ІНКОТЕРМС 2020
Історія прийняття Правил: 1936, 1953, 1967, 1974, 1990, 2000, 2010, 2020
Для кого правила
Правила Інкотермс – це рекомендації!!!
Правила Інкотермс розподіляють між сторонами контракту:
Схема визначення митної вартості залежно від умов постачання за Інкотермс 2020 при імпорті товарів в Україну
0.98M
Категория: МаркетингМаркетинг

Інкотермс 2020. Правила Інкотермс

1. ІНКОТЕРМС 2020

2. Історія прийняття Правил: 1936, 1953, 1967, 1974, 1990, 2000, 2010, 2020

Мета змін:
відповідність світовій комерційній практиці

3. Для кого правила

•Менеджери ЗЕД
•Логісти
•Юристи
•Перевізники
•Експедитори
•Консультанти
•Митні брокери
•Митники
•Працівники
банків
•Працівники
страхових
компаній

4. Правила Інкотермс – це рекомендації!!!

Дозволено використовувати попередні
редакції Інкотермс

5.

6. Правила Інкотермс розподіляють між сторонами контракту:

- ризики пошкодження або фізичної
втрати товару;
- витрати;
- відповідальність

7.

Умови Інкотермс 2020 містять 11 термінів, які поділяються на чотири групи
залежно від зобов’язань кожної зі сторін угоди.
Розподіл обов’язків за Інкотермс 2020
Група умов постачання
Зміст умов
E
ВІДПРАВЛЕННЯ
F
ВІДВАНТАЖЕННЯ,
основне
ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕ
ОПЛАЧЕНЕ
C
D
Розподіл витрат та ризиків
Витрати і ризики переходять до покупця після
того, як продавець надав товар у розпорядження
покупця на своїй території
Витрати і ризики переходять до покупця після
передачі товару перевізнику чи в порту
відвантаження. Витрати за перевезення несе
покупець
Продавець повинен нести витрати за перевезення
ВІДВАНТАЖЕННЯ, до пункту призначення. Ризики переходять до
покупця після навантаження товару або після його
основне
відправлення в країні продавця (експортера)
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ОПЛАЧЕНЕ
ДОСТАВКА
(прибуття)
Продавець повинен нести всі витрати і ризики до
тих пір, доки товар не доставлений до місця
призначення.

8.

Класифікація термінів Інкотермс 2020 за видами транспорту
Будь-який вид транспортування
Франко завод (...назва місця постави)
EXW EX Works (...named place of delivery)
Free Carrier (...named place of delivery) Франко перевізник (...назва місця
FCA
призначення)
Carriage Paid To
Перевезення оплачене до (...назва
CPT (...named place of destination)
місця призначення)
Carriage and Insurance Paid to (...named Вартість і страхування оплачені до
CIP place of destination)
(...назва місця призначення)
Delivered At Place (...named place of
Поставка у місці призначення (...назва
DAP destination)
місця доставки)
Delivered At Place Unloaded (...named Поставка в місці з розвантаженням
DPUD place of destination)
(...назва місця доставки)
Delivered Duty Paid (...named place of Поставка зі сплатою мита (...назва
DDP destination)
місця призначення)
Морський та внутрішній водний транспорт
Free Alongside Ship (...named port of
Вільно вздовж борту судна (...назва
FAS shipment)
порту відвантаження)
Free On Board (...named port of
Вільно на борту (...назва порту
FOB
shipment)
відвантаження)
Cost and Freight (...named port of
Вартість і фрахт (...назва порту
CFR
destination)
призначення)
Cost Insurance and Freight (...named port Вартість, страхування і фрахт (...назва
CIF of destination)
порту призначення)

9.

Розподіл обов’язків між продавцем і покупцем згідно Інкотермс 2020
Умови
постачання
EXW
FCA
Митне очищення
Переведля
для
зення
вивезення ввезення
Імпортер Імпортер Імпортер
Експортер Імпортер
Імпортер
FAS
Експортер
Імпортер
Імпортер
FOB
Експортер
Імпортер
Імпортер
CFR
Експортер
Імпортер
Експортер
CIF
Експортер
Імпортер
Експортер
CPT
Експортер
Імпортер
Експортер
CIP
Експортер
Імпортер
Експортер
DAP
Експортер
Імпортер
Експортер
DPU
Експортер
Імпортер
Експортер
DDP
Експортер
Експортер Експортер
Місце
Перехід
Перехід
поставки
ризиків
витрат
*
Підприємство, склад продавця
Поставка перевізнику у визначеному
місці або після відвантаження (якщо
поставка в приміщенні експортера)
Розміщення товару вздовж борту
судна на причалі або на ліхтерах в
порту відвантаження
Борт судна в порту відвантаження
Страхування
Борт судна в порту
Порт

відвантаження
призначення
Борт судна в порту
Порт
Експортер
відвантаження
призначення
Місце передачі товару
Місце

першому перевізнику призначення
Місце передачі товару
Місце
Експортер
першому перевізнику призначення
Місце призначення

(товар готовий до розвантаження)
Місце призначення

(товар розвантажений)

Місце призначення
* Момент, коли ризик втрати або пошкодження товару переходить від продавця до покупця.

10. Схема визначення митної вартості залежно від умов постачання за Інкотермс 2020 при імпорті товарів в Україну

НавантаУмови
ження на
постаперший
чання
ТЗ
EXW
FCA
FAS
FOB
CPT
CIP
CFR
CIF
DAP
DPU
DDP
Доставка
до основного перевізника
Вивізне
мито
НавантаСтраху- Доставка РозвантаОплата
Імпорження на
вання
до місця ження з
основного
тне
основний
переу країні основного
ТЗ
мито
ТЗ
везення імпорту
ТЗ
1
2
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-*
-*
-*
-*
+
+
+
+
+
7
8
9
-*
-*
-*+
•- витрати тільки після моменту перетинання митного кордону України
• - страхування у групі D згідно контракту, на практиці зазвичай покладається на експортера
English     Русский Правила