تاریخچه جاسوسی دیجیتال
تاریخچه جاسوسی دیجیتال
جاسوسی و پایش اینترنتی
جاسوسی نو
جاسوسی صنعتی ، چرا ؟
سلطان جاسوسی صنعتی جهان
جاسوسان صنعتی در عرصه ی خود چگونه عمل می کنند ؟
روشهای جاسوسی صنعتی
روشهای غیر قانونی
تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی
تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی
راهای جلوگیری از جاسوسی صنعتی
راه های مقابله با جاسوسی صنعتی
چشم انداز آینده
تعدادی از ابزار قدیمی جاسوسی
ابزارهای جدید جاسوسی
6.70M
Категория: ИнформатикаИнформатика

جاسوسی صنعتی

1.

2.

‫‪INDUSTRIAL ESPIONAG‬‬
‫جاسوسی صنعتی‬
‫تهیه و تنظیم کنندگان‪:‬پورحمزه‬
‫گرگری‬

3.

‫امروزه پیشرفت درعلم و صنعت و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته فقط از طریق محققان ومراکز آموزشی‬
‫میسر نیست‪ .‬استفاده (در واقع سوء استفاده )از تحقیقات و اخترعات دیگران راه ساده استفاده و‬
‫بی دردسر دستیابی به جدیدترین دستاوردهای تکنولوژیک است ‪ ،‬کاری که در حال حاضر وسعت‬
‫بسیاری داشته و به جاسوسی صنعتی معروف شده است ‪.‬‬

4. تاریخچه جاسوسی دیجیتال

‫تاریخچه جاسوسی دیجیتال‬
‫شاید به نظر برسد جاسوسی و پایش محصول قرن ‪ 21‬است اما همواره‬
‫در تاریخ وجود داشته و قدمت آن را میتوان با پیدایش تمدنها یکی دانست‪.‬‬
‫با پیشرفت علم و دانش و ظهور فنآوری از دوربین و تلسکوپ و رادیو گرفته‬
‫تا دوربینهای مدار بسته‪ ،‬ماهوارههای جاسوسی‪ ،‬اینترنت‪ ،‬جیپیاس و ‪...‬‬
‫روشهای جاسوسی و پایش بشر نیز دستخوش تحوالت و پیچیدگیهای بسیاری شده است‪.‬‬
‫دوران جنگ سرد میان آمریکا و روسیه را میتوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت فناوری‬
‫و گسترش روشها و ابزار جاسوسی و پایش در تاریخ بشر دانست چرا که نیروهای‬
‫نظامی کشورهای درگیر‪ ،‬به ندرت به طور مستقیم در جنگ سرد شرکت میکردند؛‬
‫این نبرد بیشتر توسط آژانسهای اطالعاتی مانند سیا آمریکا‪ MI6 ،‬انگلستان‪،‬‬
‫سرویس اطالعات فدرال آلمان غربی‪ ،‬استاسی آلمان شرقی و کاگب‬
‫شوروی انجام میشد و به همین دلیل عملیاتهای جاسوسی نیاز دستگاههای‬
‫اطالعاتی به ابزار و فنآوریهای جاسوسی و پایش را روز به روز افزایش میداد‪.‬‬
‫به همین دلیل طرفهای درگیر سرمایهگذاری هنگفتی در پیشرفت تکنولوژی و‬
‫ابداع ابزار و روشهای جاسوسی و اطالعاتی کردند‪ .‬برای نمونه میتوان به پایگاه‬
‫جاسوسی اشلون‪ ،‬سازمان اطالعاتی مشترک ایاالت متحده و انگلستان اشاره کرد که در‬
‫جنگ جهانی دوم ایجاد شد و از آن برضد شوروی‪ ،‬چین‪ ،‬و همپیمانان آنها استفاده میشد‪.‬‬

5. تاریخچه جاسوسی دیجیتال

‫تاریخچه جاسوسی دیجیتال‬
‫جهان با حمالت ‪ 11‬سپتامبر وارد دوره جدیدی‬
‫از جاسوسی و پایش شد‪ .‬دولت آمریکا به بهانه محافظت‬
‫مردم آمریکا با تصویب قوانین جدید امکان نظارت و‬
‫پایش شدیدتر و جاسوسی از تمامی جنبههای زندگی شهروندان‬
‫آمریکایی و انجام عملیاتهای جاسوسی در جهان را برای‬
‫خود افزایش و هموار کرد‪ .‬از آن زمان به بعد بود که با‬
‫گسترش فنآوریهای پیشرفته ابزار پیچیدهتر و‬
‫پیشرفتهتر جاسوسی و پایشی نیز ابداع و توسعه داده شد‪.‬‬
‫فنآوریها و دستگاههایی که به دست شرکتهای بزرگ‬
‫آمریکایی که همگی از ارتباط نزدیکی با سازمانهای‬
‫اطالعاتی و نظامی و دولتی این کشور دارند تولید شدهاند‬

6. جاسوسی و پایش اینترنتی

‫جاسوسی و پایش اینترنتی‬
‫اینترنت به بزرگ ترین «ماشین جاسوسی و پایش اطالعات» جهان تبدیل‬
‫شده است و این در حالی رخ میدهد که به طور روز افزون شاهد این‬
‫هستیم كه اطالعات شخصي بیشتر افراد نسبت به هر زمان دیگري در‬
‫اینترنت قرار دارد و آن را به مثابه گنجینه با ارزشی از اطالعات تبدیل‬
‫کرده است‪.‬‬
‫دهه ‪ 60‬میالدی را میتوان دهه پیدایش اینترنت نامید‪ .‬آمریکا با هدف‬
‫نظارت مجازی بر جهان و پس از ارائه اینترنت در دهه ‪ 90‬میالدی با‬
‫گسترش شبکه های اینترنتی در سراسر جهان‪ ،‬میلیاردها نفر را در دام‬
‫تارهای عنکبوتی سیستم اطالعاتی خود گرفتار کرد‪ .‬طبق گزارشی که‬
‫در سال ‪ 2011‬منتشر شده در حال حاضر حدود ‪ 2‬میلیارد و ‪200‬‬
‫میلیون نفر در جهان از اینترنت استفاده میکنند یعنی چیزی حدود یک‬
‫سوم جمعیت کل جهان‪.‬‬

7.

‫در واقع هر وسیلهای که قابلیت اتصال به اینترنت‬
‫را داشته باشد از آن میتوان به عنوان یک ابزار‬
‫جاسوسی و شنود و پایش استفاده کرد‪.‬‬

8. جاسوسی نو

‫جاسوسی نو‬
‫اطالعات و جاسوسي بخش خصوصي در حال تبدیل‬
‫شدن به بخش مهمي از نظم نوین اطالعات جهاني است‬
‫وقتي از اطالعات و جاسوسي بحث ميشود‪ ،‬معمولا‬
‫سازمانهاي دولتي مانند سیا‪ ،‬سرویس اطالعات‬
‫و جاسوسي انگلیس (‪ )SIS‬و وزارت امنیت ملي چین‬
‫در ذهن تداعي ميشود‪ .‬این استنباط عمومي وجود‬
‫دارد كه این سازمانهاي دولتي هستند كه فعالیت‬
‫جاسوسي‪ ،‬تجزیه و تحلیل اطالعات و برخي‬
‫ماموریتهاي مختلف را انجام ميدهند‪.‬‬

9.

‫“جاسوسی صنعتی “ عبارت است از به کار گیری همزمان یک یا‬
‫تعدادی از روشهای مهندسی اجتماعی به صورت برنامه ریزی شده‬
‫و هدفمند برای دسترسی به اطالعات مهم و سری یک شرکت ‪.‬‬
‫مطالعات اخیر نشان داده است که افراد داخل یک شرکت ‪،‬‬
‫مسئول بیش از ‪ 70‬درصداز دزدیهای اطالعاتی شرکت بوده اند‪.‬‬

10. جاسوسی صنعتی ، چرا ؟

‫جاسوسی صنعتی ‪ ،‬چرا ؟‬
‫دلیل انجام فعالیت های جاسوسی در بخش های صنعتی را می‬
‫توان موارد ذیل ذکر کرد ‪:‬‬
‫‪ ‬کسب برتری در مقابل رقیب‬
‫‪ ‬کسب تحقیقات مربوطه با کم ترین هزینه‬
‫‪ ‬کسب فن آوری های جدید صنعتی و نظامی با حداقل هزینه‬
‫‪ ‬کاهش هزینه های پژوهش از طریق کسب دستارودهای دیگران‬
‫‪ ‬کسب اطالعات در خصوص تحلیل رقبا‬
‫‪ ‬ایجاد سیستم پدافند برای مقابله با خطرات احتمالی‬

11.

‫البته مهم ترین هدف جاسوسان ‪ ،‬دست یابی به اطالعات مراکز فعال در‬
‫زمینه ی تحقیقات و نتایج آن و همچنین فن آوری های بسیار مدرن است‬
‫‪ .‬اینگونه جاسوسی‪ ،‬بیش تر ازهمه ‪ ،‬موارد و عرصه های زیر را در‬
‫برمی گیرد ‪:‬‬
‫‪ ‬صنایع دفاعی و تسلیحاتی‬
‫‪ ‬پردازش اطالعات وفن آوری ارتباطات الکترونیک‬
‫‪ ‬مواد خام‬
‫‪ ‬فن آوری روند تولید‬
‫‪ ‬بیوتکنولوزی و پزشکی‬
‫‪ ‬انرژی ‪ ،‬حفاظت از محیط زیست‬
‫‪ ‬همکاری فن آورانه و اقتصادی‬

12. سلطان جاسوسی صنعتی جهان

‫سلطان جاسوسی صنعتی جهان‬
‫در اسناد دیپلماتیك وزارت خارجه آمریكا كه اخیرا توسط "ویكي لیكس"‬
‫منتشر شده‪ ،‬در این اسناد از فرانسه به عنوان "سلطان سرقت فناوري"‬
‫سخن به میان آمده است‪.‬‬
‫فرانسه در مقیاس جهاني‪ ،‬تنها متهم پرونده جاسوسي صنعتي محسوب‬
‫نميشود بلكه آمریكا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و رژیم صهیونیستي نیز‬
‫درصدر فهرست متهمین قرار گرفتهاند‪ .‬آمریكا در این زمینه از آلمان و‬
‫ژاپن‪ ،‬بیشترین سوء استفادههاي ممكن را به عمل آورده و از هر طریق‬
‫ممكن و تحت پوشش ارتباطات تجاري ‪ -‬خدماتي‪ ،‬در جهت "تخلیه‬
‫اطالعاتي" مخاطبین عمل ميكند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش قابل توجهي از‬
‫اطالعات موردنظر آمریكا از طریق جاسوسي ماهوارهاي‪ ،‬شنود‬
‫ماهوارهاي و ایستگاههاي استراق سمع تامین وتكمیل ميشود‪ .‬عالوه بر‬
‫این عملیات جاسوسي و ضد جاسوسي آمریكا از طریق شنود مكالمات‬
‫تلفني اعم از تلفنهاي ثابت و سیار صورت ميگیرد‬

13.

‫كشورهاي صنعتي بویژه صنایع و شركتهائي كه رقباي فراوان و‬
‫قدرتمندي دارند‪ ،‬عموما سعي ميكنند از "اصل غافلگیري"‬
‫بهرهبرداري كنند و براي رقباي خود كه كم از دشمن نیستند‪،‬‬
‫"تلههاي اطالعاتي" كار بگذارند و مانع از دستیابي آنها به‬
‫"اطالعات هدف" شوند‪ .‬بعالوه بعضا با ارائه اطالعات‬
‫دستكاري شده‪ ،‬با اشتباهات فني ‪ -‬محاسباتي غیرقابل‬
‫ردیابي‪،‬رقیب خود را به راه پرخطا‪ ،‬رهنمون ميسازند تا بر‬
‫اثر كپيبرداري از اطالعات و اسناد دستكاري شده‪ ،‬پروژههاي‬
‫صنعتي مبتني بر جاسوسي‪ ،‬عقیم و غیركارآمد شود‪.‬‬

14. جاسوسان صنعتی در عرصه ی خود چگونه عمل می کنند ؟

‫جاسوسان صنعتی در عرصه ی خود چگونه عمل می کنند ؟‬
‫دست یابی به روش های مدیریتی در صنایع به ویژه نظامی از عرصه های خاص فعالیت‬
‫سرویس های جاسوسی در سراسر جهان محسوب می شود‪ .‬در این زمینه ‪ ،‬جاسوسان‬
‫صنعتی معمولا به موارد ذیل توجه بیشتری از خود نشان می دهند ‪:‬‬
‫‪ ‬اسناد و اطالعات مربوط به چارت سازمان ها‬
‫‪ ‬اطالعات مربوط به برآورد هزینه ها ‪ ،‬بودجه و طرح های سرمایه گذاری‬
‫‪ ‬ایده های جدید در نحوه و نوع تولیدات‬
‫‪ ‬نتایج حاصله از تحقیقات‬
‫‪ ‬مطالعات مربوط به طراحی محصولت نوین‬
‫‪ ‬تدابیر سنجش کیفیت مؤسسات‬
‫‪ ‬روش های مورد استفاده در تأمین نیازهای مشتریان‬
‫‪ ‬استراتژی فروش ‪،‬بازاریابی و خرید‬
‫‪ ‬اطالعات مربوط به اعطای امتیاز و آدرس مشتریان‬
‫‪ ‬مشخصات و آدرس های محققین و صاحبان تخصص و ‪...‬‬

15. روشهای جاسوسی صنعتی

‫روشهای جاسوسی صنعتی‬
‫‪ ‬روشهای قانونی‪:‬‬
‫‪)1‬خرید شرکت ها یا محصوالتشان که سبب انتقال تکنولوژی به رقبای سابق‬
‫شرکت خریداری شده است‬
‫‪)2‬انتقال تکنولوژی به کشورهای دیگر از راه انجام تجارت در آنها که ضمن‬
‫آن شرکت مجبور میشود ابتدا نیروی انسانی خارجی را آموزش دهد‬
‫‪) 3‬انجام کار مشترک با سایر رقبا؛در واقع به اشتراک گذاری اطالعات‬
‫‪)4‬اطالعات منبع باز ‪:‬مانند روزنامه ها ‪،‬مقاالت ‪،‬گزارشهای ساالنه شرکت‬
‫و‪...‬‬
‫‪)5‬استخدام کارکنان توسط شرکت های دیگر و رقبا‬
‫‪ )6‬کنفرانس ها و برنامهای تبلیغاتی‬

16. روشهای غیر قانونی

‫‪ ‬روشهای غیر قانونی‬
‫‪ .1‬سوءاستفاده از افراد داخلی برای دزدیدن اطالعات چه به‬
‫صورت آگاهانه (مثل تطمیع کارکنان)و چه به صورت نا‬
‫آگاهانه مانند تلفن کردن‬
‫‪ .2‬فرستادن جاسوسهایی به شرکت در قالب افراد واجد‬
‫تخصص و جویای کار‬
‫‪ .3‬حمله فیزیکی به شرکت‬
‫‪ .4‬سایر روشها از جمله گشتن اتاق نمایندگان در هتل و یا‬
‫تخلیه اطالعاتی افراد مطلع‬

17. تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی

‫تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی‬
‫‪ ‬هدف اطالعات و جاسوسي دولتي حفاظت از كشور است‪،‬‬
‫در حالي كه هدف اصلي اطالعات و جاسوسي بخش‬
‫خصوصي عمدتاً كسب سود اقتصادي بیشتر است‪.‬‬
‫‪ ‬یكي دیگر از تفاوتهاي اطالعات بخش خصوصي و دولتي‬
‫در این است كه سازمانهاي اطالعاتي دولتي‪ ،‬بخشي مستقل‬
‫هستند و قسمتي از زیرساختار دولت محسوب ميشوند‪.‬‬
‫اما فعالیت اطالعاتي بخش خصوصي به صورت مستقل دنبال نميشود‪.‬‬

18. تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی

‫تفاوت جاسوسی بخش صنعتی ودولتی‬
‫هدف از جاسوسي در بخش خصوصي كسب سود‬
‫اقتصادي از طریق فروش اطالعات حساس به مشتریان است‪.‬‬
‫عمده این مشتریان خود شركتهایي هستند كه از طریق‬
‫دستیابي به این اطالعات سعي در كسب سود اقتصادي‬
‫بیشتر دارند‪.‬‬

19. راهای جلوگیری از جاسوسی صنعتی

‫راهای جلوگیری از جاسوسی صنعتی‬
‫‪ ‬امنیت فنی؛ مانند نصب دیوارهای مخصوص‬
‫‪ ‬امنیت عملی؛ شناسایی قسمت هایی که امکان‬
‫نشت اطالعات از آن وجود داردو بکارگیری‬
‫سیاستهاو قوانین متناسب‪.‬‬
‫‪ ‬امنیت فیزیکی؛ دسترسی به دارایی های شرکت باید‬
‫توسط قفل ها ‪،‬نگهبان ها و دستگاههای تشخیص هویت‬
‫کنترل شود‪.‬‬
‫‪ ‬امنیت شخصی؛ سوابق افراد شاغل به دقت بررسی شود‬
‫بخصوص مشاغل سطح پایین که در معرض خطر بیشتر و‬
‫از سطح سواد پایین تری برخوردارند‪.‬‬

20. راه های مقابله با جاسوسی صنعتی

‫راه های مقابله با جاسوسی صنعتی‬
‫‪ ‬تعریف و مشخص کردن بخش های حساس‬
‫‪ ‬تعیین اطالعاتی که نیازمند مراقبت گسترده هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬مشخص کردن افرادی که اجازه دسترسی به اطالعات محرمانه را دارند‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬تعیین وظایف بخش های مختلف سازمان در‬
‫ارتباط با حفاظت از داده ها‬
‫‪ ‬ارائه تعریفی یکسان از روش های کاری ایمن‬
‫در برابر جاسوسی‬
‫‪ ‬اتخاذ تدابیر امنیتی فنی و سازمانی به منظور‬
‫مراقبت از این اطالعات ارزشمند و محرمانه‬

21. چشم انداز آینده

‫چشم انداز آینده‬
‫اگرچه تالشهای غرب برای جاسوسی از مردم و به ویژه ایران به طور‬
‫روزافزون ابعاد تازهای به خود میگیرد اما میتوان با اتخاذ تدابیری این‬
‫حفرههای امنیتی را مسدود کرد‪ .‬اگرچه امنیت هرگز ‪ ۱۰۰‬درصدی‬
‫نخواهد بود اما با راهبردهای کارشناسی شده و آموزش میتوان از وقوع‬
‫جاسوسی و حمالت دیجیتالی و سایبری جلوگیری کرد‪ .‬استفاده از نرم‬
‫افزارهای امنیتی جدید و به روز‪ ،‬آموزش همگانی و اطالع رسانی در‬
‫مورد خطرات و تهدیدهای موجود در اینترنت و ‪ ،....‬جلوگیری از‬
‫مهندسی اجتماعی برای انجام عملیات جاسوسی سایبری‪ ،‬تشکیل پلیس‬
‫اینترنتی و فضای سایبر و به کارگیری از اینترنت ملی میتوانند از‬
‫بهترین رویکردها برای مقابله با جاسوسی عصر نوین در حال حاضر‬
‫باشند‪.‬‬

22. تعدادی از ابزار قدیمی جاسوسی

‫تعدادی از ابزار قدیمی جاسوسی‬
‫رژ لب مرگبار‬
‫این یک اثر کالسیک جاسوسی است‪ .‬رژ‬
‫لبی که می تواند یک گلوله ‪ 5.4‬میلیمتری‬
‫شلیک کند‪ .‬این اسلحه در اواسط سال‬
‫‪ 1960‬از یک مامور ‪ KGB‬به دست امده‬
‫است‪ .‬و هم اکنون در موزه بین الملی‬
‫ابزارهای جاسوسی نگهداری میشود‬

23.

‫لباس عکاس‬
‫این روزها دوربین موبایل شما خیلی‬
‫کوچک تر از این دوربین جاسوسی است‪.‬‬
‫اما این دوربین چهل سال قبل یکی از‬
‫بهترین دوربین ها برای عکاسی مخفیانه‬
‫بوده‪ .‬دوربین در کت جاسازی میشده‬
‫و جاسوس می توانست به راحتی با آن‬
‫عکاسی کند‪.‬‬

24.

‫درخت جاسوس‬
‫روس ها در سال ‪ 1970‬در جنگل های اطراف مسکو‬
‫درون تنه یک درخت این گیرنده و فرستنده را کشف کردند!‬
‫امریکایی ها آن را در آنجا جاسازی کرده بودند‪ .‬این‬
‫دستگاه پیام های رادیویی از یک پایگاه نظامی هوایی‬
‫روسی نزدیک را دریافت می کرد و آنها را به یک ماهواره‬
‫آمریکایی ارسال می کرد‪ .‬جالب تر اینکه این دستگاه با‬
‫انرژی خورشیدی کار می کرد! بنابراین نیازی به نگهداری‬
‫و تعویض باطری نداشت‪.‬‬

25.

‫بین سال های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬میالدی اکثر دیپلمات های غربی که‬
‫در شرق اروپا مشغول کار بودند ترجیح می داند لباس‬
‫هایشان را از غرب و از طریق پست بخرند‪ .‬در رومانی‬
‫سرویس جاسوسی از این موضوع استفاده می کرد و با‬
‫هماهنگی شرکت پست‪ ،‬در پاشنه کفش هایی که آنها‬
‫میخریدند ردیاب و میکروفن مخفی جاسازی می کرد‪ .‬این‬
‫کفش به طور اتفاقی در طی یک بررسی امنیتی در یک سالن‬
‫کشف شد‪ .‬ماموران یک سیگنال در سالن کشف کردند اما‬
‫وقتی دیپلمات ها سالن را ترک می کردند سیگنال ناپدید‬
‫میشد!‬

26. ابزارهای جدید جاسوسی

‫ابزارهای جدید جاسوسی‬

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

‫با سپاس از توجه تان‬
‫اسفند ‪1391‬‬
English     Русский Правила