Денсаулықпен байланысты өмір сапасы
Жоспары:
Пайдаланған әдебиеттер
106.69K
Категория: МедицинаМедицина

Денсаулықпен байланысты өмір сапасы

1. Денсаулықпен байланысты өмір сапасы

Қабылдаған:Айтманбетова.А.А
Орындаған: Бубеева.Б.А
Факультет: ҚДС
Курс: 4
Тобы: 13-002-01

2. Жоспары:

• Өмiр сапасы ұлттық стандарттарының
басты құрылымдық компоненттерi.
• Медициналық көмек сапасының
сипаттамалары.
• Медициналық көмек сапасын басқару.
• Қазақстандықтардың өмір сапасы.
• Пайдаланылған әдебиеттер.

3.

• Өмір салты - тарихы нақты әлеуметтік
қатынастарға тән жеке немесе топтық өмір
сүру формасы, адамның күнделікті өмір
сүруінің ерекшеліктері.
• Өмір салтының 4 категориясы:
• Өмір деңгейі
• Өмір сапасы
• Өмір стилі
• Өмір тәртібі

4.

• Өмір сапасы
• Адамдардың материалдық және мәдени
жағдайларының өмір ұстамдарын сапалық
сипаттайтын көрсеткіш (еңбектің,
тамақтың, денсаулық сапасы, медициналық
көмек деңгейлерінің қанағаттануы және
т.б).

5.

• Стратегиялық міндеттер:
• тууды көбейту мақсатында 1990-жылдардың бас
кезiндегi халықтың өсiп-өнуге бейiмдiлiгiн қалпына
келтiру және сақтау (тууды ынталандыру);
• халықтың өсiп-өну денсаулығын жақсарту және
қорғау;
• өлiм-жiтiм деңгейiн төмендету;
• эмиграциялық процестердi тежеу және
иммиграцияны жандандыру;
қоғамдық санада елдегi барлық саяси және
әлеуметтiк-экономикалық процестердiң толық
құқықты және белсендi қатысушысы ретiндегi осы
заманғы әйелдiң өркениеттi бейнесiн қалыптастыру.

6.

Өмiр сапасы ұлттық стандарттарының басты
құрылымдық компоненттерi төменгiдей болып
табылады:
• Біріншіден, денсаулық сақтау саласын дамыту
деңгейi, медициналық қызметтiң сапасы мен
қолжетiмдiлiгi. Халықтың денсаулығы -маңызды
әлеуметтiк көрсеткiштердiң бiрi, себебi, тек сол ғана
азаматтың экономика саласында, жұмыс барысында
өзiн толыққанды танытуға мүмкiндiк бередi.
• Екіншіден, бiлiм берудiң сапасы мен қолжетiмдiлiгi,
қоғамның интеллектуалдық әлеуетiн көтеру үшiн
жасалатын жағдайлар, жаһандану, технологиялық
төңкерiс және ең қатал халықаралық бәсекелестiк
жағдайында елдiң экономикалық тиiмдi дамуын
қамтамасыз етудегi оның қабiлеттiлiгi

7.

Қазіргі уақытта денсаулық бірнеше түрлерге және
құрамдас бөліктерге бөлінеді:
• 1. Тән денсаулығы — бұл адам мүшелері мен организм
жүйесінің ағымдағы күйі. Мұның негізі онтогенездік
дамудың әр түрлі кезеңдерінде басымдық көрсететін,
базалық қажеттіліктерге негізделген жеке дамудың
биологиялық бағдарламасынан құралады.
• 2. Дене денсаулығы — организм мен мүшелерінің
өсуі мен дамуының деңгейі. Мұның негізі бейімделу
реакцияларын қамтамасыз ететін морфологиялық
және функциялық сақтамалардан құралады.
• 3. Жан денсаулығы — адамнаң психикалық өріс күйі.

8.

Медициналық көмек сапасының сипаттамалары:
Кәсіби компотенттілік
Қол жеткізу мүмкіндігі
Нәтижелілік
Тұлғалар арасындағы дұрыс қарым қатынас
Тиімділік
Үздіксіздік
Қауіпсіздік
Ыңғайлылық
Қанағаттанарлық

9.

• Медициналық көмек сапасын басқару
• Халықтың медициналық көмекке бар және болуы
мүмкін сұраныстарын қамтамасыз ету және
тұтынушыларды қанағаттандыру үшін денсаулық
сақтау жүйесінің әрекетін ұйымдастыру және бақылау.
• Ақысыз медициналық көмек көрсетудің мемлекеттік
кепілді бағдарламаларымен қарастырылған көлемде
пациентті сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз
етуді талдайтын, бағалайтын және кейбір жағдайларды
түзетуші, ұйымдастыру, басқару құрылымдарымен
әрекеттерінің жиынтығы.

10.

Қазақстандықтардың өмір сапасы
• Қазақстандықтардың өмiр сапасын лайықты тұрғыда
қамтамасыз ету «Қазақстандық бағыт-2009»
бағдарламасында баса назар аударылған тиiмдi сыртқы
саясатты жүргiзбей, қазiргi кездегi қауiп-қатерлерге
қарсы тұрмай, аймақтық және ұлттық қауiпсiздiктiң
жоғары деңгейiне қол жеткiзбеу әсте мүмкiн емес.
• Өмір сүру сапасы индексі бойынша Қазақстан әлемде 78ші орында
• Халықаралық Адам, табиғат, қоғам университеті жасаған
өмір сүру сапасы индексі бойынша Қазақстан 1,17
коэффицентімен 78-ші орында тұр.

11. Пайдаланған әдебиеттер

• http://www.mzsr.gov.kz
• 1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и
здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.
• 2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по
общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1.
Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 с.
English     Русский Правила