870.17K
Категории: ЭкономикаЭкономика ИсторияИстория

Економіка СРСР у 70-х роках

1.

Економіка СРСР у 70-х роках

2.

Економічні реформи
Рентабельність
підприємства визначалася
не за кількістю продукції , а
за кількістю реалізованої
Скорочена кількість планів
та їх розміри
Підприемство вільно
розпоряджается своїм
прибутком
Введення госпрозрахунка
Скасовано раднаргоспи і
відновлювався галузевий
принцип управління

3.

Списані борги колгоспам і
радгоспам
Підвищені закупівельні ціни
Встановлена надбавка за
сверхсданную продукцію
Підвищувався фінансування
сільського господарства
Зменшилися ставки
прибуткового податку на селян.
Комплексна механізація
Хімізація ґрунтів
Меліорація - введені в лад
канали на півдні, оросившие
десятки тисяч гектарів землі

4.

Результат на деякий час був
успішним, але з-за
екстенсивного розвитку
економіки, централізованого
планування, не враховувалися
особливості, можливості,
економіка розвивалася вшир,
що вимагало нових витрат,
підвищувало вартість продукції,
що призвело до браку людських
ресурсів

5.

Протягом п'ятирічки
фіксувалися рекордні
темпи економічного
зростання. У 1966-1970 рр.
середньорічні темпи
зростання національного
доходу в СРСР становили
6,1 % (США 3,1 %, Японії
7,4 %, ФРН 3,4 %, Франції
4,4 %, Великобританії 2,2
%).
Восьма п'ятирічка
отримала образну назву
«золотий»

6.

Був здійснений ряд великих господарських проектів
(створення Єдиної енергосистеми, впровадження
автоматизованих систем управління (АСУ),
цивільне автомобілебудування, тощо)
Високими були темпи зростання житлового
будівництва, розвитку соціальної сфери,
фінансувався за рахунок коштів підприємств.

7.

Середньорічні темпи прирісту %
роки
ВНП
Нац. прибуток
1961-1965
6.5
6.5
1966-1970
7.4
7.7
1970-1975
6.4
5.7
1975-1979
4.4
4.4

8.

Результати реформ
Економіка скочується до стагнації, нафтодолари
припиняються, захід перейшов на нові технології.
Розвивається «тіньова економіка»- різні види
забороненої або строго обмеженою трудової
діяльності ( у кустарному виробництві, роздрібній
торгівлі та побутовому обслуговуванні) і
кримінальний елемент ( великі розкрадання товарів
і сировини, махінація у звітності, виробництво
неврахованої продукції та її реалізація в торгівлі )зайнято 15 млн. чоловік, формується новий шар ділки підпільного приватного бізнесу, - в
майбутньому-«нові росіяни», що мають вплив на
держапара

9.

10.

Не можна сказати, що в період знаходження у влади
Брежнєва, країна перебувала у сильному
кризі.Неймовірними темпами розвивалася космічна
програма, продовжувала зростати частка важкої
промисловості.До того ж, в СРСР, нарешті, знизився тиск на
інтелектуальну та творчу еліту, яка раніше переживала
нескінченні репресії. І все ж, репресії в період правління
Брежнєва продовжували існувати, але проходили тихо і без
розголосу. Разом з тим, Брежнєв не міг запропонувати
жодних слушних змін у економіці чи легкій промисловості.
Всі його реформи виявлялися невдалими і приводили до ще
більшого економічного кризи. Брежнєв під кінець свого
правління обтяжувався владою, а реформи практично
повністю зійшли нанівець. Можливо, якщо б в країні
відбувалися суттєві зміни, а культ Сталіна знову не вийшов
на перший план, цей період не назвали б часом застою.
English     Русский Правила