Послідовні та вкладені розгалуження
Повторимо правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі
Пригадаємо
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Послідовні та вкладені розгалуження
Працюємо за комп’ютером
Запитання для перевірки знань
Домашнє завдання
7.15M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Послідовні та вкладені розгалуження. Урок 11

1. Послідовні та вкладені розгалуження

Урок 11
Послідовні та
вкладені
розгалуження

2. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі

3. Пригадаємо

1. Які існують типи розгалужень алгоритмів?
2. Яким оператором мови Python реалізується
одноальтернативне розгалуження?
3. Сформулюйте сутність двоальтернативного
розгалуження.
4. Які помилки є в записі оператора:
if x = 3
y = 2, p = y = y * 4.1

4. Послідовні та вкладені розгалуження

Багатоальтернативне розгалуження
1
Аналіз
виразу В
3
2
Оператор 1
Оператор 2
Оператор
Оператор 3

5. Послідовні та вкладені розгалуження

4 пробілу
Варіант запису
if <вираз>==<значення_1>:
<блок_1>
elif <вираз>==<значення_2>:
<блок_2>

elif <вираз>==<значення_N>:
<блок_N>
else:
<блок_N+1>

6. Послідовні та вкладені розгалуження

7. Послідовні та вкладені розгалуження

Вкладені оператори умовного переходу
- це оператори умовного переходу, які входять до
складу інших операторів умовного переходу
False
Оператор 1
Умова
False
Оператор 2
True
Умова
True
Оператор 3

8. Послідовні та вкладені розгалуження

False
y=2
x>0
False
y=2ax
True
a>=0
True
y=ax

9.

Послідовні та вкладені розгалуження
Запис на мові Python
if x>0:
#перший оператор if
if a>=0: #другий оператор if
y=a*x
else:
#для другого оператора if
y=2*a*x
else:
#для першого оператора if
y=2

10. Послідовні та вкладені розгалуження

11. Послідовні та вкладені розгалуження

False
False
Оператор 1
Умова
Умова
True
True
Оператор 2
Оператор 3

12. Послідовні та вкладені розгалуження

13. Працюємо за комп’ютером

1. Дано три дійсних числа a, b, c. Якщо a>b>c, кожне число
збільшується вдвічі, інакше — кожне число зменшується на
одиницю. Розробіть програму реалізації цього завдання.
2. Дано три сторони трикутника. Розробіть програму, за
допомогою якої визначається чи є цей трикутник прямокутним.
3. У п’ятницю в 9 класі такі уроки: 1 — історія, 2 — математика,
3 — географія, 4 — інформатика, 5 — фізкультура. Розробіть
програму, за допомогою якої визначається назва предмета за
його номером у розкладі.

14. Запитання для перевірки знань

1. Поясніть на прикладі сутність багатоальтернативного розгалуження.
2. Поясніть сутність вкладеного оператора
умовного переходу.
3. Поясніть правило запису блоку операторів
у вкладеному операторі умовного переходу.

15. Домашнє завдання

Проаналізувати
ст. 32-36
English     Русский Правила