Кодування та декодування повідомлень
Логічна розминка
Спробуйте розгадати логогриф
Логічна розминка
Спробуйте розгадати метаграму
Спробуйте розгадати метаграму
Загадкові повідомлення
Загадкові повідомлення
Загадкові повідомлення
Загадкові повідомлення
Висновки
Способи подання повідомлень
Висновки
Висновки
Висновки
Висновки
Розгадай ребус
Розгадай ребус
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі
GCompris
3.44M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Кодування та декодування повідомлень

1. Кодування та декодування повідомлень

3
Урок 6
За новою програмою

2. Логічна розминка

Розділ 2
§6
Логічна розминка
3
На минулому уроці ми з вами вивчили
вид
загадок

логогрифи.
Що
таке
"логогрифи"?
Логогрифи – загадки, в яких додаванням
до зашифрованого слова чи вилученням з
нього певної букви утворюємо нове слово.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Спробуйте розгадати логогриф

Розділ 2
§6
Спробуйте розгадати
логогриф
Без Т - вода кипить,
А з Т -учень за нею сидить
3
(Пара– парта)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Логічна розминка

Розділ 2
§6
Логічна розминка
3
Метаграми – це загадка, для відгадування
якої треба в слові одну літеру замінити
іншою.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

5. Спробуйте розгадати метаграму

Розділ 2
§6
Спробуйте розгадати
метаграму
3
Полохлива i струнка,
3 роду оленів вона.
Коли ж змінити К на З,
Птах у лісі закує.
(Козуля – зозуля)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Спробуйте розгадати метаграму

Розділ 2
§6
Спробуйте розгадати
метаграму
3
Я є в одежі, а коли змінити
другу букву, то стану маленькою
тваринкою, що любить гратися з
дітками
(Кишеня- кошеня)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

7. Загадкові повідомлення

Розділ 2
§6
Загадкові повідомлення
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

8. Загадкові повідомлення

Розділ 2
§6
Загадкові повідомлення
Правило
кодування:
повідомлення
замінили
номером в алфавіті.
18 1 14 2 12 16 31 29 19 32
21 12 28 15 19 32
24 15 21 1 13 18 11
8
6 18 12 20 21 19
Найбільшою
річкою
України
є
Дніпро
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
3
кожну
літеру
її
порядковим

9. Загадкові повідомлення

Розділ 2
§6
Загадкові повідомлення
3
Правило
кодування:
кожну
літеру
повідомлення
замінили
її
порядковим
номером в алфавіті, але відлік літер
починається з кінця алфавіту.
30
16
30
19
15
33
15
33
31
20
13
13
27 13 18 33
31 23 4 33
33
14 33 11
Говерла
Найвища
Гора
Карпат
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Загадкові повідомлення

Розділ 2
§6
Загадкові повідомлення
3
Правило
кодування:
повідомлення замінили
алфавітній послідовності.
кожну
літеру
на наступну в
Лпотуіуфчїа птопгоік иблпо Флсбйоі
Конституція
основний
закон України
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11.

Розділ 2
§6
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

12.

Розділ 2
§6
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

13.

Розділ 2
§6
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

14. Висновки

Розділ 2
§6
Висновки
3
Інформацію отримують, передають і
зберігають
у
вигляді
повідомлень.
Повідомлення можна подати текстовим,
звуковим,
графічним,
відео
та
комбінованим способами, а також у
вигляді умовних сигналів і жестів.
Збереження
повідомлення
завжди
пов’язано з носієм повідомлення. На
вибір носія впливає спосіб подання повідомлення, термін його зберігання та
спосіб отримання повідомлення із цього
носія.
Зафіксовані
повідомлення
називають даними.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Способи подання повідомлень

Розділ 2
§6
Способи подання
повідомлень
3
Текстовий
Умовні жести
та сигнали
Комбінований
Способи
подання
повідомлень
Звуковий
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Графічний

16. Висновки

Розділ 2
§6
Висновки
3
Процес обміну інформацією завжди
відбувається як перетворення інформації
на повідомлення, і навпаки – повідомлення
на
інформацію.
Джерело
інформації
складає
на
її
основі
повідомлення,
а
приймач
здійснює
зворотний
процес:
сприймає
повідомлення, опрацьовує його і отримує в
такий спосіб інформацію.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17.

Розділ 2
§6
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

18. Висновки

Розділ 2
§6
Висновки
3
Під час зберігання або передавання
повідомлень
відбувається
кодування
повідомлень,
тобто
подання
їх
за
допомогою визначеного набору символів.
Символ – це умовне позначення якогось
предмета, поняття або явища.
Наприклад, учень пише диктант.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Висновки

Розділ 2
§6
Висновки
3
Технічні
пристрої
передають
повідомлення
за
допомогою
сигналів.
Наприклад, якщо ви передаєте текстове повідомлення (смс) по мобільному телефону,
то телефонний апарат перетворює текст
повідомлення
на
послідовність
радіосигналів. Інший телефонний апарат,
що сприймає повідомлення, перетворює
отримані радіосигнали на послідовність
літер, які і зможе прочитати адресат.
Обидва перетворення повідомлення
– з
текстової форми на
сигнальну та із
сигнальної
форми
на
текстову

виконуються за певними правилами.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Висновки

Розділ 2
§6
Висновки
3
У багатьох сучасних технічних пристроях
використовують
цифровий
спосіб
кодування повідомлень. До них належить і
комп’ютер.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Розгадай ребус

Розділ 2
§6
Розгадай ребус
3
е=і
© Вивчаємо інформатику
Монітор
teach-inf.at.ua

22. Розгадай ребус

Розділ 2
§6
Розгадай ребус
3
С
і=а
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Сканер

23. Домашнє завдання

Розділ 2
§6
Домашнє завдання
3
Проаналізувати
§ 6, ст. 28-34
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

24. Фізкультхвилинка

Розділ 2
§6
Фізкультхвилинка
© Вивчаємо інформатику
3
teach-inf.at.ua

25. Правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі

Розділ 2
§6
Правила поведінки та безпеки
в комп’ютерному класі
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
3

26. GCompris

Розділ 2
§6
GCompris
3
Код 121212
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

27.

3
Урок 6
English     Русский Правила