План лекції
1. Основи СSS
1.1. Переваги використання стилів
Розмежування коду та оформлення
Різне оформлення для різних пристроїв
Способи оформлення елементів
Прискорення завантаження сайту
Єдине стильове оформлення безлічі документів
Централізоване зберігання
1.2. Синтаксис CSS
Базовий синтаксис CSS
Приклад
Форма запису
Пріоритет застосування стилів
Значення
Коментарі
1.3. Способи додавання стилів на сторінку
1. Вбудовані таблиці стилів INTERNAL CSS
Приклад вбудованих стилів
2. Зовнішні таблиці стилів EXTERNAL CSS
3. Зовнішні таблиці стилів
Приклад зовнішніх таблиць стилів
3. Внутрішньотекстові таблиці стилів (інлайнові стилі)
4. Правило @import
Типи носіїв та їх опис
Комплексне використання стилів
1.4. Принципи концепції CSS
Успадковування
Як ви думаєте, хто успадкує ознаку?
body
Хто успадковує ознаки?
1.5. Основні типи селекторів CSS
Приклад використання селектора ідентифікатора
Приклад використання сестринського селектора
Приклад
2. CSS Текст
2.1. Горизонтальне вирівнювання text-align
2.2. Відступ text-indent
text-indent
Приклад реалізації властивості text-indent
2.3. Вертикальне вирівнювання line-height
Приклад реалізації міжрядкових інтервалів за допомогою line-height
2.4. Вертикальне вирівнювання vertical-align
vertical-align
Приклад реалізації властивості vertical-align
Форматування шрифту за допомогою CSS- властивостей
Свій шрифт на сторінці
Свій шрифт на сторінці (приклад)
Приклад
Приклад
4. CSS Фон
CSS фон
Фон і фонові зображення на веб-сторінці
5. CSS Посилання
Псевдокласи станів гіпертекстових посилань
Приклад
Стилізація посилань
Зовнішній вид курсора миші
Література
1.93M
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

«Технологія СSS» Лекція 2

1.

Лекція 2
«ТехнологіяСSS»

2. План лекції

Планлекції
1.Основи CSS
2. CSSтекст
3. CSSшрифти
4. CSSфон
5.CSSпосилання

3. 1. Основи СSS

1. ОсновиСSS

4.

• CSS (Cascading Style Sheets - каскадні
таблиці стилів, вимовляється «сі ес-ес») технологія управління зовнішнімвиглядом
тегів веб-сторінки.

5.

• CSS
або каскадні таблиці стилів, описують
правила форматування окремого елемента вебсторінки. Створивши стиль один раз, його
можна застосовувати до будь-яких елементів
сторінки.
• Стилі є набором параметрів, що управляють
видом і станом елементів веб-сторінки.

6. 1.1. Переваги використання стилів

1.1. Перевагивикористання
стилів

7. Розмежування коду та оформлення

• Ідея про те, щоб код HTML був вільний від елементів
оформлення таких, як визначення кольору, розміру
шрифту та інших параметрів, стара як світ.
•В
ідеалі, веб-сторінка повинна містити тільки теги
логічного форматування, а вигляд елементів
задається черезстилі.
• При
подібному поділі робота над дизайном і
версткою сайту може вестися паралельно.

8. Різне оформлення для різних пристроїв

• За
Різне оформлення для різних пристроїв
допомогою стилів можна визначити вид вебсторінки для різних пристроїв виводу: монітора,
принтера, смартфона,планшета.
• Наприклад, на екрані монітора відображати сторінку
в одному оформленні, а при її друку - в іншому.
• Ця
можливість також дозволяє приховувати або
показувати
деякі елементи
документа при
відображенні на різнихпристроях.

9. Способи оформлення елементів

Способи оформленняелементів
• На
відміну від HTML стилі мають набагато більше
можливостей по оформленню елементів вебсторінок. Простими засобамиможна:
• змінити колір фонуелемента;
• додати рамку;
• встановити шрифт;
• визначити розміри, положеннятощо.

10. Прискорення завантаження сайту

• При зберіганні стилів в окремому файлі, він кешується
і при повторному зверненні до нього витягується з
кешу браузера. За рахунок кешування і того, що стилі
зберігаються в окремому файлі, зменшується код вебсторінок і знижується час завантаження документів.
• Кешем називається спеціальне місце на локальному комп'ютері користувача,
куди браузер зберігає файли при першому зверненні до сайту. При наступному
зверненні до сайту ці файли вже не викачуються по мережі, а беруться з
локального диска. Такий підхід дозволяє істотно підвищити швидкість
завантаженнявеб-сторінок.

11. Єдине стильове оформлення безлічі документів

• Сайт
- це не просто набір пов'язаних між собою
документів, а й однакове розташування основних
блоків та їхвигляд.
• Застосування
однакового оформлення заголовків,
основного тексту та інших
елементів створює
полегшує
спадкоємність
між
сторінками
і
користувачам роботу з сайтом і його сприйняття в
цілому. Розробникам же використання стилів істотно
спрощує проектування дизайну.

12. Централізоване зберігання

Централізованезберігання
Стилі, як правило, зберігаються
в
одному
або
декількох спеціальних
файлах, посилання
на
які
вказується в усіх документах сайту. Завдяки цьому зручно
правити стиль в одному місці, при цьому оформлення
елементів автоматично змінюється на всіх сторінках, які
пов'язані із зазначеним файлом.
Замість того щоб
модифікувати десятки HTML- файлів, досить відредагувати
один файл зі стилем і оформлення потрібних документів
відразу ж зміниться.

13. 1.2. Синтаксис CSS

1.2. СинтаксисCSS

14. Базовий синтаксис CSS

Базовий синтаксисCSS
• Визначення стилю складається з двох основних частин: самого
елемента вебсторінки: СЕЛЕКТОРА,і команди форматування - блоку ОГОЛОШЕННЯ.
• Селектор
повідомляє браузеру, який саме елемент форматувати, в блоці
оголошення перераховуютьсякоманди.
• CSS не чутливий до регістру, перенесення рядків, пробілів і символів табуляції,
тому формазапису залежить від бажаннярозробника.

15. Приклад

index.html
example.css
Приклад

16. Форма запису

Формазапису
Для селектора допускається додавати кожну стильову властивість і її
значення окремо, як це показано в прикладі.
Приклад. Розширена формазапису
td { background: olive; }
td { color: white; }
td { border: 1px solid black; }
Однак такий запис не дуже зручний. Доводиться повторювати кілька
разів один і той же селектор, та й легко заплутатися в їх кількості.
Приклад. Компактна формазапису
td {
background: olive;
color: white;
border: 1px solid black;
}

17. Пріоритет застосування стилів

Пріоритет застосуваннястилів
• Якщо для селектора спочатку задається властивість з одним значенням, а потім
та ж властивість, але вже з іншим значенням, то застосовуватися буде те
значення, яке в коді встановленонижче.
Приклад. Разні значення однієївластивості
p { color: green; }
p { color: red; }
• В даному
прикладі для селектора p колір тексту спочатку встановлений
зеленим, а потім червоним. Оскільки значення red розташоване нижче, то
воно в підсумку і будезастосовуватисядо тексту.
• Насправді такого запису краще взагалі уникати і видаляти значення, що
повторюються.Алеподібне може статисявипадково, наприклад, в разі
підключення різних стильових файлів, в яких містяться однакові селектори.

18. Значення

• У кожної властивості може бути тільки відповідне її функції
значення.
• Наприклад,
для color, який встановлює колір тексту, як
значення неприпустимо використовувати числа.

19. Коментарі


Коментарі
Коментарі потрібні, щоб робити пояснення з приводу використання стильових
властивостей, виділяти розділи або писати свої нотатки.
Коментарі
дозволяють легко згадувати логіку і структуру селектора і підвищують
розбірливістькоду.
• Разом
з тим, додавання тексту збільшує обсяг документів, що негативно
позначається на часі їх завантаження. Тому коментарі, зазвичай, застосовують
в налагоджувальних або навчальних цілях, а при викладанні сайту в мережу їх
видаляють.
• Щоб
помітити, що текст
конструкцію /* ... */.
є коментарем,
Приклад. Коментар вCSS-файлі
/*
Стиль для сайта htmlbook.ru
Сделан для ознакомительных целей
*/
застосовують наступну

20.


Приклад
div {
width: 200px; /* Ширина блоку */
margin: 10px; /* Поля навколо елемента */
float: left; /* Обгорнення по правому краю
*/
}

21. 1.3. Способи додавання стилів на сторінку

22. 1. Вбудовані таблиці стилів INTERNAL CSS

1. Вбудовані таблицістилів
INTERNALCSS
• Вбудовувані стилі – це набори стилів, які є частиною коду
веб-сторінки,
вкладені між тегами <style> ... </style> і розташовані усередині елемента
<head>.
• Вбудовувані стилі діють тільки на сторінці, на якій вони містяться.
• На одній сторінці можна розміщувати будь-яку кількість вбудованих
стилів

23. Приклад вбудованих стилів

Приклад вбудованихстилів

24. 2. Зовнішні таблиці стилів EXTERNAL CSS

2. Зовнішні таблицістилів EXTERNALCSS
Зовнішня таблиця стилів – це текстовий файл, в якому знаходиться весь набір
стилівCSS.
• Назва цього файлу завжди має закінчуватися розширенням .css. Задані
таким
чином стилі працюватимуть для всіх сторінок веб-сайту, до яких вони
підключені.
• До
веб-сторінки можна приєднати кілька таблиць стилів, додаючи
послідовно кілька тегів <link>, вказавши в атрибуті тега href шлях до даної
таблицістилів.

25. 3. Зовнішні таблиці стилів

3. Зовнішні таблицістилів
• Зовнішня таблиця стилів прикріплюється до веб-сторінки задопомогою htmlтега <link>, вкладеного в тег <head>:
де rel = "stylesheet"
стилів),
вказує тип посилання (посилання на таблицю
а type = "text / css"повідомляє браузеру тип даних (в даному випадку це
текстовийфайл,щомістить css-код).

26. Приклад зовнішніх таблиць стилів

index.html
styles.css
Приклад зовнішніх таблицьстилів

27. 3. Внутрішньотекстові таблиці стилів (інлайнові стилі)

3. Внутрішньотекстові таблицістилів
(інлайнові стилі)
• Внутрішньотекстові стилі не використовують селектори, їх застосування
полягає в
присвоєнні стилю безпосередньо до html-елементу через атрибут style:
<p style="font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif; color:
#70d7700;">
Обратите внимание на этот текст.</p>
• Недолік
цього способу полягає в відсутності
використання даного стилю для іншогоелемента.
можливості
автоматичного
Внутрішні стилі рекомендується застосовувати на сайті обмежено або взагалі
відмовитися від їх використання. Справа в тому, що додавання таких стилів
збільшує загальний обсяг файлів, що веде до підвищення часу їх завантаження в
браузері, і ускладнює редагування документів для розробників.

28. 4. Правило @import

4. Правило@import
• Правило @import дозволяєзавантажитизовнішню таблицю стилів.
• Щоб директива @import працювала, вона повинна розташовуватися
всередині тега <style>і перед всімаіншими правилами:
@import url("і’мя файлу") [типи носіїв];
@import "і’мя файлу" [типи носіїв];

29. Типи носіїв та їх опис

Тип
Опис
Всі типи. Це значення використовується за умовчанням
Мовні синтезатори, а також програми для відтворення
тексту вголос. Сюди, наприклад, можна віднести мовні
aural
браузери
Пристрої, засновані на системі Брайля, які призначені для
braille
и людей
ихописание
сліпих
• Типы носит елей
handheld Надолонні комп'ютери і аналогічні їм апарати
print
Друкуючіпристрої на кшталт принтера
projection Проектор
screen
Екран монітора
tv
Телевизор
all

30.

• Використання типів носіїв спільно з імпортом файлу дає можливість вказувати стиль
тільки для певних пристроїв.
• Як значення використовується шлях до стильового файлу,
який вказується всередині
необов'язковою конструкції url (). Шлях до файлу при цьому можна писати, як в лапках
(подвійних абоодинарних), так і безних.
Приклад 1:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Импорт стиля</title>
<style>
@import "/style/main.css" screen; /* Стиль для
вывода результата на монитор */
@import "/style/palm.css" handheld, print; /* Стиль для
печати
*/
</style>
</head>
<body>
<p>...</p>
</body>
</html>

31.


Приклад 2:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<style type="text/css">
@import url(mobile.css);
p {
font-size: 0.9em;
color: grey;
}
</style>

32. Комплексне використання стилів

Комплексне використаннястилів
• Всі описані методи використання CSS можуть застосовуватися як
самостійно,
так і в поєднанні один з одним. В цьому випадку необхідно пам'ятати про їх
ієрархії.
• Першим має пріоритет інлайновий стиль, потім вбудований стиль і в
останню
чергу зовнішні таблиці стилів.
• У прикладі застосовується відразу два методи додавання стилю в документ.

33.


Приклад:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Подключение стиля</title>
<style>
H1 {
font-size: 120%;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: green;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 style="font-size: 36px; font-family: Times, serif; color:
red">Заголовок 1</h1>
<h1>Заголовок 2</h1>
</body>
</html>

34. 1.4. Принципи концепції CSS

1.4. Принципи концепціїCSS

35. Успадковування

• Почнемо з найпростішої для розуміння концепції CSS. Суть її полягає в тому, що
стилі, присвоєні деякому елементу, успадковуються всіма
(вкладеними елементами), якщо вони не перевизначені явно.
нащадками
• Наприклад, розмір шрифту і його колір досить застосувати до
дескриптора
body,щобвсі елементивсередині малиті ж властивості.
• Але, для заголовків h1-h6 розмір шрифту не буде присвоєний, тому що у
браузера для них є своя таблиця стилів за замовчуванням, а успадковані стилі
мають найнижчий пріоритет. Аналогічна ситуація з кольором посилань.
• Такимчином, спадкування дозволяєскоротити таблицюCSS.

36. Як ви думаєте, хто успадкує ознаку?

Як ви думаєте, хтоуспадкує
ознаку?

37. body

Відзначтевсіхнащадків, які успадковуютьзеленийколірелемента
<body>.АлеспочаткупогляньтенаCSS-код,наведений вище.
body
h1
p
h2
a
em
p
a
h2
img
em
blockquote
p
p
em
a

38. Хто успадковує ознаки?

Хтоуспадковуєознаки?
Для елемента blockquote немає CSS-правила, тому він теж
успадкує колір від елемента body. Однак оскільки селектор
p змінює колір на чорний, blockquote не стане зеленим
Оскільки у елементів h1 і h2 немає своєї властивості color,
вони успадкують колір від елемента body. От пощастило!
body
h1
p
h2
a
em
Елемент em - дочірній елемент h2, який в свою чергу
успадкував колір відbody
p
h2
img
a
em
blockquote
p
p
em
a

39. 1.5. Основні типи селекторів CSS

1.5. Основні типиселекторів CSS

40.

•За допомогою
селекторів створюються CSS-правила для
форматування елементів веб-сторінки. Як
селектор
використовуються не тільки самі елементи і їх класи, але
також ідентифікатори, псевдокласи і псевдоелементи.
• Псевдокласи
дозволяють додавати особливі класи до
елементів, вибираючи об'єкти, яких немає в структурі
веб-сторінки, або які не можна вибрати за допомогою
звичайних селекторів, наприклад, перша буква або
перший рядок одногоабзацу.
• Псевдоелементи вибирають елементи, які не є елементами
структуриhtml-сторінки.

41.

Селектор
Опис
Універсальний селектор відповідаєбудь-якому
універсаль- елементу, наприклад, такий запис обнулить
відступи для всіх елементів веб-сайту:
ний
* {margin: 0;}
Селектори елементів використовуютьсядля
визначення стилів елементів для всіх сторінок вебсайту, наприклад, стиль заголовків h1або загальний
елемента стильабзаців:
h1 {font-family: Lobster,cursive;} p
{letter-spacing: 0.1em;}

42.

Селектор
класу
Опис
Селектори класу використовуються для визначення стилів для
декількох елементів одного типу, розміщених врізних частинах
абона різних сторінкахвеб-сайту.
Наприклад, для створення заголовка класу headline
необхідно додати атрибут classз відповідним значенням в
відкриваючий тег <h1>.Далі необхідно задатистиль
для зазначеногокласу.Даний стильоформленняможна
застосуватиі для інших елементів.
КодHTML:
<h1 class="headline">Методичні вказівки</h1>
КодCSS:
.headline {
text-transform:uppercase; color:
lightblue;}

43.

Селектор
ідентификатора
Опис
Селектори ідентифікатора використовуються для
присвоювання стилю одномуконкретному
елементу.
Ідентифікатор id елементаможна
використовувати в документі тільки один раз,
так як він виділяє унікальний елемент. #sidebar {
text-transform: uppercase;
color: lightblue;}

44. Приклад використання селектора ідентифікатора

Приклад використанняселектора
ідентифікатора
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Идентификаторы</title>
<style>
#help {
position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
left: 160px; /* Положение элемента от левого края */
top: 50px; /* Положение от верхнего края */
width: 225px; /* Ширина блока */ padding:
5px; /* Поля вокруг текста */ background:
#f0f0f0; /* Цвет фона */
}
</style>
</head>
<body>
<div id="help">
Этот элемент помогает в случае, когда вы находитесь в осознании
того
факта, что совершенно не понимаете, кто и как вам может помочь.
Именно
в этот момент мы и подсказываем, что помочь вам никто не сможет.
</div>
</body>
</html>

45.

Селектор
нащадка
Опис
До нащадків елемента відносяться його дочірні елементи.Селектори
нащадків дозволяють стилізувати всі вкладені елементи, наприклад,
можна відформатувати зовнішній вигляд елементів маркованого списку:
ulli {text-transform: uppercase;} - вибере всі елементи li, які є
нащадками всіх елементівul.
Якщо потрібно відформатуватинащадки певного елемента, то можна
задати йому стильовийклас:
p.first a {color: green;} - означає, що потрібно застосувати даний стиль до всіх
посилань, нащадків абзацу, що відноситься до класу з ім'ям first; p.first a
{color: green;} - якщо додати пробіл, то будуть обрані
посилання, розташованівсередині будь-якого тегу класу .first, який є
нащадком елемента<p>;
.first a {color: green;} - даний стильзастосовується до будь-якого
посилання, розташованого усередині інших тегів, позначених класом
.first.

46.

Селектор
Опис
дочірній
Дочірній тег єпрямим нащадком тега, в якому він
міститься, тобто відносини «батьки-діти» існують між
елементами і тими елементами, які містяться
безпосередньо всередині них. У одного елементаможе бути
кілька дочірніх елементів, а батьківський елемент може
бути у кожного елементатільки один.
p>strong - вибирає всі елементи strong, які єдочірніми по
відношенню до елементуp

47.

Селектор
сестринський
Описание
Сестринські відносини виникають між елементами,що
мають спільного батька. Селектори сестринських елементів
дозволяють вибрати теги з групи елементів одного рівня.
h1 + p - вибере всі перші абзаци, що йдуть безпосередньо
за будь-яким тегом <h1>, не зачіпаючи інші абзаци.
h1~p- вибере всі абзаци, які єсестринськими по
відношенню до будь-якого заголовку h1і йдуть після
нього.

48. Приклад використання сестринського селектора

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Соседние селекторы</title>
<style>
b + i {
color: red; /* Красный цвет текста */
}
</style>
</head>
<body>
<p>Lorem <b>ipsum </b> dolor sit amet, <i>consectetuer</i> adipiscing
elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, <i>consectetuer</i> adipiscing elit.</p>
</body>
</html>

49. Приклад

50. 2. CSS Текст

2.CSSТекст

51.

• CSS текст - це набір css-стилів для форматування текстового
вмістувеб-сторінок.
•Використання
CSS-стилів для форматування тексту
дозволяє надати html-елементам бажаний вид, завдяки
чому html-теги можуть застосовуватися тільки за своїм
прямим призначенням - для визначення структури
документа.

52. 2.1. Горизонтальне вирівнювання text-align

2.1. Горизонтальневирівнювання text-align
•Властивість визначає, як будуть вирівнюватися рядки
тексту елемента щодо межблоку.
•Застосовується
тільки
наприклад, абзаців.
до
блокових
елементів,

53.

text-align
Значення:
left
right
center
text-align
Вирівнюванняпо лівомукраю елемента.
Синтаксис: p {text-align:left;}
Вирівнюванняпо правому краю елемента.
Синтаксис: p {text-align:right;}
Вирівнюванняпо центру елемента,управляє вирівнюванням вмісту, ане самих
елементів. Центруєкоженрядок тексту елемента.
Синтаксис: p {text-align:center;}
justify
Вирівнюванняпо ширині елемента.У вирівняному по ширині тексті обидва кінці рядка
притискаються до лівому і правому краях батьківського елемента. Прогалини між словамиі
буквамирозподіляютьсятаким чином, щобдовжина всіх рядків дорівнювала. Різні браузери
можуть збільшити як відступи між словами,так і інтервалиміж буквами. Синтаксис: p {textalign:justify;}

54. 2.2. Відступ text-indent

• Властивість встановлює відступ (виступ) в першому рядку
елемента, допомагаючи створити ілюзію структурованого
тексту. У загальному випадку можна застосовувати до
будь-якого блочному елементу, задаючи як позитивні, так і
негативні значення.
• Якщо
в першому рядку блочного елемента присутнє
зображення, то воно зрушиться разом з іншим текстом.

55. text-indent

Значення:
Довжина
(em,px)
%
Зміщуєперший рядок на задану величину. Можна
задавати як позитивні, так і негативні значення
Синтаксис: p {text-indent: 5px;}
Величина зміщення задається увідсотках.
Синтаксис: p {text-indent: 2%;}

56. Приклад реалізації властивості text-indent

Приклад реалізації властивостіtext-indent

57. 2.3. Вертикальне вирівнювання line-height

2.3. Вертикальневирівнювання line-height
Висота рядків. Властивість задає відстань між базовими лініями рядків тексту,
визначаючи величину, на яку збільшується або зменшується висота блоку
кожного елемента(управління міжрядковим інтервалом).
• Щоб визначити міжрядковий інтервал, потрібно знайти різницю між
lineheight і font-size, різницю поділити на два, а кожну половину додати до області
вмісту зверху і знизу. Приймає тільки позитивні значення. Стандартний
міжрядковий інтервал еквівалентний120%.

58.

line-height
Значення:
Довжина
(px,pt)
Відносне
значення
(em, ex,%)
Фіксоване значення висотирядка.
Синтаксис: h1 {line-height:20px;}
Обчислюється щодозначення властивості font-size.
Синтаксис: h1 {line-height:200%;}
Число
Щоб установити величину міжрядкового інтервалу використовується просте
числове значення, наприкладline-height: 1,5;.Призаданні числабез одиниці
вимірювання успадковується коефіцієнт масштабування, тобто line-height кожного
елементабудеобчислюватисящодойого значення font-size.
Синтаксис: h1 {line-height:1.2;}
normal
Значення браузеразазамовчуванням.Зазвичайв 1,2разибільшерозмірушрифту.
Синтаксис: h1 {line-height:normal;}

59. Приклад реалізації міжрядкових інтервалів за допомогою line-height

Приклад реалізації міжрядкових
інтервалів за допомогоюline-height

60. 2.4. Вертикальне вирівнювання vertical-align

2.4. Вертикальневирівнювання vertical-align
• Застосовується тільки до рядкових елементів, до зображень і
полів
форм. НЕ вирівнює вміст блочного елемента та не успадковується.
• Позначається як vertical-align

61. vertical-align

Значення:
baseline
Вирівнює базову лінію елемента за базовою лінії його батька, поєднуючи середню лінію елемента із середньою лінією
батьківського елемента.Синтаксис: img {vertical-align:baseline;}
Робить елемент підстрочним (аналогічно з тегом <sub>). Величина зниження елемента може змінюватися в залежності
від браузера користувача.Синтаксис:img {vertical-align: sub;}
Робить елемент надстрочним (аналогічно з тегом <sup>). При цьому значення sup і super не змінюють розмір шрифту, за
super
замовчуванням текст надрядкового і підрядкового елемента має такий же розмір, як і текст батьківського
елемента.Синтаксис: img {vertical-align:super;}
Верхній край елемента поєднується з верхнім краєм найвищого елементав лінії.
top
Синтаксис: img {vertical-align:top;}
Верхній край елемента поєднується з верхнім краєм шрифтубатьківського елементу.
text-top
Синтаксис: img {vertical-align:text-top;}
Середня лінія елемента (зазвичай зображення) поєднується з лінією, щопроходить через середину
middle
батьківського елемента. Синтаксис: img {vertical-align:middle;}
Нижній край елемента поєднується з нижнім краєм найнижчого елементав лінії.
bottom
Синтаксис: img {vertical-align:bottom;}
text-bottom Нижній край елемента поєднується з нижнім краєм шрифтубатьківського елементу.
Синтаксис: img {vertical-align:text-bottom;}
длина (px,em) Дозволяє перемістити елемент на заданувідстань.
Синтаксис: img {vertical-align:5px;}
Недозволяє встановлювати middle, обчислюється як частина line-height елемента, а не його батька, тобто якщо встановити
%
значення vertical-align, рівне 50%для елемента з line-height равним20рх, то базова лінія елемента
підніметься на 10px.Синтаксис: img {vertical-align:100%;}
sub

62. Приклад реалізації властивості vertical-align

63.

3. CSSШрифт
(Типографіка)

64.

• CSS
шрифти керують зовнішнім виглядом шрифту тексту вебсторінок. Використовуючи різні шрифти для заголовків, абзаців та
інших елементів, можна задавати певний стиль письмових
повідомлень, передаючи бажані емоції і настрій, тому до вибору
шрифтів для своїх сторінок потрібно підходити дуже виважено,
продумано застосовуючи до них стилі.
• Не
рекомендується використовувати більше двох шрифтів на
сторінці, а бажаного контрасту можна досягти за рахунок
комбінування шрифтів різної товщини, розміру, накреслення або ж
за допомогоюкольору.

65. Форматування шрифту за допомогою CSS- властивостей

Форматування шрифту за допомогоюCSS- властивостей
• Сімейство шрифтівfont-family
• Стиль шрифтуfont-style
• Варіанти шрифтівfont-variant
• Насиченість шрифтуfont-weight
• Розмір шрифтуfont-size
• Колір шрифтуcolor
• Короткий запис властивостей шрифтуfont

66. Свій шрифт на сторінці

• Правило @ font-face дозволяє визначити настройки
шрифтів, а такожзавантажити специфічний шрифт на
комп'ютер користувача.
Синтаксис
@font-face { свойства шрифта }
• Всередині конструкції @ font-face можеперебувати набір
властивостей для зміни параметрів шрифту (font-family, font- size,
font-style і ін.), атакож посилання на шрифтової файл.
• Посиланнязаписується у вигляді src: url (URl),
деURI- відносний або абсолютний шляхдо файлу.

67. Свій шрифт на сторінці (приклад)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>@font-face</title>
<style>
@font-face {
font-family: Pompadur; /* Имя шрифта */
src: url(fonts/pompadur.ttf); /* Путь к файлу со шрифтом */
}
P {
font-family: Pompadur;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Протяженность варьирует дорийский микрохроматический интервал,
но если бы песен было раз в пять меньше, было бы лучше для всех.</p>
</body>
</html>

68. Приклад

69. Приклад

70.

• Форматування шрифту за допомогоюCSSвластивостей
• http://html5book.ru/css-shrifty/
• Обираємо шрифт для сайту
• http://html5book.ru/shrift-dlya-sita/

71. 4. CSS Фон

4. CSSФон

72. CSS фон

CSSфон
• Дозволяє за допомогою css-властивості background додавати фон для будь-
якого
html-елемента. Кожна веб-сторінка має фон, на якому можна розміщувати малюнки
і текст. В якості фону будь-якого елементу можна задавати колір, градієнт або
зображення.
• Щоб встановити фон для одного елемента з групи, потрібно призначити для
цього
елемента клас (наприклад, <div class = "header_box"> </div>), ідентифікатор
(наприклад, <div id = "footer_box"> </ div>) , або скористатися при відборі
селекторами.
• Властивості фону не успадковуються, але фонбатьківського блоку завжди буде видно.
• Деякі браузери відображають фон HTML-документів, заданий для елемента
<html>, але рекомендується встановлювати фон для елемента <body>.
Якщо ви хочете, щоб фон заповнив веб-сторінку повністю, додайте для body
{margin:0;}.

73. Фон і фонові зображення на веб-сторінці

Фон і фонові зображення навеб-сторінці
• Колір зображенняbackground-color
• Фонове зображенняbackground-image
• Повтор фонових зображеньbackground-repeat
• Позиціонування фонових зображеньbackground-position
• Фіксаціязображення на місці background-attachment
• Заповнення фономвідступів і кордонів елементаbackground-clip
• Положення фоновогозображення щодо його батьківськогоблоку
background-origin
• Розмір зображенняbackground-size
• Завдання фону елемента одним властивістюbackground
• Множинні фони

74. 5. CSS Посилання

5.CSS Посилання

75. Псевдокласи станів гіпертекстових посилань

Більшість
браузерів виділяють чотири основні стани гіперпосилань,
кожному з яких відповідає свій псевдоклас селектора:
Невідвідана —a:link
Відвідіна —по який вже здійснили перехід—a:visited
Ненатиснута —над якою знаходиться вказівник миші—a:hover
Натиснута —яка утримується мишкою —a:active

76. Приклад

a:link {
color: #497DDD;
border-bottom: 1px dashed;
}
a:visited {
color: #EF7D55;
}
a:hover {
color: #154088;
border-bottom: .07em solid;
}
a:active {
color: #497DDD;
border-bottom: 1px dashed;
}

77. Стилізація посилань

Стилізаціяпосилань
• Для стилізації окремих посилань потрібно задати їм стильовий клас, після чого
можна будеміняти зовнішній вигляд обраних посилань:
<a href="http://anysite.com.ua" class="global">какой-то текст</a>
• Прибираємопідкреслення:
a {
text-decoration: none;
border-bottom: 2px dashed DarkOrchid;
padding-bottom: 3px;
}

78. Зовнішній вид курсора миші

Зовнішній вид курсорамиші
• Курсор
миші може мати різний вигляд, також можна встановити
користувацьке зображення в якості курсора. Наведіть над елементами таблиці
нижче, щоб побачити, як виглядає курсор для кожного встановленого
значення. Значення зазамовчуваннямcursor:pointer;.

79. Література

English     Русский Правила