СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ ТОВАРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ)
ВСТУП
Поняття сировинних товарів та сутність «торгівлі сировиною»
Міжнародна торгівля сировинними товарами характеризується рядом особливостей:
Міжнародна торгівля сировинними товарами характеризується рядом особливостей:
Форми торгівлі сировинними товарами
Структура світового видобутку паливної сировини
Роли и обязанности участников проектной группы
Внедрение
Ресурсы
Анализ затрат
План управления рисками
Управление качеством и показатели деятельности
Приложение
1.18M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Сучасні тенденції в світовій торгівлі сировинними товарами (на прикладі галузі)

1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ ТОВАРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ)

Студентки 2 курсу групи УО-22
Реднікіної В.В

2. ВСТУП

Протягом багатьох століть світова торгівля є найважливішою
формою зовнішньоекономічної взаємодії між державами і
залишається головним фактором розвитку національних економік і
світової економіки в цілому.
В умовах глобалізації економіки та інтернаціоналізації
міжнародних товарних ринків особливого значення набувають
питання, які стосуються дослідження особливостей регулювання
світового ринку сировинних товарів. Багатостороннє регулювання
міжнародних сировинних ринків, це насамперед, проведення
погоджених дій урядами країн-виробників, експортерів та
імпортерів, які спрямовані на їх стабілізацію шляхом створення
міжнародних механізмів та відповідних організаційних форм.

3. Поняття сировинних товарів та сутність «торгівлі сировиною»

Статистика ООН відносить до
сировинних товарів
продовольство, сировинні
матеріали (шкіряна сировина;
каучук, лісопродукти,
текстильні волокна і ін.), Руди
та інші мінерали, включаючи
природні добрива, паливні
товари і кольорові метали.

4. Міжнародна торгівля сировинними товарами характеризується рядом особливостей:

партнери прагнуть
встановити досить
тривалі відносини на
основі довгострокових
міжнародних контрактів,
в яких експортеру
забезпечується
стабільний збут, а
імпортеру - гарантоване
регулярне постачання.
попит та пропозиція
на сировинні товари
залежить від
кліматичних умов,
природних запасів,
політико-економічних
криз, особливо в
найважливіших
сировинних регіонах.
спостерігається
довгострокове
перевищення
пропозиції
сировинних
товарів над
попитом.
знижуються темпи
зростання експорту
сировинних товарів
при абсолютному
збільшенні розмірів
торгівлі даної
товарної групи
купівля-продаж
сировинних товарів тісно
пов'язана з постачанням
інших видів товарів, є
частиною комерційних
операцій, складних видів
зовнішньоекономічного),
великомасштабних угод
на компенсаційній основі

5. Міжнародна торгівля сировинними товарами характеризується рядом особливостей:

темпи зростання
торгівлі паливом і
сировиною
мінерального
походження
випереджають темпи
зростання торгівлі
продовольством і
сільськогосподарсько
ю сировиною
зростає державне
втручання у
визначення обсягів,
напрямків, форм і
методів торгівлі
сировинними і
продовольчими
товарами
підвищуються
вимоги імпортерів
до екологічної
безпеки товарів,
що поставляються
зростає торгівля
"напівфабрикатами,
виготовленими на
основі мінеральної і
рослинної сировини,
а також сировиною
глибокої
обробки/переробки
високий ступінь
монополізації.
Найбільші
торговельні і
промислові компанії
прагнуть
встановлювати
монопольно-високі
ціни на сировинних
ринках.

6. Форми торгівлі сировинними товарами

Міжнародні товарні угоди
Міжнародна біржова торгівля
Міжнародні товарні аукціони

7. Структура світового видобутку паливної сировини

ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ ПАЛИВОМ У
СВІТІ
Інші види
палива
20%
Нафта, газ,
вугілля
80%

8.

Світове споживання паливних ресурсів

9. Роли и обязанности участников проектной группы

[Полное имя]
Руководитель
проекта
[Полное имя]
Помощник по
административным
вопросам
[Полное имя] Роль
участника
[Полное имя] Роль
участника
[Полное имя] Роль
участника
[Полное имя] Роль
участника

10. Внедрение

11. Ресурсы

Люди
Оборудование
Расположения
Сторонние
услуги
Производство
Продажи
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Ресурс 1
Ресурс 2
Ресурс 3
Ресурс 4
Заметки
Заметки
Заметки
Заметки
Заметки
Заметки

12. Анализ затрат

Годовые затраты
1 400 000р.
1 200 000р.
1 000 000р.
800 000р.
600 000р.
400 000р.
200 000р.
0р.
Запчасти и
материалы
Производственное Заработная плата
оборудование
Обслуживание
Аренда офиса
Аренда склада
Страхование
Пособия и пенсии
Транспорт
Исследования

13. План управления рисками

Риск
Сокращение бюджета
может привести к
увольнениям
персонала и
отразиться на
области и сроках
проекта.
Вероятность
Средняя
Влияние
Ответствен
ное лицо
Высокое
Руководите
ль проекта
План смягчения
последствий
Поэтапный план
осуществления см. в
приложении.

14. Управление качеством и показатели деятельности

Определите планы управления качеством.
Как вы будете отслеживать и контролировать затраты?
Как вы будете отслеживать и контролировать соблюдение сроков?

15. Приложение

Перечислите дополнительные
материалы и ресурсы.
English     Русский Правила