Фармацевтичний ринок України
Сильні сторони української фарміндустрії
Індекс концентрації Індекс Херфіндаля-Хіршмана
Індекс концентрації Індекс Херфіндаля-Хіршмана
Топ-20 маркетуючих організацій за обсягом аптечних продажів товарів «аптечного кошику в грошовому виразі за підсумками 2018 р.
Лідери ринку
Рівень ринкової влади підприємств
Ринкові бар’єри та диференціація продукції
Норми входу та виходу
Виснок щодо норм входу/виходу
Еластичність попиту на фармацевтичні вироби за доходами
Еластичність попиту за ціною
Рівень чистого прибутку
Рівень рентабельності від операційної діяльності
Висновок щодо рентабельності від операційної діяльності
Прогнозування попиту на фармацевтичну продукцію
Основні фактори попиту на фармацевтичну продукцію
Залежність попиту на продукцію від доходів населення
Вертикальна інтеграція в фармацевтичній галузі. Горизонтальна взаємодія фармацевтичних фірм.
Тема: Галузевий ринок та інновації Тема: Урядова політика та розвиток фірм і галузей
Інвестиції в інновації
ІНВЕСТИЦІЇ У ГАЛУЗЬ ФАРМАЦЕВТИКИ
Бюджетне фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій за стратегічними пріоритетними напрямами у 2016-2018 рр.,
Шлях до інноваційної фарми в Україні
Управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів здійснюють:
Перелік нормативних документів:
Перелік нормативних документів
До компетенції Міністерства охорони здоров'я України відноситься:
Державне управління у сфері обігу лікарських засобів здійснюється шляхом:
Державна служба лікарських засобів
Зарубіжний досвід
Фармацевтичний ринок України
8.23M
Категории: ЭкономикаЭкономика МедицинаМедицина

Фармацевтичний ринок України

1. Фармацевтичний ринок України

Підготували студентки групи ЕП-301
Кушнерик О., Сімавонян К., Яновська
М., Крупко Є.

2.

Фармацевтичний ринок —
pинок фармацевтичних товарів і послуг.
87% ринку складають роздрібні продажі. В їх
структурі майже третина ринку припадає на топ10 компаній, з яких 6 – українські виробники.

3.

4. Сильні сторони української фарміндустрії

• місткість внутрішнього ринку
• наростаюча присутність на зовнішніх ринках
• наявність усього асортименту основної фармацевтичної
продукції, необхідної наукової освітньої бази та
кваліфікованих кадрів.
• значний досвід виготовлення лікарських
засобів

5.

Внутрішній ринок характеризується ↑ рівнем
конкуренції і ↓ рівнем споживання
лікарських засобів на одну особу через низькі
доходи населення, висока зарегульованість та
незавершеність реформування системи
фінансування охорони здоров’я.

6.

Станом на 2018 р. в Україні діє 234
підприємства з виробництва основних
фармацевтичних продуктів, з 2010 р. їх к-ть ↓
на чверть.

7.

8.

9. Індекс концентрації Індекс Херфіндаля-Хіршмана

1
σ
• Ік2016 = 1 У=5,6%
• Ік2016 = σ31 У=13,1%
• Ік2016 = σ51 У=19,7%
• ННІ2016 =
10
English     Русский Правила