Види, типи і форми професійного спілкування
749.89K
Категория: КультурологияКультурология

Види, типи і форми професійного спілкування

1. Види, типи і форми професійного спілкування

2.

Види професійного
спілкування

3.

Невербальне
Вербальне
Комбіноване
За участю
чи
неучастю
мовних
засобів

4.

Письмове
Усне
Друковане
За формою
представлення
мовних
засобів

5.

Релігійне
Філософське
Навчальнопедагогічне
Побутове
Наукове
Політичне
Виховне
За
темою
Побутове

6.

Ділове
Розважальне
За
метою

7.

Міжособистіне
Публічне
Внутрішнє
Масове
За
кількістю
учасників

8.

Діалогічне
Безпосереднє
Опосередкова
Монологічне
За
характером
Полілогічне

9.

Офіційне
(рольове)
Неофіційне
(приватне)
За мірою
офіційності

10.

Періодичне
Короткотривале
Постійне
Довготривале
За
тривалістю

11.

Ініціативне
Вимушене
За
свободою
вибору
партнера

12.

Особистісно
зорієнтоване
Соціально
зорієнтоване
За
соціальними
чинниками

13.

Бажане
Необхідне
Нейтральне
За
результативністю
спільної
взаємодії та
досягнутим
ефектом
Небажане

14.

Ненормативне
Етикетне
Нормативне
Неетикетне
За
додержанням
норм

15.

Форми
професійного
спілкування

16.

Індивідуальні й групові бесіди
Телефонні розмови
Наради
Конференції
Збори
Дискусії
Полеміка
English     Русский Правила