1.26M
Категория: ПсихологияПсихология

Психология психиканың пайда болуы, қалыптасуы және дамуын зерттейтін ғылым

1.

1

2.

2

3.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11 12
13
19
14 15 16 17
6
18
20
3

4.

ЖАУАП
4

5.

Психология
психиканың пайда
болуы, қалыптасуы
және дамуын
зерттейтін ғылым.
5

6.

2.
Психикалық
құбылыстар?
ЖАУАП
6

7.

1.Психикалық
процестер
2.Психикалық
қалыптар
3.Психикалық
қасиеттер
7

8.

3.
А.А Ухтомский
зейінді қай теория
негізінде зерттеген?
ЖАУАП
8

9.

Доминнанта
теориясы
9

10.

4.
4. Психикалық
кейіп (қалып) ?
ЖАУАП
10

11.

Адамның түрлі көңілкүйінің тұрақты
компоненттері
(шабыт, зерішу,
үрейлену, абыржу,
сергектік,
белсенділік т.б.).
11

12.

5.
Іс-әрекет дегеніміз?
ЖАУАП
12

13.

субъектінің
сыртқы
ортамен өзара
әрекеттестік
жасауының
динамикалық
жүйесі.
13

14.

6.
Түйсік–дегеніміз?
ЖАУАП
14

15.

Сыртқы дүние заттары мен
құбылыстарының жеке
қасиеттерінің сезім
мүшелеріне тікелей әсер
етуінен пайда болған
мидағы бейнеленуі.
15

16.

7.
Ойлау
операциялары?
жауап
16

17.

Анализ (талдау);
Синтез (жинақтау);
Нақтылау;
Жалпылау;
Салыстыру;
Абстракция
17

18.

8.
Терінің
сезгіштігін
өлшейтін құрал?
ЖАУАП
18

19.

Эстезиометр
19

20.

9.
Сөйлеудің
қасиеттері?
ЖАУАП 20

21.

Мазмұндылығы;
Түсініктілігі;
Әсерлігі;
Ықпалдылығы.
21

22.

10.
Зейіннің түрлері?
жауап
22

23.

Ырықты зейін;
Ырықсыз зейін;
Үйреншікті зейін.
23

24.

11. Қиял дегеніміз?
ЖАУАП
24

25.

сырты орта заттары
мен
құбылыстарын
өзгертіп бейнелеу,
табиғатта жоқ
заттың бейнесінің
жасалынуы.
25

26.

12. Эмоция латын тілінен
аударғанда қандай мағына
береді ?
ЖАУАП
26

27.

‘emoveo’, яғни қобалжу деген
мағынаны
білдіреді
27

28.

13. Эмоцияның негізгі
қасиеттері?
ЖАУАП
28

29.

Эмоцияның
субъективтілігі;
Эмоцияның
полярлылығы;
Эмоцияның
фазалығы.
29

30.

14.
Аффект сөзінің
мағынасы?
ЖАУАП
30

31.

«аффект» - сөзінің
мағынасы жалпы
алғанда
қанағаттанудың
әртүрлілігі, ауырсыну,
тілек
31

32.

15. Интеререцептор
дегеніміз?
ЖАУАП
32

33.

Бұл организмнің
ішінде
орналасады.(ауруды
сезіну,шөлдеу,қарын
ашу және т.б)
33

34.

16. Түйсіктің
физиологиялық
негізін анықтаған?
ЖАУАП
34

35.

И.П Павлов
35

36.

17. Естің түрлері?
ЖАУАП
36

37.

1.
2.
3.
4.
Қозғалыс ес;
Образдық ес;
Сөз-логикалық ес;
Эмоциялық ес.
37

38.

18. Сөйлеудің түрлері?
ЖАУАП
38

39.

Монологты сөйлеу;
Диалогты сөйлеу;
Ауызша сөйлеу;
Жазбаша сөйлеу;
Іштей сөйлеу;
Эгоцентрлік сөйлеу.
39

40.

19.
Темпераментің түрлері?
ЖАУАП
40

41.

Сангвиник;
Флегматик;
Холерик;
Меланхолик.
41

42.

20.Жеке
адамның ісәрекет түрлері?
ЖАУАП
42

43.

Ойын;
Оқу;
Еңбек.
20.
43

44.

Зейін қойып
тыңдағандарыңызға
рахмет
44
English     Русский Правила