Морфема
160.39K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Тілдің құрылымдық және жүйелілік сипаты. Тілге

1.

Тілдің құрылымдық және жүйелілік сипаты
Тілге
жүйелілік
құрылымдық
қызмет

2.

Құрылым деп- бүтін нәрсенің элементтерінің арасындағы
қатынастардың қаңқасын немесе сұлбасын айтады
Аударма ахуалы
Ол бүтіннің
бір тектес
тақырыбында
немесе
монологтық,
диалогтық,
полилогтық
сөйлеуде
әр тектес
элементтерінің
дәлелдер мен және
ара қатынасын
қарсы дәлелдер келтіріп
бірлігінен
тұрады.
сөйлеуге үйрету.
Элементтер,
тілдік бірліктер:
дыбыс, морфема,
сөз, сөз тіркесі,
сөйлем,
мәтін.
Дыбыстар – есту мүшелері арқылы
қабылданатын, бір морфеманы екінші морфемадан,
бір сөзді екінші сөзден
ажырататын ең кіші тілдік бірлік.

3. Морфема

Дыбыстар мен мағынаның
бірлігінен тұратын тілдік элемент.
Түбір морфема
Аффикстік морфема

4.

Жүйе
өзара байланысты бір тектес элементтердің ретті, заңды бірлігі.

5.

Жүйе тілдік бірліктер заттық негіз, құрылым және
қызмет деген үш ұғымның ұштасып келуінен, бірлігінен
және олардың өзара қарым-қатынастарынан құралады.
Жүйе – рет-ретімен ұйымдаса орналасқан біртұтас
құбылыс (бірлік).
Жүйе материя мен құрылымның бірігуі, қосылуы
түрінде өмір сүреді және белгілі бір қызмет атқарады.

6.

Тілге құрылымдық, жүйелілік сипат тән.
Тілдік жүйе дегеніміз – тілдік элементтер
мен құрылымдардың ретті жиынтығы.
Құрылым – жүйедегі тілдік элементтер
арасындағы қатынастардың жиынтығы.

7.

Тілдік құрылым, тілдік жүйе деп – бірбірімен байланысып тұрған, тәртіпке түскен,
біртектес және әртектес тілдік элементтер
мен олардың өзара қатынастарының,
байланыстарының жиынтығын айтамыз.
English     Русский Правила