ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ
ЗМІНЕНО ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТІВ
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр»
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр» за
Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228 Довідки: (0564) 409-61-26 Адреса
1.38M
Категория: ОбразованиеОбразование

Особливості вступної кампанії 2018 року

1. ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ

2.

Демографічне дно: 2018 рік
900 000
Народжених 17 років тому
850 000
800 000
750 000
Випуск
11
класів
700 000
650 000
Випуск
9
класів
Україна*
Україна
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Україна* - песимістична оцінка з частковим урахуванням тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО
2

3.

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ
за державним замовленням
спеціальності, які здобули
ліцензію не пізніше
31 грудня 2017 року

4.

ДІЙСНІ:
сертифікати
зовнішнього незалежного
оцінювання
2016, 2017 та 2018 років
окрім іноземних мов

5.

ВСТУП НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ТА
РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
7 заяв на 4 спеціальності
Кількість заяв на
КОНТРАКТНУ ФОРМУ
НАВЧАННЯ

6.

Конкурсний відбір на місця державного замовлення базується
на балах сертифікатів ЗНО (вступних іспитів) з:
ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ: українська мова та література
УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
біологія
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
Спеціальність «Екологія»
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
хімія
іноземна мова
Економічні спеціальності
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
іноземна мова
географія
Спеціальність «Публічне управління і адміністрування»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
математика
іноземна мова
історія України
Спеціальності «Гірництво» і «Науки про Землю»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
математика
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
фізика
географія
Спеціальність «Цивільна безпека»
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
фізика
біологія
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
фізика
іноземна мова

7.

Сертифікати ЗНО (вступні іспити) для конкурсного відбору на
небюджетні конкурсні пропозиції
ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ: українська мовата література
УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціальність «Екологія»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
біологія
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
географія
хімія
Спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», «Публічне управління і адміністрування»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
історія України
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
географія
математика
Спеціальність «Менеджмент», «Геодезія та землеустрій», «Будівництво та цивільна інженерія»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
географія
історія України
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
Спеціальності «Гірництво» і «Науки про Землю»
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
фізика
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
Спеціальність «Цивільна безпека»
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
географія
географія
іноземна мова
Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і «Теплоенергетика»
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
фізика
історія України
Спеціальність «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
історія України
іноземна мова
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
математика
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
фізика
іноземна мова

8.

Вагові коефіцієнти до конкурсних предметів
Спеціальності
Технічні спеціальності
та спеціальність
«Професійна освіта»
Вага бала за
Мінімальна
особливі успіхи
кількість
(призерам IV етапу
балів для
Вага
Всеукр. учнівських допуску до
Вага
атестату олімпіад, призерам
участі в
Перелік конкурсних предметів предметів
про
III етапу Всеукр.
конкурсі або
сертифікату повну
конкурсу-захисту
для
(вступних іспитів)
ЗНО
загальну НДР учнів – членів зарахування
освіту
МАН України)
на
та/або за успішне
навчання
закінчення
поза
підготовчих курсів конкурсом
ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ
0,45
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
0,2
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
0,2
100
ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ
0,45
100
Економічні спеціальності
ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ
та ІТ спеціальності
ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ
0,2
0,25
100
0,1
0,1
0,05
0
100
100
100

9. ЗМІНЕНО ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТІВ

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ:
1,00 – Київ
1,04 – ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях,
переміщених закладів вищої освіти
1,02 – інші випадки (Кривий Ріг)
ГАЛУЗЕВИЙ КОЕФІЦІЄНТ:
1,02 – для поданих заяв з першим і другим пріоритетом на усі
спеціальності
СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ:
1,02 – для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до
дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули ПЗСО у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу
1,05 – для вступників на аграрні спеціальності

10. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на

основі ПЗСО
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів
2 липня 2018 року
2 липня 2018 року
25 липня 2018 року о 18.00 годині
25 липня 2018 року о 18.00 годині
12 липня 2018 року
12 липня 2018 року
Закінчення реєстрації
необхідних документів
електронних
кабінетів
вступників,
завантаження
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати
20 липня 2018 року о 18.00 годині
вступні випробування, проходити співбесіду
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
Строки проведення співбесіди
Строки проведення вступних іспитів
20 липня 2018 року о 18.00 годині
26 липня 2018 року
о 18.00 годині
26 липня 2018 року
о 18.00 годині
21 липня – 23 липня 2018 року
21 липня – 23 липня 2018 року
21 липня – 26 липня 2018 року 21 липня – 26 липня 2018 року
Оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу
освіту за державним або регіональним замовленням
24 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години
Закінчення строку вибору вступниками, які отримали рекомендації на місця
державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення
25 липня 2018 року до 18.00 години
з конкурсу на інші місця державного замовлення
24 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години
25 липня 2018 року до 18.00 години
Зарахування осіб, які отримали рекомендації за результатами співбесіди на місця
державного замовлення
26 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години
26 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів
не пізніше 1 серпня 2018 року
не пізніше 1 серпня 2018 року
Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного
замовлення
6 серпня 2018 року о 12 годині
6 серпня 2018 року о 12 годині
7 серпня 2018 року
не пізніше 12.00 години
7 серпня 2018 року
не пізніше 12.00 години
не пізніше 18 серпня 2018 року
не пізніше 18 серпня 2018 року
не пізніше 15 вересня 2018 року
не пізніше 15 вересня 2018 року
Зарахування
замовленням
вступників
за
державним
замовленням
або
регіональним
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та місця,
за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за
кошти фізичних та юридичних осіб

11.

Скорегований максимальний обсяг державного
замовлення конкурсної пропозиції
110 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього
було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший
день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг
державного замовлення в 2017 році складав менше 10 місць;
90 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього
було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу
станом на перший день їх оголошення;
50 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього
не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх
оголошення;
100 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року в інших
випадках.

12. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття

ступеня бакалавра
на основі ОКР «молодший спеціаліст»
Денна форма навчання
Заочна форма
навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018 року
12 липня 2018 року
Закінчення
прийому
заяв
та
документів від осіб, які мають
складати фахові вступні випробування
24 липня 2018 року
о 18.00 годині
24 липня 2018 року
о 18.00 годині
Строки
проведення
вступного випробування
фахового
25 липня – 31 липня
2018 року
25 липня – 31 липня
2018 року
Оприлюднення рейтингового списку
вступників
1 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
1 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
Закінчення строку виконання вимог
для зарахування на місця державного
замовлення
5 серпня 2018 року
о 18 годині
5 серпня 2018 року
о 18 годині
Зарахування вступників за державним
замовленням
6 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
6 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
Зарахування вступників за рахунок
не пізніше
коштів фізичних та юридичних осіб
15 вересня 2018 року
не пізніше
15 вересня 2018 року
Етапи вступної кампанії

13.

У 2018 році вступники
за спеціальністю
051 «Економіка»
складатимуть
єдиний вступний іспит з іноземних мов
за технологією ЗНО

14. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр»

Етапи вступної кампанії
Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників для
складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
14 травня 2018 року
14 травня 2018 року
5 червня 2018 року
о 18.00 годині
5 червня 2018 року
о 18.00 годині
14 – 31 травня 2018 року
14 – 31 травня 2018 року
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
2 липня 2018 року
26 липня 2018 року
2 липня 2018 року
26 липня 2018 року
Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту
11 липня 2018 року
11 липня 2018 року
2 – 29 липня 2018 року
2 – 29 липня 2018 року
до 13 серпня 2018 року
до 13 серпня 2018 року
18 серпня 2018 року
о 18 годині
20 серпня 2018 року
до 12 години
18 серпня 2018 року
о 18 годині
20 серпня 2018 року
до 12 години
не пізніше
28 серпня 2018 року
не пізніше
28 серпня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників
Строки проведення співбесіди для вступників, які
вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
Проведення фахового вступного випробування
Надання рекомендації для зарахування за державним
замовленням
Закінчення строку вибору місця навчання вступниками
Зарахування за державним замовленням
Переведення
на
вакантні
місця
державного,
регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових
пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр» за

іншими спеціальностями
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018 року
12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів
26 липня 2018 року
о 17.00 годині
26 липня 2018 року
о 17.00 годині
27 – 31 липня
2018 року
27 – 31 липня
2018 року
Строки
проведення
випробувань
Оприлюднення
вступників
вступних
рейтингового
списку
2 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
2 серпня 2018 року
не пізніше 12 години
Закінчення строку вибору
навчання вступниками
місця
о 17 годині
4 серпня 2018 року
о 17 годині
4 серпня 2018 року
не пізніше 15 вересня
2018 року
не пізніше 15 вересня
2018 року
Зарахування вступників за державним
замовленням
та за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб

16.

Незмінними залишилися
порядок зарахування
вступників на навчання за
квотами та процедура
переведення пільговиків
на вакантні бюджетні місця

17. Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228 Довідки: (0564) 409-61-26 Адреса

електронної пошти
Е-mail: [email protected]
www.knu.edu.ua
Абітурієнтам
English     Русский Правила