965.78K
Категория: ОбразованиеОбразование

Тақырып өзін-өзі презентациялау өнері

1.

ТАҚЫРЫП
ӨЗІН-ӨЗІ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАУ
ӨНЕРІ

2.

Дәріс жоспары (2 сағат)
Өзін-өзі перезентациялауды қалай жақсартуға
болады
Өзін-өзі перезентациялау кезінде не туралы айтпау
қажет
Өзін-өзі ұсыну техникасы
Әдебиет: 1, 2, 5, 7, 8, 9; қосымша: 1,2,4

3.

Басқаларға ұнау үшін,
оларды қызықтыратын
оқиғалар жайлы сөйлесу
керек, маңыздылығы төмен
заттар туралы
жанжалдардан жалтару
қажет, сұрақтарды көп
қоймай, олардан ақылды
бола алатындығыңызды
мүлдем білдіртпеуге
тырысқан жөн.
Ларошфуко

4.

Николло Макьявелли
өзінің атақты
туындысында былай деп
жазып өткен болатын:
“Басшы үшін барлық
қажетті қасиеттерге ие
болудың қажеті жоқ… тек
сол қасиеттерге ие
екендігіңіз туралы ой
қалыптастыра білу ғана
қажет.”.

5.

Өзін-өзі
презентациялау не
үшін қажет?
Өміріміздің қандай
сәттерінде өзін-өзі
презентациялауды
қолданамыз?
Өзін-өзі
презентациялау
дегеніміз не?

6.

Өзін-өзі презентациялау – түрлі
жағдайларда өзін тиімді және ұтымды
түрде ұсына білу, әңгіме құрудың жеке
стилі, өзіне ғана емес, сонымен қатар
өзіңді қоршаған орта үшін тартымды
болатын қайталанбас образ.
Адамдардың көбісі ойланып немесе
ойланбай өзі туралы ой қалыптастыру
процесіне әсер етуге ұмтылады.

7.

8.

Өзін-өзі презентациялау кезінде не туралы
айтпау қажет:

9.

10.

ЕҢ БАСТЫСЫ!
Өзін-өзі презентациялауда
өзіңіздің басым
жақтарыңызға,
позитивті
аспектілеріңізге, өзіңіздің
мінез-құлқыңыз бен өмірге
деген көзқарасыңызға
ерекше ықылас беру
керек!!!

11.

Алғашқы әсер (немесе пікір) қалай
қалыптасады?

12.

Әсер — образ, келбет, із, әсер
ету, әрекет ету, эффект. Адам
қажет ете ме, жоқ па, арнайы
жоспарлай ма әлде менсінбей
ме, бірақ та алғашқы әсер
міндетті түрде қалыптасады.
Халық даналығына сәйкес: қалай келсең,
солайша жүзесін. Алғашқы әсер эмоционалдық
және бағалаушылық компоненттерден тұрады.
Зерттеу көрсеткендей, алғашқы әсердің 75 %
дұрыс болып шығады.
English     Русский Правила