ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
11.39M
Категория: ОбразованиеОбразование

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі
М.Х. Дулати атындағы Тараз
мемлекеттік университеті
2018-2019 оқу жылының қорытындысы және университет
ұжымының жаңа оқу жылына міндеттері мен мақсаттары
Ректор М.Н. Сарыбеков

2.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

3.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
М.Х. Дулати атындағы ТарМУ-дің Даму стратегиясын жүзеге
асыру
DATA- center
Ақпарат қауіпсіздігі мен
қолжетімділігі мақсатында
«облако TarSU» қолдану
«QYZMET_TARSU»
«Platonus» модулі негізінде «бір терезе»
қағидатымен Білім алушыларға қызмет
көрсету орталығы
«Paper free»
ұстанымымен басқаруға
ауысу және электронды
құжат айналымы
3

4.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Заң
1. Докторантура
(PhD)
- 4 мамандық;
2. Магистратура
39мамандық;
3. Бакалавриат
- 60
мамандық
Факультеттер
Экономика және бизнес
Технологиялық
Гуманитарлық-әлеуметтік
ғылымдар
Мұнай, газ және механика
Су шаруашылығы, экология және
құрылыс
43
кафедра
Ақпараттық технологиялар,
автоматика және
телекоммуникация
Қашықтықтан және сырттай білім
беру
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру
4

5.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
Материалдық- техникалық база
56
нысан
жалпы көлемі 160 351,9 кв.м.
15
оқу-зертханалық кешен
жалпы оқу көлемі 74 989,32 кв.м.
5
жабық спорт залы
қажетті спорт жабдықтарымен
жабдықталған, жалпы көлемі 3212,5
кв.м.
5

6.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
СТУДЕНТТЕР КОНТИНГЕНТІ
Жалпы контингент – 12295
6217 күндізгі оқу түрінде (грант – 1075/17%)
313 кешкі оқу түрінде
5236 сырттай оқу түрінде
488 магистрант (грантпен – 318 / 65 %)
.
40 докторант (грантпен – 40)
17 «Алтын белгі» иегерлері
965 ауыл мектебінен келгендер
6

7.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ОҚЫТУШЫЛАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР


38 ғылым докторы
240 ғылым кандидаты
36 PhD (философия докторы)
262 магистр
630 оқытушы
1700 қызметкер
❑ 75 алғыс хат
❑ 105 грамота
❑ 25 М.Х.Дулати төс белгісімен
❑ 1409 ақшалай сыйақы
«ЖОО үздік оқытушысы»
2018 ж. – 8 оқытушы
❑ 41 университеттің құрмет тақтасына ұсынылғандар
❑ 79 қызметкерлерге материалдық көмек көрсетілді
7

8.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
8

9.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
9

10.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ
10

11.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ
135
124
59
39
31
19
2
2014-2015 ж
2015-2016 ж
ішкі аудит
2016-2017 ж
1
5
0
2017-2018 ж
2018-2019 ж
сәйкессіздік актілері
11

12.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
УНИВЕРСИТЕТТІ АККРЕДИТТЕУ
12

13.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
РЕЙТИНГТЕР
№9015
Әлемнің 28 000
университеті арасында
№3498
Азиялық 13 578
университет арасында
№20
Қазақстанның 121
университеті арасында
13

14.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
14

15.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
15

16.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
16

17.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
2019-2020 оқу жылындағы жаңа мазмұнды білім
бағдарламалары
ҚР БжҒМ реестрі
1. Бакалавриаттағы ББ саны - 94
2. Магистратурадағы ББ саны- 74
3. Докторантурадағы ББ саны- 5
17

18.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
БІРЛЕСКЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
ББ аты
Серіктес университет
Мехатроника
Люблин
политехникалық
университеті, Польша
Ақпараттық жүйелер
(магистратура)
Браганса
политехникалық
институты
Браганса (Португалия)
политехникалық институты :
“Ақпараттық жүйелер”
“Химиялық инженерия”
“Мехатроника”
18

19.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
“ЖОО ҮЗДІК МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ӨНІМІ” БАЙҚАУЫ
Байқауға 111 оқытушыдан
93 материал жіберілді
Жүлдегерлер – 25
оқытушы
19

20.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Емтихан түрлері (2018-2019 оқу жылы)
Абсолюттік үлгерім көрсеткішінің
өзгеру динамикасы
20

21.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ОЖСБ НӘТИЖЕСІ
48
(1800 студент)
орта балл-86,9
50
45
40
46
(1025 студент)
орта балл-82,0
49
(1283 студент)
орта балл-82,0
50
(1027 студент)
орта балл-88,6
36
32
(1260 студент)
(826 студент) орта балл-95,1
орта балл-82,6
35
30
25
20
15
10
7
5
10
4
4
1
5
0
2013 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2018 ж.
ОЖСБ-ға қатысқан мамандықтар саны
ҚР бойынша жоғарғы көрсеткіш көрсеткен мамандықтар саны
Бірнеше жыл бойындағы университет ОЖСБ-ның жиынтық
нәтижелері. ОЖСБ-ға қатысқан мамандықтар саны
21

22.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ЗЕРТХАНАЛАР
59,5
61,2
40,88
29,5
2015ж.
2016ж.
2017ж.
2018ж.
Зертханалық жабдықтарды сатып алуға жұмсалған шығындар
сомасы (млн. тг)
22

23.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
55
47
36
8
14
15
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
2018-2019 оқу жылында ағылшын
тілінде дәріс жүргізетін оқытушылар
динамикасы
23

24.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
5В030100
Құқықтану
5В071900
Радиотехника,
электроника және
телекоммуникация
5В070300
Ақпараттық
жүйелер
5В030200
Халықаралық
құқық
5В050800
Есеп және аудит
5В050700
Менеджмент
5В070800
Мұнай- газ ісі
Үштілді білім
бағдарламалары
5В051000
Мемлекеттік және
жергілікті басқару
5В060700
Биология
5В060800
Экология
5В060200
Информатика
5В050900
Қаржы
5В090200
Туризм
5В071780
Электроэнергетика
5В070100
Биотехнология
5В050600
Экономика
5В050300
Психология
5В060100
Математика
5В070200 .01
Мехатроника
24

25.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ӨНДІРІСТЕГІ КАФЕДРА ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ
ПРАКТИКАЛАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
Жамбыл облысындағы кәсіпорындар базасында
құрылған кафедра филиалдарының өсуі
12
12
10
6
8
6
4
4
2
4
3
2
0
ЭБФ
ГӘҒФ
АТАТФ
ТФ
МГМФ СШЭҚФ
Университет бойынша кафедра
филиалдарының саны
25

26.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУЫ, %
84,9%
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
83%
74,3
78,8%
75,31
78,1
82,18
89,3
96
61,16
2017 ж. 2018 ж. 2019 ж.
ГӘҒФ
Университет түлектерінің
соңғы үш жылдағы жұмысқа
орналасу динамикасы
ЗФ
ЭжБФ
ТФ
СШ,ЭжҚФ
АТ,АжТФ
М,ГжМФ
2019 жылғы университет
түлектерінің факультет бойынша
жұмысқа орналасу пайызы 26

27.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ БІЛІМДЕГІ ЖАҺАНДАНУ ПРОЦЕСІ
❑ 68 меморандум және
келісім
❑ 11 студент, 5 шетел
университетінен
27

28.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ШАҚЫРЫЛҒАН ШЕТЕЛДІК МАМАНДАР

1
Аты-жөні
Вуйцик Вальдемар
2
Смолаж Анджей
3
Вольфганг Шротт
Германия
4
Михаэля Рауха
Германия
5
Шахов Сергей
Васильевич
Россия
6
Ткаченко-Горский
Игорь Михайлович
Бартош Пиатек
Испания
Португалия
10
Санчес де Кастро
Лопес Руи Педро
Инфанте Моро Хуан
Карлос
Ежи Михник
11
Юрий Билан
Польша
12
Октай Кутай
Турция
13
Альфонсо Инфанте
Моро
7
8
9
Мемлекет
Польша
Польша
Польша
Испания
Польша
Испания
Университет
Люблин политехникалық
университеті
Люблин политехникалық
университеті
Хоф қолданбалы ғылымдар
универсиететі
Хоф қолданбалы ғылымдар
универсиететі
Воронеж мемлекеттік инженерлік
технологиялар университеті
Келу мерзімі
06.04.2018 11.04.2018
06.04.2018 11.04.2018
21.02.2018 22.02.2018
21.02.2018 22.02.2018
10.10.2018 –
10.11.2018
Валенсия политехникалық
университеті
Жешув технологиялық
университеті
Браганса политехникалық
интитуты (топ-менеджмент)
Уэльва университеті
04.11.2018 –
30.11.2018
26.11.2018 –
30.11.2018
05.02.2019 –
04.12.2019
19.02.2019 –
20.02.2019
29.04.2019 03.05.2019
04.05.2019 –
05.05.2019
22.05.2019 –
22.06.2019
25.06.2019 –
27.06.2019
Катовице экономикалық
универсиететі
Жешув технологиялық
университеті
Кастамону университеті
Уэльва университеті
28

29. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
Магистранттарды қабылдау динамикасы
2016-2017
мем.тапс.
төлемақы
89
224
313
2017-2018
мем.тапс.
төлемақы
142
160
302
2018-2019
мем.тапс.
төлемақы
195
134
329
Докторанттарды қабылдау динамикасы
2016-2017
мем.тапс.
төлемақы
5
1
6
2017-2018
мем.тапс.
төлемақы
13
0
13
2018-2019
мем.тапс.
төлемақы
23
23
29

30.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
КІТАПХАНАЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҚ
2018-2019 оқу жылындағы кітапханалық қордың
жалпы жағдайы
Соңғы 3 оқу жылындағы жаңа түскен
әдебиеттердің түріне қарай көрсеткіші
30

31.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ
64
59
54
65
59
53
46
31
25
45
36
24
2013
2014
Количество заявок
2015
2016
2017
411
24 25
165
2012
475
434
184
192
2017
2018
2018
Количество полученных патентов
2016
в ежегодных конкурсах НИРС МОН РК
Алынған және тапсырыс берілген
инновациялық патенттердің саны
всего в различных конкурсах
СҒЗЖ байқауына
қатысушыларының санының
өзгеру динамикасы
31

32.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ
Ғылыми мақалаларды дәйексөз
базасы бойынша тарату
81
78
20
51
20
18
6
5
55
2016г.
2017г.
журналы с ненулевым ипакт-фактором
2018г.
в изданиях, включенных в БД Scopus и Web Of Science
РИНЦ
Agris и др.
Scopus и Web Of Science
ПОҚ-ның нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік
журналдарда жарияланымдарының динамикасы
32

33.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ЖАСТАР
САЯСАТЫ
«Sanaly urpaq» фронт-офисі
«Ақ желкен» жастар
қозғалысы
«Жаңғыру жолы» жастар
қозғалысы
«Қоғамдық келісім» жастар
қозғалысы
33

34.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
УНИВЕРСИТЕТТІҢ СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІ
2018-2019 о. ж. сыртқы жарыстардағы спорттық жетістіктер
Іс-шараның аты
Қазақстан
ЖОО-ның
X
жазғы универсиадасы
Таэквондо (ұлдар командасы)
Таэквондо (қыздар командасы)
Каратэ (ұлдар командасы)
Жетістіктер
Қазақстан ЖОО-ы арасында жалпыкомандалық 4-орын
8
1-орын
1-орын
3-орын.
Кетебаев Кайырымбек каратэ-додан әлем
чемпионатының (Бухарест) қола жүлдегері.
Туменбай
Шаттық әлем чемпионатының жеңімпазы.
Каратэ (қыздар командасы)
1-орын
Спорттық бағдарлау (ұлдар 1-орын
командасы)
Спорттық бағдарлау (қыздар 1-орын
командасы)
Дзю-до (ұлдар командасы)
4-орын. ХХХ жазғы Әлемдік универсиданың дзю-додан
абсолютті категория чемпионы Қырықпай Ғалымжан
(Неаполь қ., Италия).
Дзю-до (қыздар командасы)\
3-орын
9
Бокс (ұлдар командасы)
2-орын
10
Футбол (ұлдар командасы)
4-орын
11
Самбо (ұлдар командасы)
5-орын
12
Президенттік көпсайыс (ұлдар
командасы)
Президенттік көпсайыс (қыздар
командасы)
Волейбол (қыздар командасы)
Тоғызқұмалақ (ұлдар)
Тоғызқұмалақ (қыздар
командасы)
4-орын

1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
16
5-орын
13-орын
7-орын
9-орын
34

35. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
«Ұлы дала жастарыТарМУ»
«Жамбыл-Тараз
24/7»
«Атаулар сыры
электрондық
базасы»
«Ел мұрасы –
ғибрат бастауы»
«Балалар үйінде
ұлттық-рухани
тәрбие беру»
2018-2019 оқу жылында жасалынған жобалар
35

36.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ МIНДЕТТЕР
1. 62 ББ-н мамандандырылған аккредиттеуден өткізу.
2. «АРТА» және «БСҚА» сарапшыларының ұсынымдарын іске
асыру.
3. Университетті инспекциялық аудиттен өткізу.
4. Университетті ARES, QS World University Rankings, Ranking
Web of Universities, KAZSEE, АРТА, БСҚА рейтингісіне, 50 ББ
«Атамекен» ҰКП рейтингісіне қатыстыру.
5. Оқу процесіне жаңа ҚР МЖБС-ның талаптарына сәйкес
дайындалған бакалавриаттың (100), магистратура (69) және
докторантура (3) ББ жетілдіру және оны сайтқа орналастыру.
36

37.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ МIНДЕТТЕРІ
6. Қашықтықтан білім беру үшін 164 ББ арналған 1, 2 – курстар үшін
силлабустар дайындау. Қашықтықтан білім беру технологиялаларын, on-line
оқытудың жаңа бағдарламалық модульді, оқу үдерістерін автоматтандыру
және университетті басқарудың екі модулін (жатақхана модулі, жұмысқа
орналастыру модулін) жасау.
7. ББ және стейкхолдерлер талаптарын үйлестіру мақсатында ҚР Ұлттық
Біліктілік Жүйесін жетілдіру үдерісіне университеттің ПОҚ-ы қатысуын
қамтамасыз ету (10 адам).
8. ПОҚ-ы мен қызметкерлерден 180 адамның біліктілігін жоғарылатуын,
латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиін оқытуға 1200
тыңдаушыны тарту және 3 әдістемелік әзірлемені дайындау.
9. Оқу және ғылыми әдебиеттер қорындағы қазақ тілді басылымдарды 7630
данаға, орыс тілді басылымдарды 1150 данаға және шет тілді басылымдарды
1220 данаға толықтыру. «Электрондық ресурстар» қорын 30000 аталымға
толықтыру, ПОҚ еңбектерінің репозиториін 2500 аталымға жеткізу.
37

38.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ МIНДЕТТЕРІ
10. Университеттің жаңа даму бағдарламасына сәйкес ағымдағы оқу жылында
сыртқы қаржы көздері мен грант есебінен қаржыландырылатын ҒЖЗ көлемі 17
млн. тг. кем болмауы керек. ҚР ҒЗЖ бойынша гранттар мен сыйақы байқауларына
кемінде 60 жоба қатыстыруды және еліміздегі ЖОО студенттерінің республикалық
ғылыми-зерттеу байқауларына кемінде 75 студенттің қатысуын қамтамасыз ету.
11. Шетелдік басылымдарда 140 мақала, оның ішінде 15 алыс шетел және
Scopus пен Web of Science базасына кіретін журналдарда жариялау, ҚР авторлық
құқық қорғау құжаттарының 25 данасын алу.
12. Аймақтық және республикалық БАҚ-та, әлеуметтік желілерде 65 ғылыми,
қоғамдық және мәдени ақпараттық материалдар жариялау.
13. DIRECTUM RX Qazaq жүйесінің базасында электрондық құжат айналымын
енгізуді аяқтау, бітірушілердің жұмысқа орналасуын автоматтандыру, олардың
мансаптық өсуін қадағалау мақсатында Платонус ААЖ “Жұмысқа орналастыру"
қосымша модулін сатып алу.
14. Әлеуметтік деңгейі төмен отбасылардан шыққан студенттерге материалдық
көмек жүйесін жасау.
38

39.

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
НАЗАР ҚОЙЫП
ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!
39
English     Русский Правила