Моя професія - культуролог

1.

МОЯ ПРОФЕСІЯ-КУЛЬТУРОЛОГ
Підготувала: Спащенко А.О.
Група: 817

2.

ЗМІСТ
• Поняття культурологія
2
• Основні завдання культурології
3
• Культурологія в системі соціальних наук
4
• Особливості професії
5
• Унікальність професії культуролог
6
• Плюси і мінуси професії
7
• Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця
8
• Працевлаштування
9
• Кар'єрний ріст
10

3.

• Культуроло́гія — це наука, яка вивчає специфіку
розвитку матеріальної та
духовної культури цивілізацій, етносів, націй у
конкретно-історичному періоді, їх взаємозв 'язки та
взаємовпливи. Культурологія порівняно молода
наука і відома під такою назвою передусім у
Східній Європі. Оформлення її як специфічної
сфери гуманітарного знання сягає Нового часу
пов'язане з філософськими концепціями
історії Джамбатісти Віко, Йоганна-Готфріда
Гердера і Фрідріха Гегеля.
• Базисом культурологічного знання виступають
окремі науки про культуру, в межах яких
досліджуються певні феномени культури. Таким
чином, культурологія належить до
соціогуманітарних наук, хоча активно
використовує як методи природничих наук, так і
спеціальні методи дослідження соціальній сфері.
Специфіка культурології полягає саме у її
інтегративному характері, в орієнтації на буття та
діяльність людини й суспільства як цілісних
феноменів.

4.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
• аналіз культури як системи культурних феноменів;
• виявлення ментального змісту культури;
• дослідження типології культури;
• розв'язання проблем соціокультурної динаміки;
• вивчення культурних кодів та комунікацій.

5.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Психологія
Історія
Етнографія
Культурологія
Релігієзнавст
во
Мистецтвоз
навство
Соціологія

6.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ:
• постійне інтелектуальний розвиток
• Робота з людьми
• постійна зміна обстановки
• стреси
• ненормований робочий день
• монотонність
Ця спеціальність хороша тим, що випускники отримують знання, вміння і навички, що
дозволяють їм працювати в широкому спектрі областей. Якщо комусь не хочеться працювати в
музеї - він може піти в комерційну картинну галерею, якщо когось не радує перспектива
влаштуватися в архів - можна податися в ЗМІ, і так далі.

7.

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ КУЛЬТУРОЛОГ
Представники професії культурології дійсно рідкісні в наш час. Чи не кожен зважиться
стати культурології. На фахівців в цій області спостерігається високий попит серед роботодавців,
тому професія культуролога вправі називатися рідкісною професією.
0% Дуже поширена
50% Досить поширена
50% Рідко поширена

8.

ПЛЮСИ І МІНУСИ ПРОФЕСІЇ
1. Нова, перспективна,
активно розвивається
спеціальність.
2. Можливість
працевлаштування в
близькі за профілем
області: журналістику, PR,
політику, ЗМІ, івент та
рекламні агентства,
художні галереї.
3. Креативний характер
професії, можливість
творчої самореалізації.
4. Розширення кругозору
(як під час навчання, так і в
ході виконання робочих
обов'язків).
1. Недостатня поширеність
професії в нашій країні,
через яку пошук роботи за
фахом може бути
проблемним.
2.Необхідність в освоєнні
близьких областей
діяльності для знаходження
роботи.
3. Низька заробітна плата
при невдалому
працевлаштуванні.
4. Необхідність в наявності
базових здібностей до
сприйняття об'єктів
культури і мистецтва,
художнього погляду на
речі.

9.

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ КУЛЬТУРОЛОГА
• розвинене аналітичне мислення,
• високорозвинені розумові здібності,
• розвинену уяву,
• відмінна пам'ять,
• емоційна стійкість, врівноваженість, терплячість,
• цілеспрямованість, винахідливість,
• спостережливість,
• товариськість,
• висока працездатність,
• здатність самостійно і своєчасно приймати рішення,
• креативність.

10.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Самі профільні варіанти можливого працевлаштування для культурологів - це архіви і бібліотеки,
музеї та галереї, науково-дослідні організації гуманітарного профілю, культурні центри та установи
(від виставкових залів до ЮНЕСКО). Однак в тому випадку, якщо працевлаштуватися в такі
організації у фахівця з культурології не вийде, він цілком може спробувати щастя в ЗМІ, рекламних
компаніях, видавництвах, зайнятися організацією заходів, PR-менеджментом, і навіть політикою.

11.

КАР'ЄРНИЙ РІСТ
Якщо культуролог влаштовується на роботу, так чи інакше пов'язану з менеджментом, то з часом
він може зайняти керівну посаду в організації. В інших же випадках скачки в кар'єрі, скоріше,
будуть викликані отриманням досвіду, підвищенням кваліфікації, освоєнням близьких за
профілем умінь і, можливо, зміною місця роботи.

12.

Контактний телефон: +380963810775
Электронна адреса: [email protected]

13.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Правила