Prezydenci Polski
354.58K
Категория: ПравоПраво

Prezydenci Polski

1. Prezydenci Polski

2.

Prezydent
Prezydent – najwyższy urząd
w państwie będącym republiką, zazwyczaj jednoznaczny z
pełnieniem funkcji jednoosobowej głowy państwa. Wyjątki
od tej zasady poniżej. W systemie prezydenckim prezydent
jest również szefem rządu (np. w USA).

3.

Ze względu na czas pełnienia urzędu
występuje:
Prezydent kadencyjny – sprawujący funkcję prezydenta przez
określoną długość czasu, tj. kadencję. Ta forma prezydentury
funkcjonuje w obecnym państwie polskim.
Prezydent dożywotni – głowa państwa o tytule prezydenckim,
która zgodnie z prawem swego kraju ma ją pełnić aż do śmierci. Taka
instytucja istnieje wyłącznie w systemachdyktatorskich.

4.

Polskim przykładem dożywotniej prezydentury, August
Zaleski, Prezydent Polski na Uchodźstwie pomimo
zakończenia w 1954 r. kadencji prezydenckiej, nadal
sprawował prezydenturę do śmierci w 1972 r.
Dożywotnio swe funkcje pełnili również dożowie Republiki
Weneckiej przez cały czas jej istnienia (697-1797).
August Zaleski

5.

Prezydent - nie głowa państw
Prezydent nie będący głową państwa występuje w:
-Iran - funkcję głowy państwa pełni Najwyższy Przywódca (ajatollah),
zaś prezydent jest szefem rządu reprezentującym Iran w relacjach
międzynarodowych i często traktowanym jak faktyczna głowa państwa.
-Szwajcaria - Prezydent jest jedynie przewodniczącym Rady
Związkowej, która jest konstytucyjną, kolegialną głową państwa.
-Bośnia i Hercegowina - Prezydentem określa się nieformalnie
przewodniczącego Prezydium Bośni i Hercegowiny - trzyosobowego
organu stojącego na czele państwa.
-Watykan - określenie prezydent, stosuje się w języku polskim
zamiennie z przewodniczącym, na określenie osoby stojącej na
czele Gubernatoratu Państwa watykańskiego.

6.

Królestwo Polskie i II Rzeczpospolita (1918–1939)
Józef Piłsudski – sprawował urząd głowy państwa jako:
•Naczelny Dowódca Wojsk Polskich (do 29 listopada
1918)
•Tymczasowy Naczelnik Państwa (do 20 lutego 1919)
•Naczelnik Państwa
Okres sprawowania urzędu-14 listopada 1918 – 14
grudnia 1922.
Gabriel Narutowicz
(bezpartyjny – zgłoszony przez Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”)
Okres sprawowania urzędu- 14 grudnia 1922– 16
grudnia 1922

7.

Królestwo Polskie i II Rzeczpospolita (1918–1939)
Maciej Rataj – zastępował Prezydenta RP po opuszczeniu
urzędu jako marszałek Sejmu
Partia polityczna-Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
Okres sprawowania urzędu-16 grudnia 1922 – 20
grudnia 1922
Okres sprawowania urzędu- 15 maja 1926 – 4 czerwca
1926
Stanisław Wojciechowski
Partia polityczna-Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
Okres sprawowania urzędu- 20 grudnia 1922 –
14 maja 1926

8.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
(1939–1990)
Ignacy Mościcki
Partia polityczna- bezpartyjny związany z obozem
sanacyjnym
Okres sprawowania urzędu- 4 czerwca 1926 –
30 września 1939
Władysław Raczkiewicz
Okres sprawowania urzędu- 30 września 1939 –
6 czerwca 1947 (do 5 lipca 1945 roku Prezydent i Rząd RP
na uchodźstwie posiadały pełne uznanie
międzynarodowe)

9.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie (1939–1990)
August Zaleski
Okres sprawowania urzędu-9 czerwca 1947 –
7 kwietnia 1972
Stanisław Ostrowski
Okres sprawowania urzędu- 9 kwietnia 1972 –
8 kwietnia 1979

10.

Rzeczpospolita Polska tzw.
Polska Ludowa (1944–1952)
Bolesław Bierut
Przynależność partyjna lub partia
popierająca-Polska Partia Robotniczaod
1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Okres sprawowania urzędu-31 grudnia 1944 –
4 lutego 1947
Okres sprawowania urzędu- 5 lutego 1947 – 20
listopada 1952

11.

III Rzeczpospolita (od 1989 roku)
Wojciech Jaruzelski
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Okres sprawowania- 31 grudnia 1989_ 22 grudnia 1990
Lech Wałęsa
"Solidarność«
Okres sprawowania- 22 grudnia 1990- 22 grudnia 1995

12.

Aleksander Kwaśniewski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okres sprawowania- 23 grudnia 1995- 23 grudnia 2000
Okres sprawowania- 23 grudnia 2000- 23 grudnia 2005
Lech Kaczyński
Prawo i Sprawiedliwość
Okres sprawowania- 23 grudnia 2005- 10 kwietnia 2010

13.

Bronisław Komorowski
Platforma Obywatelska
Okres sprawowania- 10 kwietnia 20108 lipca 2010
Okres sprawowania- 6 sierpnia 2010nadal

14.

Prawa i obowiązki prezydenta określa Konstytucja
RP (z kwietnia 1997 r.).
1. Według obowiązującej ustawy zasadniczej Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej jest głową państwa, najwyższym
przedstawicielem Polski i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Stoi na czele władzy wykonawczej, jest powołany do
reprezentowania polskich interesów na arenie międzynarodowej,
czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i ma obowiązek troszczyć się o
bezpieczeństwo państwa.
3 .Prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu, w szczególnych
przypadkach ma prawo do skracania ich kadencji.

15.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
English     Русский Правила