Аналіз сучасного стану бюджетної політики України у сфері видатків
Поняття та економічна сутність державних видатків
Класифікація бюджетних видатків
Принципи ефективної бюджетної політики
Складові бюджетної політики у сфері видатків
110.56K
Категория: ФинансыФинансы

Аналіз сучасного стану бюджетної політики України у сфері видатків

1. Аналіз сучасного стану бюджетної політики України у сфері видатків

Студентки 3 курсу 1 групи
Спеціальності “Фінанси і кредит”
Льодіної Олени

2. Поняття та економічна сутність державних видатків

Видатки бюджету – це кошти,
спрямовані на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним
бюджетом.
Витрати бюджету включають видатки
бюджету та надання кредитів з бюджету,
погашення боргу та розміщення бюджетних
коштів на депозитах, придбання цінних
паперів.

3. Класифікація бюджетних видатків


Функціональна;
Економічна;
Відомча;
Програмна

4.

Динаміка видатків зведеного бюджету
України, ВВП України та частки видатків
у ВВП України в 2011-2014 рр.
Показник
Видатки, млн. грн.
Темпи зростання
обсягу видатків, %
Номінальний ВВП,
млн. грн.
Темпи зростання
номінального ВВП, %
Частка видатків
Зведеного бюджету у
ВВП, %
2011
2012
2013
2014
2015
416 853,6
492 454,7
505 791,9
523 004,8
717
607,8
110,3
118,1
102,7
103,4
137,2
1 302
079,0
1 411
238,0
1 454
931,0
1 566
728,0
1 834
760,0
120,3
108,4
103,1
107,7
117,1
32,0
34,9
34,8
33,4
39,1

5.

Фактичний обсяг видатків Зведеного, Державного та місцевих бюджетів
за 2011-2014 роки, млн. грн.
Видатки
Зведений бюджет, у
т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд
Місцеві бюджети
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів), у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд
Державний бюджет
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів), у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд
2011
2012
2013
2014
2015
416 610,2
492 454,7
505 843,8
523 004,8
715 028,8
347 377,8
417 599,8
442 636,6
443 135,8
620 236,5
69 232,4
74 854,9
63 207,2
79 869,0
94 792,3
178 070,6
221 232,8
218 236,1
223 496,7
301 816,5
149 833,2
188 638,6
194 900,9
188 765,1
256 783,2
28 237,4
32 594,2
23 335,2
34 731,6
45 033,3
238 539,6
271 221,9
287 607,7
299 508,1
413 212,3
197 544,6
228 961,2
247 735,7
254 370,7
360 756,1
40 995,0
42 260,7
39 872,0
45 137,4
52 456,2

6.

Частка видатків Державного та місцевих бюджетів (без урахування
трансфертів) у номінальному ВВП України, %
21,7
19,8
19,2
19,1
18,3
15,7
13,7
15,0
14,3
14,5
Обсяг видатків
державного
бюджету
Обсяг видатків
місцевих бюджетів

7.

Структура видатків державного бюджету у розрізі функціональної класифікації
видатків за 2011-2014 роки, %
Напрям видатків
Загальнодержавні функції, з
них:
- обслуговування боргу
2011
2012
2013
2014
2015 пл.
12,0
11,1
12,4
15,3
15,5
6,9
6,1
7,9
11,2
11,4
Оборона
Громадський
порядок,
безпека та судова влада
Охорона
навколишнього
природного середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров'я
Духовний
та
фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний
захист
та
соціальне забезпечення
Економічна діяльність
Міжбюджетні трансферти
4,0
3,7
3,7
6,4
6,2
9,7
9,2
9,7
10,4
9,5
0,9
1,0
1,1
0,6
0,3
0,1
0,1
0,0
0,03
0,01
3,1
2,9
3,2
2,4
2,0
1,1
1,4
1,3
1,1
1,3
8,2
7,6
7,7
6,7
6,0
19,1
19,0
21,9
18,7
20,3
13,4
12,5
10,2
8,0
9,6
28,4
31,5
28,7
30,4
27,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Усього

8.

Структура видатків державного бюджету у розрізі економічної класифікації
видатків за 2011-2014 роки, %
Напрям видатків
Поточні видатки, з них:
Оплата праці працівників
бюджетних установ
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Обслуговування боргових
зобов'язань
Субсидії і поточні трансферти
підприємствам
Поточні трансферти органам
державного управління інших
рівнів
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Всього
2011
90,6
2012
92,5
2013
95,6
2014
98,3
16,2
15,0
15,9
16,1
0,8
0,8
0,9
0,9
0,6
0,5
0,5
0,6
1,3
1,4
1,3
1,1
7,4
6,5
8,5
11,9
4,3
5,2
4,8
4,0
26,5
30,2
28,1
30,1
19,0
14,5
9,4
100,0
18,8
14,0
7,5
100,0
21,9
13,7
4,4
100,0
18,9
14,7
1,7
100,0

9.

Структура видатків місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за
2011-2014 роки, %
Напрям видатків
Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний
захист
і
соціальне забезпечення
Культура та мистецтво
Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне
господарство
Економічна діяльність
Державне управління
Трансферти з місцевих
бюджетів до державного
Інші функції
Всього
2011
32,6
21,4
2012
32,9
21,2
2013
33,9
22,1
2014
31,7
20,6
23,2
22,5
25,7
25,5
2,8
0,9
2,7
0,9
2,9
0,9
3,1
0,8
4,6
8,8
3,5
7,8
6,8
5,5
5,8
4,8
4,3
5,3
4,3
4,9
1,5
0,6
0,7
0,9
0,7
100,0
0,7
100,0
0,7
100,0
0,6
100,0

10.

Структура видатків місцевих бюджетів у розрізі економічної
класифікації за 2011-2014 роки, %
Напрям видатків
Поточні видатки, з них:
Оплата праці працівників
бюджетних установ
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
Обслуговування боргових
зобов'язань
Субсидії і поточні
трансферти підприємствам
Поточні трансферти органам
державного управління інших
рівнів
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Всього
2011
2012
2013
2014
93,9
93,5
93,5
93,8
44,5
43,9
47,0
41,3
2,0
1,9
2,0
1,8
3,1
2,7
2,9
2,8
6,4
6,3
5,9
5,1
0,6
0,6
0,7
0,6
5,6
10,2
4,6
8,8
1,4
0,5
0,7
0,9
20,7
9,6
6,1
100,0
20,1
7,3
6,5
100,0
23,2
6,5
6,5
100,0
23,2
9,3
6,2
100,0

11. Принципи ефективної бюджетної політики

- реалістичність і надійність економічних прогнозів і
передумов, покладених в основу бюджетного
планування;
- обмеження бюджетного дефіциту і державного
боргу;
- формування бюджетів з урахуванням
довгострокового прогнозу основних параметрів
бюджетної системи;
- системний аналіз та оцінка ризиків для бюджетної
системи та .

12. Складові бюджетної політики у сфері видатків

-
Капітальні видатки;
Розвиток інноваційної складової;
Соціальна складова;
Сфера охорони здоров'я;
Видатки на загальнодержавні функції;
ПЦМ;
Середньострокове бюджетне планування

13.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила