Особливості мотивації персоналу в банківській сфері
Система управління персоналом банківської установи
Процес мотивації персоналу
Структура системи мотивації співробітників банку
Методи мотивації
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАОХОЧЕНЬ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
Ключовим фактором успіху в сучасному управлінні комерційним банком справедливо вважається «соціалізація»
Правила здійснення ефективної мотивації працівників у банківській сфері
ЯПОНІЯ
США
ФРАНЦІЯ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Німеччина
Дякую за увагу!
3.61M
Категория: МенеджментМенеджмент

Особливості мотивації персоналу в банківській сфері

1. Особливості мотивації персоналу в банківській сфері

Розворська Вікторія
Олександрівна
502-ФБС

2. Система управління персоналом банківської установи

3. Процес мотивації персоналу

Мотивація – це сукупність рушійних сил, які
спонукають людину до виконання певних дій.

4. Структура системи мотивації співробітників банку

5. Методи мотивації

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАОХОЧЕНЬ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

Результативна
надбавка
Щоквартальна
винагорода керівників,
заступників директорів
регіональних
підрозділів та
керуючих відділень
Персональна надбавка
Бюджетна надбавка

7. НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

Корпоративносистемні
Соціальнопсихологічні
Соціальнопобутові

8. Ключовим фактором успіху в сучасному управлінні комерційним банком справедливо вважається «соціалізація»

участь банківського персоналу:
в управлінні
у прибутках
у власності

9. Правила здійснення ефективної мотивації працівників у банківській сфері

мотивування тоді приносить результати, коли підлеглі відчувають визнання свого
вкладу в результати роботи, володіють відповідним статусом
несподівані, непередбачувані і нерегулярні заохочення мотивують краще, ніж
прогнозовані, коли вони практично стають незмінною частиною заробітної плати
позитивне заохочення результативніше негативного
заохочення має бути невідкладним, що виражається в негайній і справедливій реакції
на дії співробітників

10. ЯПОНІЯ

ФАКТОРИ
ОСОБЛИВОСТІ
• Довічний найм
• Одноразова допомога
при виході на пенсію
Професійна майстерність
Вік
Стаж
Результати праці
Вік і стаж служать базою для традиційної
особистої ставки, а професійний розряд і
результативність праці є основою для
визначення величини трудової тарифної ставки

11. США

Для кар’єрних чиновників у
США існує 22 види
матеріального заохочення, а
для політичних
призначенців – 11 видів.
Технологічні надбавки
Система подвійних ставок
Участь у прибутку
Дотримання технологічної
дисципліни
Поєднання елементів
відрядної і погодинної
систем
Премії за безаварійну
роботу, тривалу
експлуатацію обладнання
та інструменту

12. ФРАНЦІЯ

• Індивідуалізація оплати
праці
• Бальна оцінка праці
працівника з професійної
майстерності,
продуктивності праці, якості
роботи, дотримання правил
техніки безпеки, етики
виробництва, ініціативності
• Додаткові винагороди
(виховання дітей, надання
автомобіля, забезпечення
по старості)

13. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Участь у
прибутках
Чисто
трудова
участь
Пайова
участь у
капіталі
Трудова
дольова участь

14. Німеччина

• Стимулювання
праці
• Соціальні гарантії
• Диференціація
системи податків і
пільг
• Сильна соціальна
політика
English     Русский Правила