Становлення та розвиток періодичної преси Лебединщини та її вплив на суспільно-політичні процеси в регіоні у ХХ столітті
- потребою комплексного дослідження преси Лебединщини; - необхідністю з’ясування місця та ролі ЗМІ у суспільному житті регіону;
Мета та завдання роботи:
Методи дослідження:
Зародження та розвиток видавничої справи в м. Лебедин
Становлення преси на тлі революційних перетворень
Розвиток партійно - радянської преси Лебединщини у 20-30-х роках ХХ століття
Преса Лебединщини у роки Другої світової війни та повоєнний час
Розвиток газетної преси у регіоні у 60-90-х роках ХХ ст..
Розвиток газетної преси у регіоні у 60-90-х роках ХХ ст..
Тематичні вподобання читачів
Висновки
Застосування матеріалів науково-дослідницької роботи
2.45M
Категория: ОбразованиеОбразование

Становлення та розвиток періодичної преси Лебединщини та її вплив на суспільно-політичні процеси в регіоні у ХХ столітті

1. Становлення та розвиток періодичної преси Лебединщини та її вплив на суспільно-політичні процеси в регіоні у ХХ столітті

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Сумської обласної держаної адміністрації
Лебединське територіальне відділення МАН України
Відділення: історія
Секція: історичне краєзнавство
Становлення та розвиток періодичної преси
Лебединщини та її вплив на суспільно-політичні
процеси в регіоні у ХХ столітті
Роботу виконала:
Курлейко Оксана Петрівна
учениця 11 класу
Лебединської загальноосвітньої
школи І-ІІІст. №3
Науковий керівник:
учитель вищої категорії,<<старший учитель>>
історії та правознавства Лебединської ЗОШ №3
Шиян Ольга Миколаївна

2. - потребою комплексного дослідження преси Лебединщини; - необхідністю з’ясування місця та ролі ЗМІ у суспільному житті регіону;

Актуальність теми дослідження
зумовлена
- потребою комплексного дослідження преси
Лебединщини;
- необхідністю з’ясування місця та ролі ЗМІ у
суспільному житті регіону;
- об’єктивною потребою вивчення регіональної
журналістики на прикладі Лебединщини;
2

3. Мета та завдання роботи:

Метою роботи є з’ясування особливостей створення та
функціонування періодичних видань Лебединщини та їх
впливовості на суспільне життя краю ХХ століття
Завдання роботи:
- визначити стан і достовірність наукової розробки теми;
- виявити та проаналізувати роль економічних,
соціокультурних та ідейно-політичних чинників утворення та
розвитку регіональної періодичної преси;
- виділити та обґрунтувати головні етапи становлення
періодичного друку в краї у досліджуваний період;
- указати на взаємозв`язок між місцевою пресою та загальним
рівнем розвитку регіону.
3

4.

Об’єкт та предмет дослідження
Об`єктом дослідження є комплекс періодичної
преси Лебединщини за всю історію її існування.
Предмет дослідження – процеси становлення та
розвитку періодичних друкованих видань Лебединщини
та їх значення в соціально-економічному, громадськополітичному і культурному житті регіону.
4

5. Методи дослідження:

• історичний
• описово-порівняльний
• соціологічний:
- аналіз документів
- опитування
- анкетування
- інтерв’ю
Знімок екрану з результатами
опитування в соціальних мережах
Під час роботи над матеріалами
місцевого краєзнавчого музею
5

6. Зародження та розвиток видавничої справи в м. Лебедин

25 грудня 1884р. – міщанину Мойші Когану було видано свідоцтво
на право відкриття першої друкарні в м. Лебедині.
1905р. – відкриття друкарні Олексія Солодовникова (будинок на
фото).
1921р. – об`єднання двох друкарень.
Приміщення кінотеатру
“Жовтень”, де проходили
організаційні збори більшовиків
Будинок, у якому розміщувалася
друкарня О.Г. Солодовникова
6

7. Становлення преси на тлі революційних перетворень

1 квітня 1917р. – вийшов перший номер <<Лебединские известия>> - першої
власної земської газети (Видавець І. І. Мінінберг).
1918р. – видавництво газети <<Земские известия>>
26 квітня 1919р. – вийшов перший номер газети <<Крестьянин и
рабочий>>, що стала родоначальницею масової повітової преси.
1962р. – вихід газети <<Будівник комунізму>>
1990р. – стала виходити газета<<Життя Лебединщини>>
7

8. Розвиток партійно - радянської преси Лебединщини у 20-30-х роках ХХ століття

1920р. – поява газети «Известия Лебединского уисполкома Совета робочих,
крестьянских и красноармейских депутатов и Лебединского отдела
УкраиноРоста»
9 липня 1921р. – вихід газети <<Вестник>>, що була органом відділу
управління Лебединського політвиконкому.
1 січня 1923р. – Вихід першого номеру газети <<Серп і молот>>.
1 жовтня 1929р. – вихід газети <<Колективіст>>
1930р. - початок видавництва газети«За колективізацію»
1936р. – друк газети «Соціалістичне життя»
8

9. Преса Лебединщини у роки Другої світової війни та повоєнний час

10 вересня 1941 року. - вийшов останній номер газети «Соціалістичне життя».
1941 – 1943рр. – виходила газета <<Лебединський вісник>> (Редактор
Віктор Андрієвський у 1944 році був засуджений до ув`язнення)
Серпень 1943р. – поновлення роботи газети «Соціалістичне життя».
Партизани читають газету
9
Лінотип (рядковідливна
машина)

10. Розвиток газетної преси у регіоні у 60-90-х роках ХХ ст..

Розвиток газетної преси у регіоні у 6090-х роках ХХ ст..
1962р. – вихід газети <<Будівник комунізму>>
По центру М. Х. Савченко,
Герой Соціалістичної праці
Співак
Б. Р. Гмиря
Перша сторінка
одного з номерів
газети
Композитор
С. Рахманінов
Художник
В.Кричевський
10
Письменник К.
О. Гордієнко
Маршал
П. С. Рибалко

11. Розвиток газетної преси у регіоні у 60-90-х роках ХХ ст..

1990р. – початок видавництва газети <<Життя Лебединщини>>
Колектив редакції
«Життя Лебединщини»,
2000 р.
Колектив
редакції
«Життя
Лебединщини», 2000р.
Перша сторінка
одного з номерів
газети за 1991 рік
Краєзнавець,
м. Лебедин,
1980-ті рр.
співрбітник
газети,
Володимир Дудченко
11
Збірки з серії «З історії
Лебединщини»

12. Тематичні вподобання читачів

Науковці дослідили, що найбільше населенню подобаєтся читати новини, а
найменше політику. Проведене у ході науково - дослідницької роботи власне
дослідження показало схожі результати.
Які рубрики у місцевих газетах вам найбільше
подобаються?
9%
0%
Новини
6%
35%
12%
Оголошення
Гумор
Література
Політика
35%
3%
12
Господарський порадник
Реклама

13. Висновки

Під час виконання дослідницької роботи:
-виявили та проаналізували роль економічних, соціокультурних та
ідейно-політичних чинників утворення та розвитку регіональної
періодичної преси;
- виділили та обґрунтували головні етапи становлення
періодичного друку в краї у досліджуваний період;
- указали на взаємозв`язок між місцевою пресою та загальним
рівнем розвитку регіону.
- Систематизували відомості про пресу в місті Лебедині
13

14. Застосування матеріалів науково-дослідницької роботи

Застосування матеріалів науководослідницької роботи
Після завершення дослідницької роботи
- Були виготовлені та розповсюджені інформаційні листівки із узагальненими
результатами дослідження
- Матеріали даної роботи були розміщені на деяких інформаційних сайтах
міста Лебедина, передані до редакцій місцевих газет та краєзнавчого музею
- Була проведена інтерактивна презентація результатів дослідження для учнів
Лебединської загальноосвітньої школи /-/// ступенів №3
Матеріали проведеного дослідження можуть бути застосовані на уроках
історії, у позакласній роботі, під час майбутніх досліджень
14

15.

15
English     Русский Правила