Грамматикалық категориялардың көпшілігі белгілі бір сөз таптарына телулі болады. М.: род,септік, көптік категориялары есімдерге
234.84K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Грамматикалық категориялар

1.

Грамматикалық категориялар

2.

Грамматикалық категория грамматикалық мағынамен,
грамматикалық формамен тығыз байланысты.
Аударма ахуалы
тақырыбындамағына
1. Грамматикалық
монологтық, диалогтық,
грамматикалық категорияның
полилогтық сөйлеуде
элементі
ретіндемен
өмір сүреді,
дәлелдер
соның
құрамына
кіреді.
қарсы дәлелдер
келтіріп
сөйлеуге үйрету.
2. Қандай да бір грамматикалық
категория болсын, ол кемінде
екі түрлі формада
көрінуі мүмкін.
Грамматикалық категория біртектес грамматикалық
мағыналарды білдіретін грамматикалық формалардың
жиынтығынан құралады.

3. Грамматикалық категориялардың көпшілігі белгілі бір сөз таптарына телулі болады. М.: род,септік, көптік категориялары есімдерге

тән болса, жақ, шақ, рай, етіс
категориялары етістіктерге қатысты.
Көптік категория – көп затты бір заттан
ажырата білу үшін қолданылады.
Септік категория. Бұл категория есім сөздерге
тән. Заттар мен заттардың, заттар мен ісәрекеттің арасындағы әртүрлі қатынастар –
әртүрлі септіктер арқылы көрініс табады.
Жақ категориясы – іс-әрекеттің қай жаққа
(кімге) қатысты екендігін білдіреді.

4.

Шақ категориясы. Бұл – етістіктерге тән категория. Өйткені
іс-әрекет уақытпен тығыз байланысты.

5.

Рай категориясы. Бұл да
етістіктерге тән. Ол ісәрекеттің іске асу
мүмкіндігіне сөйлеушінің
қалай қарайтындығын
білдіреді.

6.

Етіс категориясы – етістікке
тән. Ол іс-әрекеттің объектіге
немесе субъектіге
бағытталғандығын білдіреді.

7.

Грамматикалық категория –
біртектес грамматикалық
формалардың жиынтығы.
Грамматикалық категориялар:
көптік, септік, родтық, жақ, шақ,
рай, етіс, вид категориялары.
English     Русский Правила