ТЕМА №6
Позиції галузі на світовому ринку
ТОП-10 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в світі
ТОП-12 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в Європі
ТОП-8 компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків в світі
ТОП-15 європейських компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків
Вплив протекціонізму
Вплив протекціонізму
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Товарна структура виробництва, 2008 р.
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості галузі
Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти
ТОП-10 компаній світу з виробництва морепродуктів
Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти
Особливості європейського бізнесу : обробка фруктів та овочів
ТОП-12 компаній світу з обробки фруктів та овочів
Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів
ТОП-8 компаній світу з виробництва олій та жирів
Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів
Особливості європейського бізнесу : молочні продукти
Вплив світової фінансової кризи
Особливості регулювання галузі
Дякую за увагу !
1.27M
Категории: ЭкономикаЭкономика БизнесБизнес

Харчові продукти. Позиції галузі на світовому ринку. (Тема 6)

1. ТЕМА №6

Харчові продукти

2. Позиції галузі на світовому ринку

Харчова індустрія ЄС займає перше місце у світі
із часткою у світовому експорті - 20,8 %
ЄС є другим у світі найбільшим імпортером
харчових продуктів (18,1 %)
Протягом останніх 10 років частка ЄС на
світовому ринку харчових продуктів поступово
знижувалась, поступаючись китайським та
бразильським компаніям
Динаміка доданої вартості харчової галузі ЄС у
2006 році (6.6%) перевищувала показник
Австралії, США, Канади та Японії, проте
поступалась показникам Китаю (17.7%) та
Бразилії (22.5%)

3. ТОП-10 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в світі

4. ТОП-12 компаній у галузі виробництва харчових продуктів в Європі

5. ТОП-8 компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків в світі

6. ТОП-15 європейських компаній-ритейлерів харчових продуктів та ліків

7. Вплив протекціонізму

Ціни на с/г сировину для харчової галузі в
ЄС вищі, ніж у країнах-конкурентах
До ЄС-кого експорту застосовується
велика кількість тарифних і нетарифних
бар'єрів
Система експортних відшкодувань,
покликана пом'якшувати ці обставини,
поступово замінюється “Режимом
внутрішньої переробки”

8. Вплив протекціонізму

Режим
внутрішньої переробки
надає можливість переробки
імпортованої сировини на території
ЄС з метою подальшого експорту до
третіх країн без сплати митних
платежів та податків, які притаманні
для звичайного митного режиму щодо
експортно-імпортних операцій у
галузі с/г продуктів.

9. Особливості галузі

Головною особливістю галузі є “ЕКОНОМІЧНИЙ
ЕФЕКТ БУФЕРА”
У період економічного зростання динаміка
випуску продукції харчової галузі зазвичай
нижча, порівняно з показниками інших галузей
промисловості
У період стагнації галузь залишається
стабільною або навіть здатна нарощувати
обсяги виробництва без скорочення зайнятості
Водночас, економічна глобалізація,
лібералізація ЗЕД та міжнародна конкуренція
негативно впливають на життєздатність ХГ

10. Особливості галузі

Довгий ланцюжок доданої вартості
охоплює:
фермерів
виробників добрив, насіння, кормів для
худоби
переробні компанії харчової галузі
оптових та роздрібних продавців харчової
продукції

11. Особливості галузі

Зміни у менеджменті:
розробка оцінка та моніторинг якості
харчових продуктів є пріоритетом

12. Особливості галузі

Зміна структури маркетингових
каналів:
З
одного боку зросла кількість оптових
збутових посередників та компаній у сфері
харчових послуг
З
іншого – зменшилась кількість харчових
підприємств та роздрібних продавців

13.

14. Особливості галузі

Типи посередників за Харрісом:
торгові оптові посередники, які викуповують у
свою власність та перепродають харчові
продукти багатьох виробників, пакують,
завантажують на транспортні засоби,
постачають продукцію роздрібним продавцям,
закладам харчування, або експортують
оптово-збутові філії та офіси виробників ХП
(філії володіють продуктовими складами)
брокери та агенти за комісійну винагороду
торгують ХП у власності їх замовників

15. Особливості галузі

З ринковою часткою 12,2% харчова індустрія
займає друге місце серед галузей обробної
промисловості ЄС після чорної металургії
917 млрд. € - 14,5% товарообороту обробної
промисловості
4,5 млн. працівників – 13,7 % зайнятих в О.П.
Протягом останніх 10 років виробництво і
додана вартість щорічно зростали у середньому
на 1,8 % та 1,1 % відповідно, а зайнятість –
скорочувалась
В результаті зростала продуктивність праці

16. Особливості галузі

Найбільшу частку у товарообороті
харчової галузі ЄС займають
М'ясопереробна
галузь - 22 %
Злакові продукти та крохмаль – 16 %
Напої – 16 %
Молочна продукція – 15 %
Цукрова – 8 %
Обробка фруктів та овочів – 7 %
Олії та жири – 5 %
Риба та морепродукти – 3 %

17. Товарна структура виробництва, 2008 р.

18.

19. Особливості галузі

Великі країни (ФРН, Великобританія,
Франція, Італія, Іспанія) забезпечують 70 %
товарообороту ЄС-27
Нові 12 країн-учасниць забезпечують лише
8,7 % товарообороту
Продажі європейських харчових продуктів на
світових ринках зростали у середн. 3% на рік
(повільніше, ніж КНР)

20. Особливості галузі

Структура галузі є фрагментованою, тобто існує
велика кількість МСП
на ринку діють 310 000 компаній
МСП складають 99% від загальної кількості
компаній
Не дивлячись на велику кількість компаній,
на європейському ринку домінують кілька
крупних гравців

21. Особливості галузі

Більший внутрішній ринок ЄС, ніж у США
(491 млн. осіб проти 300 млн.)
Висока частка витрат на оплату праці
Галузь не зорієнтована на ефект
масштабів
Низький рівень інвестування
Низький рівень інноваційності
частка витрат на НДДКР коливається
0,8 – 1,1% у ФРН, Франції,
Великобританії, Іспанії

22. Особливості галузі

Низький рівень інноваційної діяльності у
галузі пояснюється
низькою нормою віддачі на інвестиції компаній,
які вкладають капітал у більш інноваційну
діяльність
консерватизмом покупців
зростання занепокоєння щодо ГМО
домінування МСП, які менш схильні до інновацій
відсутність тісної взаємодії між компаніями та
дослідними центрами
інноваційна діяльність сконцентрована у
біотехнологіях

23. Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти

Активізація процесів консолідації у галузі:
іноземні фонди прямих інвестицій та інвестиційні
банки активно поглинають компанії підгалузі:
CapVest придбали бренди Bluecrest та Findus компанії Young;
Gilde придбали нідерландську Heiploeg;
Inversiones Loured придбали іспанську Bernardo Alfageme;
Greenwich придбали Marine Harvest.
Інвестиційні банки вбачають величезний
потенціал у консолідації капіталу компаній даної
підгалузі, а також у зростанні світового попиту на
морепродукти

24. ТОП-10 компаній світу з виробництва морепродуктів

25. Особливості європейського бізнесу : риба та морепродукти

Європейські компанії розвивають ключові
компетенції переважно у сфері маркетингу та
дистрибуції, тоді як китайські компанії
спеціалізуються на первинному виробництві та
переробці риби та морожених морепрод.
Китайські компанії досягли світового лідерства у
обробці (заморожених) морепродуктів.
у порту Кінгдао сформувався кластер з обробки
морожених морепродуктів. Провідні корпорації США,
Японії, Кореї та ЄС віддали на аутсорсинг усі свої
операції з обробки морепродуктів компаніям цього
регіону.

26. Особливості європейського бізнесу : обробка фруктів та овочів

Модель структури ринку “Великий + малий
бізнес”: крупні ТНК контролюють переважні
частки на більшості ринків, а малі компанії
конкурують у вузьких нішах або просувають
інноваційну продукцію
Великі ТНК є вертикально інтегрованими:
як
правило контролюють багато ланок ланцюжка
цінності – виробництво / вирощування, торгівля,
обробка, маркетинг, системи розподілу
Поглиблюють споріднену диверсифікацію
продуктового асортименту

27. ТОП-12 компаній світу з обробки фруктів та овочів

28. Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів

Три з дев'яти найбільших у світі компаній
розташовані в ЄС, вони контролюють 22%
світового ринку олій та жирів. Це:
Unilever
(Нідерланди / Великобританія),
Montedison SPA (Італія)
Raisio Group (Фінляндія)
Це високодиверсифіковані ТНК, які присутні у
багатьох суміжних підгалузях харчової індустрії

29. ТОП-8 компаній світу з виробництва олій та жирів

30.

Конфігурація системи
вхідної логістики для
виробництва олій та
жирів у ЄС створює
природні стимули для
кластеризації МСП
Олії та жири є
важливим
компонентом при
виробництві майонезу,
маргарину, спецій,
приправ, кормів для
тварин та нехарчових
продуктів (біо-дизель)
50 % олій та жирів
застосовуються у
харчовій галузі, 30 %
для виготовлення
комбікорму, 20 % для
косметики, прального
порошку, фарби, ліків

31. Особливості європейського бізнесу : виробництво олій та жирів

Поряд з крупними ТНК на ринку жирів та
олій у ЄС значна роль належить і МСП
Найбільше їх створено в Іспанії, Італії та
Португалії
У Іспанії МСП забезпечують 1/3 валової
доданої вартості підгалузі

32.

33. Особливості європейського бізнесу : молочні продукти

Як і в інших підгалузях харчової промисловості серед
провідних ТНК поширеною є стратегія спорідненої
диверсифікації: частина компаній використовує молоко
для виробництва шоколаду та цукерків
Історично поширеною у підгалузі є кооперативна форма
організації підприємств, яка у багатьох випадках
зберігається і на сьогодні:
Дансько-швецька ARLA придбала 50 % акцій
Британської молочної компанії, до складу CAMPINA
входять голландські та німецькі фермери
Хоча в Італії, Франції та Італії працює велика кількість
МСП, їх внесок у валовий товарооборот підгалузі є
економічно несуттєвим порівняно з компаніями з
кількістю зайнятих більше 250 осіб

34.

35.

36.

37. Вплив світової фінансової кризи

Складність отримання банківського
кредиту для МСП;
Зростання амплітуди цін на сировинні
матеріали, які в даний час різко
знизились;
Переорієнтація споживчого попиту у
результаті зниження їх купівельної
спроможності у світлі зростання загрози
глобальної рецесії

38. Особливості регулювання галузі

Жорсткі вимоги політики захисту прав
споживачів у ЄС підтримують високу репутацію
харчових продуктів ЄС як на внутрішньому, так і
на глобальному ринках
Сучасна система ЄС щодо торгівлі квотами на
викиди в атмосферу є обов'язковою для
компаній харчової промисловості із тепловими
електростанціями з кумулятивною тепловою
потужністю більше 20 МВт

39. Дякую за увагу !

English     Русский Правила