737.50K
Категория: МаркетингМаркетинг

Теорія еластичності та її практичне застосування

1.

Теорія еластичності та її
практичне застосування

2.

Під еластичністю
розуміеться міра реакції
однієї змінної на зміну
іншої,виражена як
відношення відсоткових
змін.

3.

В залежності,що впливає на рівень попіту
розрізняють такі властивості зміни попиту:

4.

Еластичність попиту за ціною –
це така еластичність попиту,коли при
зміні відсоткового попиту змінюеться і
ціна товару

5.

6.

Еластичність попиту за доходом
– включає співвідношення зміни
попиту до споживання товару

7.

8.

9.

Якщо ціна певного товару
збільшується,то виробники
стараються його розподілити між
собою та споживачем,щоб кожен з
них не відчув тягару від збільшення
ціни.
English     Русский Правила