w
sytuacji, gdzie nie istniało jeszcze
ustawowe uregulowanie
definiujące mniejszość narodową
lub etniczną.

7.

Wybory w Polsce
Wybory w Polsce obecnie
przeprowadza się dla
wyboru Prezydenta RP (wybory
prezydenckie), posłów
na Sejm i senatorów (wybory
parlamentarne), posłów
do Parlamentu
Europejskiego (wybory
europejskie), a także radnych
sejmików województw, rad
powiatów igmin oraz prezydentów
lub burmistrzów miast
i wójtów (wybory samorządowe).

8.

Wybory parlamentarne w Polsce
w 2015 roku
Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory
do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015,
zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły
się 25 października 2015.
Po raz pierwszy od 1989 roku zwycięski komitet wyborczy
zdobył większość sejmową umożliwiającą sformowanie
samodzielnego rządu.

9.

Odbyły się one według zasad wprowadzonych przez Kodeks
wyborczy z 5 stycznia 2011. Zakończyły się
zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu dostały się
także: Platforma Obywatelska, Kukiz’15, Nowoczesna i Polskie
Stronnictwo Ludowe, jeden mandat przypadł Mniejszości
Niemieckiej; w Senacie – poza zwycięzcami wyborów –
mandaty uzyskały Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo
Ludowe i czterej kandydaci niezależni (komitety wyborcze
wyborców).

10.

Udział mniejszości w wyborach
Szef Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców (TSKN) na
Śląsku Opolskim Rafał Bartek
wspominał na niej wybory
uzupełniające do Senatu I kadencji
z lutego 1990 roku, gdy po raz
pierwszy w wyborach
parlamentarnych wziął udział
komitet wyborczy mniejszości
niemieckiej.

11.

84 tys. głosów
Bartek przypomniał, że
późniejszy poseł mniejszości
Henryk Kroll, startujący
jeszcze wówczas pod
nazwiskiem Król, pierwszą
turę wyborów
uzupełniających z lutego
'90 r. wygrał gromadząc
ponad 84 tys. głosów; a w
drugiej przegrał, ale uzyskał
poparcie ponad 124 tys.
wyborców.

12.

Liczba zdobytych wówczas
głosów stała się
niepodważalnym dowodem na
to, że Niemcy tutaj są i chcą
wziąć aktywną
współodpowiedzialność za losy
zamieszkiwanego przez nich
regionu. I taka właśnie postawa
- aktywnych gospodarzy,
odpowiedzialnych obywateli przyświeca nam przez tych
ostatnich 25 lat - mówił Bartek.

13.

Nie mamy centrali w
Warszawie, naszą centralą są
wasze domy - przekonywał
członków TSKN i zaznaczał, że
kandydaci mniejszości "są blisko
problemów, które nurtują ich
społeczność, a których
Warszawa często nie dostrzega.
To nasi kandydaci stanowią
prawdziwą alternatywę dla
często skłóconych partii
politycznych. Nie zmieniamy
poglądów co 4 lata jak idą
wybory - mówił Bartek.

14.

Dwóch posłów
W jego opinii mniejszość "ma
realne szanse na co najmniej
dwóch posłów i dwóch
senatorów". Hasłem
mniejszości niemieckiej w tej
kampanii jest "Dobra robota".
Jedyny obecnie
przedstawiciel mniejszości w
parlamencie, lider opolskiej
listy komitetu, poseł Ryszard
Galla w rozmowie z mediami
przed konwencją
przekonywał, że szansą dla
jego komitetu jest "dobra lista,
dobrzy kandydaci i pełna
aktywność elektoratu".

15.

27 kandydatów
W sumie komitet mniejszości wystawi 27 kandydatów do
parlamentu: 24 do Sejmu i 3 do Senatu.
Jedynką na liście do Sejmu z okręgu opolskiego będzie
poseł Galla. Z drugiego miejsca wystartuje wicemarszałek
woj. opolskiego Roman Kolek, trójką będzie były
przewodniczący TSKN Norbert Rasch, a czwórką sekretarz TSKN Zuzanna Donath-Kasiura. O fotel senatora
ubiegać się będą natomiast starosta strzelecki Józef
Swaczyna, burmistrz podopolskiego Prószkowa Róża Malik
oraz radny sejmiku Hubert Kołodziej.

16.

Dziękuję za uwagę
English     Русский Правила